20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy"

akce_2513781

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (1 / 9)

akce_2513782

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (2 / 9)

akce_2513783

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (3 / 9)

akce_2513784

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (4 / 9)

akce_2513785

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (5 / 9)

akce_2513786

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (6 / 9)

akce_2513787

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (7 / 9)

akce_2513788

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (8 / 9)

akce_2513789

20.01.2017 - Panelová diskuze "Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy" (9 / 9)

akce_2513781_thumb
akce_2513782_thumb
akce_2513783_thumb
akce_2513784_thumb
akce_2513785_thumb
akce_2513786_thumb
akce_2513787_thumb
akce_2513788_thumb
akce_2513789_thumb

Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR uspořádal v pátek 20. ledna 2017 společně s Konsorciem nevládních organizací pracujících s migranty v ČR panelovou diskusi na téma „Společná evropská azylová politika: trendy a perspektivy“, jejímž cílem bylo přispět do diskuze v ČR na toto téma a zodpovědět několik zásadních otázek – Jaká je budoucnost společného azylového systému? Podaří se plně vymáhat stávající pravidla? Změní se Dublinské nařízení směrem k větší solidaritě mezi členskými státy? Nebo naopak dojde k opětovnému posílení členských států v této věci? Jaký dopad to bude mít na Schengenský systém volného pohybu osob? Jaké pozice bude nadále zastávat ČR a proč?
V rámci diskuze se svými příspěvky vystoupili Václav Hampl, předseda Výboru pro záležitosti EU, Luděk Niedermayer, poslanec Evropského parlamentu, Vladimír Špidla, ředitel odboru poradců a poradkyň předsedy vlády, Nataša Chmelíčková, vedoucí Oddělení azylové legislativy Ministerstva vnitra, Tomáš Jungwirth, policy officer Konsorcia nevládních organizací pracujících s migranty.