15.06.2016 - 25. schůze Senátu

akce_2510859

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (1 / 25)

akce_2510860

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (2 / 25)

akce_2510861

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (3 / 25)

akce_2510862

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (4 / 25)

akce_2510863

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (5 / 25)

akce_2510864

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (6 / 25)

akce_2510865

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (7 / 25)

akce_2510866

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (8 / 25)

akce_2510867

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (9 / 25)

akce_2510868

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (10 / 25)

akce_2510869

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (11 / 25)

akce_2510872

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (12 / 25)

akce_2510873

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (13 / 25)

akce_2510874

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (14 / 25)

akce_2510875

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (15 / 25)

akce_2510876

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (16 / 25)

akce_2510877

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (17 / 25)

akce_2510878

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (18 / 25)

akce_2510879

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (19 / 25)

akce_2510880

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (20 / 25)

akce_2510881

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (21 / 25)

akce_2510882

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (22 / 25)

akce_2510883

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (23 / 25)

akce_2510884

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (24 / 25)

akce_2510885

15.06.2016 - 25. schůze Senátu (25 / 25)

akce_2510859_thumb
akce_2510860_thumb
akce_2510861_thumb
akce_2510862_thumb
akce_2510863_thumb
akce_2510864_thumb
akce_2510865_thumb
akce_2510866_thumb
akce_2510867_thumb
akce_2510868_thumb
akce_2510869_thumb
akce_2510872_thumb
akce_2510873_thumb
akce_2510874_thumb
akce_2510875_thumb
akce_2510876_thumb
akce_2510877_thumb
akce_2510878_thumb
akce_2510879_thumb
akce_2510880_thumb
akce_2510881_thumb
akce_2510882_thumb
akce_2510883_thumb
akce_2510884_thumb
akce_2510885_thumb

Dopolední jednání 25. schůze Senátu patřilo bodům ministra vnitra. Senátoři postupně schválili zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv, zákon o zbraních a zákona o některých přestupcích. K zákonu o právu shromažďovacím a zákonu o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich pak přijali pozměňovací návrhy.
Odpolední jednání pak senátoři zahájili tím, že vzali na vědomí Konvergenční program České republiky. Následně schválili dvě různé novely zákona o důchodovém pojištění a vzali na vědomí Národní program reforem a informaci vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady. Závěr schůze pak patřil projednání evropských tisků, senátoři postupně přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k těmto materiálům: Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky, Návrh nařízení, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž státní příslušníci musí mít při překračování vnějších hranic vízum, Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst, Balíček k inteligentním hranicím II a Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy.