02.03.2016 - 19. schůze Senátu

akce_2509082

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (1 / 29)

akce_2509083

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (2 / 29)

akce_2509084

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (3 / 29)

akce_2509085

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (4 / 29)

akce_2509086

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (5 / 29)

akce_2509087

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (6 / 29)

akce_2509088

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (7 / 29)

akce_2509089

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (8 / 29)

akce_2509090

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (9 / 29)

akce_2509091

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (10 / 29)

akce_2509092

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (11 / 29)

akce_2509093

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (12 / 29)

akce_2509094

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (13 / 29)

akce_2509095

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (14 / 29)

akce_2509096

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (15 / 29)

akce_2509097

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (16 / 29)

akce_2509098

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (17 / 29)

akce_2509114

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (18 / 29)

akce_2509115

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (19 / 29)

akce_2509116

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (20 / 29)

akce_2509117

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (21 / 29)

akce_2509118

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (22 / 29)

akce_2509119

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (23 / 29)

akce_2509120

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (24 / 29)

akce_2509121

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (25 / 29)

akce_2509122

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (26 / 29)

akce_2509123

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (27 / 29)

akce_2509124

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (28 / 29)

akce_2509125

02.03.2016 - 19. schůze Senátu (29 / 29)

akce_2509082_thumb
akce_2509083_thumb
akce_2509084_thumb
akce_2509085_thumb
akce_2509086_thumb
akce_2509087_thumb
akce_2509088_thumb
akce_2509089_thumb
akce_2509090_thumb
akce_2509091_thumb
akce_2509092_thumb
akce_2509093_thumb
akce_2509094_thumb
akce_2509095_thumb
akce_2509096_thumb
akce_2509097_thumb
akce_2509098_thumb
akce_2509114_thumb
akce_2509115_thumb
akce_2509116_thumb
akce_2509117_thumb
akce_2509118_thumb
akce_2509119_thumb
akce_2509120_thumb
akce_2509121_thumb
akce_2509122_thumb
akce_2509123_thumb
akce_2509124_thumb
akce_2509125_thumb

Senátoři zahájili 19. schůzi Senátu jednáním o výsledcích jednání Evropské Rady. S touto informací vlády seznámil všechny přítomné sám předseda vlády Bohuslav Sobotka. Následně senátoři přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie ke Sdělení o krocích k dokončení hospodářské a měnové unie a k Balíčku opatření k oběhovému hospodářství. Senátoři rovněž vzali na vědomí zprávu o stavu životního prostředí.
Středeční odpoledne pak zahájil ministr vnitra novelou zákona o volbách do Parlamentu České republiky, ke které senátoři přijali pozměňovací návrhy. Dále senátoři dali souhlas k ratifikaci těchto mezinárodních smluv - Smlouvě mezi Českou republikou, Rakouskou republikou a Slovenskou republikou o trojstátním hraničním bodu Dyje – Morava, Prozatímní dohodě o hospodářském partnerství mezi Evropským společenstvím a regionem střední Afrika a Dohodě s Chilskou republikou o programu pracovní dovolené. Dále pak přijali doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie k nařízení o Evropské pohraniční a pobřežní stráži, Nařízení o posílení kontrol na vnějších hranicích, ke Sdělení Strategie rozšíření EU, ke Sdělení Přezkum evropské politiky sousedství a k doporučení Rady o začleňování dlouhodobě nezaměstnaných na trhu práce. V samotném závěru prvního dne jednání byla schválena novela zákona o vysokých školách.
Ve čtvrtek dopoledne zahájil Senát jednáním o bloku ministra průmyslu a obchodu. Senátoři posupně schválili novelu horního zákona, návrh zákona o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a novelu zákona o technických požadavcích na výrobky. Poté bylo přijato doporučení Výboru pro záležitosti Evropské unie Sdělení zlepšování jednotného trhu: více příležitostí pro lidi a podniky.
Ve zbývajícím čase schůze se pak senátoři věnovali vlastním bodům. Nejprve ve druhém čtení zamítli návrh senátního návrhu novely zákona o regulaci reklamy, poté schválili senátní návrh zákona o zásadách jednání a styku Poslanecké sněmovny a Senátu mezi sebou a navenek. Následně v prvním čtení přikázali k projednání tyto návrhy senátních návrhů zákonů – návrh zákona o veřejných kulturních institucích, novelu zákona o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů a novelu zákona o elektronických komunikacích. V samotném závěru schůze pak senátoři vzali na vědomí informace komisí Senátu o jejich činnosti v roce 2015, zprávu o peticích za rok 2015 a přijali usnesení k jednání a výrokům prezidenta republiky.