16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví"

akce_2518869

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (1 / 9)

akce_2518870

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (2 / 9)

akce_2518871

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (3 / 9)

akce_2518872

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (4 / 9)

akce_2518873

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (5 / 9)

akce_2518874

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (6 / 9)

akce_2518875

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (7 / 9)

akce_2518876

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (8 / 9)

akce_2518877

16.10.2017 - Seminář "Domácí násilí, Česká republika a svět. Prevence - priorita zdravotnictví" (9 / 9)

akce_2518869_thumb
akce_2518870_thumb
akce_2518871_thumb
akce_2518872_thumb
akce_2518873_thumb
akce_2518874_thumb
akce_2518875_thumb
akce_2518876_thumb
akce_2518877_thumb

Domácí násilí bylo tématem semináře v Senátu, při kterém Světová zdravotnická organizace v ČR (WHO ČR) představila manuál pro lékaře. Brožura s názvem Domácí násilí a genderově podmíněné násilí má pomoci lékařům rozpoznat následky domácího násilí a preventivně působit v této oblasti. Vznik publikace podpořil olomoucký senátor Lumír Kantor, člen Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku. „Domácí násilí může být součástí našeho úzkého nebo širšího okruhu a nikdo by nad tím neměl zavírat oči. Jeho odhalení bývá velmi složité, protože jeho důsledky, ať už fyzické nebo psychické, zůstávají velmi často skryté. O to víc je nutná příručka, která zvýší ostražitost lékařů, sester nebo sociálních pracovníků. Právě ti mohou v mnoha případech předejít tragédii, ve kterou může domácí násilí vyústit,“ uvedl senátor Lumír Kantor. Manuál vymezuje domácí násilí (psychické, fyzické, ekonomické a další) a genderově podmíněné násilí (sexuální zneužívání nebo obtěžování, šikana a další). Přináší návody pro jednotlivé zdravotníky, jak rozpoznat jeho možné projevy. Shrnuje také základní právní předpisy a potřebné kontakty.