18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání"

akce_2506156

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (1 / 9)

akce_2506157

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (2 / 9)

akce_2506158

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (3 / 9)

akce_2506159

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (4 / 9)

akce_2506160

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (5 / 9)

akce_2506161

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (6 / 9)

akce_2506162

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (7 / 9)

akce_2506163

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (8 / 9)

akce_2506164

18.11.2015 - Seminář "Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) - aktuální stav vyjednávání" (9 / 9)

akce_2506156_thumb
akce_2506157_thumb
akce_2506158_thumb
akce_2506159_thumb
akce_2506160_thumb
akce_2506161_thumb
akce_2506162_thumb
akce_2506163_thumb
akce_2506164_thumb

Výbor pro záležitosti EU Senátu PČR uspořádal ve středu 18. listopadu 2015 seminář na téma „Transatlantické obchodní a investiční partnerství (TTIP) – aktuální stav vyjednávání“. V jeho rámci byla zástupci Úřadu vlády představena komunikační strategie vlády k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství a výstupy dosavadních konzultací se sociálními partnery a odbornou veřejností. Zástupce Evropské komise podrobně informoval o návrhu Komise na nový systém řešení sporů mezi státem a investorem (ISDS). Zástupci Ministerstva průmyslu a obchodu se vyjádřili k pozici vlády ČR k aktuálně diskutovaným kapitolám TTIP, zástupci Ministerstva zahraničních věcí pak k politické debatě o vyjednávání TTIP, která probíhá v USA. Seminář, který byl určen nejen senátorům, ale i odborné veřejnosti, doprovázela obsáhlá diskuse.