14.12.2016 - 3. schůze Senátu

akce_2513407

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (1 / 17)

akce_2513408

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (2 / 17)

akce_2513409

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (3 / 17)

akce_2513410

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (4 / 17)

akce_2513411

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (5 / 17)

akce_2513412

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (6 / 17)

akce_2513413

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (7 / 17)

akce_2513414

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (8 / 17)

akce_2513415

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (9 / 17)

akce_2513425

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (10 / 17)

akce_2513426

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (11 / 17)

akce_2513427

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (12 / 17)

akce_2513428

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (13 / 17)

akce_2513429

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (14 / 17)

akce_2513430

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (15 / 17)

akce_2513431

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (16 / 17)

akce_2513432

14.12.2016 - 3. schůze Senátu (17 / 17)

akce_2513407_thumb
akce_2513408_thumb
akce_2513409_thumb
akce_2513410_thumb
akce_2513411_thumb
akce_2513412_thumb
akce_2513413_thumb
akce_2513414_thumb
akce_2513415_thumb
akce_2513425_thumb
akce_2513426_thumb
akce_2513427_thumb
akce_2513428_thumb
akce_2513429_thumb
akce_2513430_thumb
akce_2513431_thumb
akce_2513432_thumb

Ve středu 14. prosince proběhla 3. schůze Senátu v 11. funkčním období, která byla zároveň poslední schůzí Senátu v roce 2016. Senátoři se věnovali především projednávání zákonů postoupených Poslaneckou sněmovnou. Celkem jich projednali 9, přičemž 4 z nich schválili (novelu zákona o stavebním spoření, novelu zákona o účetnictví a novelu zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů). Ke dvěma zákonům (novela zákona o vinohradnictví a novelu zákona o léčivech) přijali pozměňovací návrhy. Novelou občanského zákoníku se nezabývali a k zákonu o obchodních korporacích nepřijali žádné usnesení.
Na programu jednání byly i dvě mezinárodní smlouvy (Změna Přílohy I a Přílohy II Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu a Úmluva Rady Evropy o opatřeních proti obchodování s lidmi). V obou případech dali senátoři souhlas k jejich ratifikaci.
Senátoři se věnovali i evropské problematice, vzali na vědomí informaci vlády o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady a přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k Nové agendě pro dovednosti pro Evropu a k Balíčku dokumentů k elektronickým komunikacím.
Senátoři rovněž zvolili pana Jana Outlého kandidátem Senátu na funkci předsedy Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí, o jeho jmenování rozhodne prezident republiky, který bude vybírat z návrhů, které mu předložil Senát a Poslanecká sněmovna.
V prvním čtení pak senátoři zamítli návrh senátního návrhu zákona senátora Ivo Valenty a dalších senátorů, který zrušuje o elektronické evidenci tržeb. V samotném závěru schůze pak schválili Pravidla hospodaření senátorských klubů pro rok 2017.