19.09.2017 - Seminář "Rozvoj mediální gramotnosti v ČR"

Dne 19. září 2017 Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice uskutečnil odborný seminář „K rozvoji mediální gramotnosti v ČR“, který se pořádal v rámci série odborných seminářů zaměřených na téma „Budoucnost mediální výchovy v ČR“. Seminář se konal za odborné Podpory Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd UK, Pedagogické fakulty UK a občanského sdružení Téma. Seminář proběhl formou moderované diskuse účastníků na tato témata: Legislativní ukotvení, pravomoci a spolupráce jednotlivých hráčů, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu vzdělávajících – ve škole, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu vzdělávajících – mimo školu, Možnosti a výzvy realizace mediální výchovy a mediálního vzdělávání z pohledu účastníků vzdělávání.

Šipka doleva 19.09.2017 - Seminář "Rozvoj mediální gramotnosti v ČR" Šipka doprava

(1/8)

akce_20402_1 akce_20402_2 akce_20402_3 akce_20402_4

Jít přímo na: 1 - 4 5 - 8