22.11.2016 - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě"

akce_2513063

22.11.2016 - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě" (1 / 4)

akce_2513064

22.11.2016 - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě" (2 / 4)

akce_2513065

22.11.2016 - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě" (3 / 4)

akce_2513066

22.11.2016 - Seminář "Integrace zdravotní a sociální péče" reflexe stavu v ČR a ve světě" (4 / 4)

akce_2513063_thumb
akce_2513064_thumb
akce_2513065_thumb
akce_2513066_thumb

Výbor pro zdravotnictví a sociální politiku v úterý 22. listopadu pořádal odborný seminář, který se zabývá integrací zdravotní a sociální péče a služeb, a to zejména u nejzranitelnějších skupin pacientů (pacientů s demencí, cévními mozkovými příhodami, starších osob se syndromem křehkosti apod.). Protože se jedná o téma, kterému se v zahraničí přikládá značná pozornost jako jednomu z nástrojů zlepšování dostupnosti, kvality a výsledků poskytované péče, jistě přispěla tato odborná diskuse a sdílení zkušeností a dobré praxe k rozvoji a lepšímu pochopení možností a metod integrace péče i v České republice.