13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu.

akce_2504503

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (1 / 14)

akce_2504506

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (2 / 14)

akce_2504509

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (3 / 14)

akce_2504510

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (4 / 14)

akce_2504511

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (5 / 14)

akce_2504512

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (6 / 14)

akce_2504546

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (7 / 14)

akce_2504547

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (8 / 14)

akce_2504548

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (9 / 14)

akce_2504549

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (10 / 14)

akce_2504550

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (11 / 14)

akce_2504551

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (12 / 14)

akce_2504552

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (13 / 14)

akce_2504553

13.10.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR M. Horskou, předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR V. Hamplem a místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Z. Brožem oficiálně přijímá předsedu vlády Albánské republiky J.E pana Ediho Ramu. (14 / 14)

akce_2504503_thumb
akce_2504506_thumb
akce_2504509_thumb
akce_2504510_thumb
akce_2504511_thumb
akce_2504512_thumb
akce_2504546_thumb
akce_2504547_thumb
akce_2504548_thumb
akce_2504549_thumb
akce_2504550_thumb
akce_2504551_thumb
akce_2504552_thumb
akce_2504553_thumb

Předseda Senátu Milan Štěch se setkal s delegací premiéra Albánie Ediho Ramy, který je na oficiální návštěvě České republiky. Jednali o integračních procesech, kvótách na přijímání uprchlíků nebo zastoupení žen v politice. Senát může být nápomocný albánskému parlamentu při pokračování v integračním procesu směřujícím k začlenění Albánie do Evropské unie. Předseda Senátu připomněl, že z hlediska přijímání a připomínkování evropské legislativy je český Senát druhou nejaktivnější komorou v Evropské unii. Předseda Evropského výboru Senátu Václav Hampl ujistil albánského premiéra o podpoře ze strany Senátu: "Výbor pro evropské záležitosti i Senát jako celek dlouhodobě sledují přibližování Balkánu k Evropské unii a záleží nám na tom, aby tyto integrační snahy pokračovaly". Zároveň připomněl, že Albánie musí dokončit některé zásadní reformy, kterými je vstup do EU podmíněn. "Zahájili jsme reformu justice ve 2 kolejích, jednak jde o reformu systému justice a jednak o reformy volby soudců. Všichni soudci budou muset projít zkouškami," popsal jeden z dílčích reformních kroků vlády Edi Rama. E. Rama se předsedy Senátu ptal také na důvod, proč Česko odmítá evropské kvóty o rozdělování imigrantů. "Přijímáme velké množství uprchlíků, zejména z Ukrajiny a dalších států, v minulosti jich byly desetitisíce. Jen teď nechceme, aby nám někdo diktoval, kolik lidí a z jakých států máme přijmout za své občany," objasnil postoj české diplomacie M. Štěch. Tématem jednání bylo také zastoupení žen v politice. Edi Rama připomněl, že v Albánii existují kvóty na zastoupení žen v nejvyšších funkcích. Např. v obecních radách tvoří ženy polovinu jejich členů.