18.12.2014 - 4. schůze Senátu

akce_2497198

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (1 / 18)

akce_2497199

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (2 / 18)

akce_2497200

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (3 / 18)

akce_2497201

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (4 / 18)

akce_2497202

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (5 / 18)

akce_2497203

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (6 / 18)

akce_2497204

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (7 / 18)

akce_2497205

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (8 / 18)

akce_2497206

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (9 / 18)

akce_2497207

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (10 / 18)

akce_2497208

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (11 / 18)

akce_2497209

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (12 / 18)

akce_2497210

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (13 / 18)

akce_2497211

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (14 / 18)

akce_2497212

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (15 / 18)

akce_2497213

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (16 / 18)

akce_2497214

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (17 / 18)

akce_2497215

18.12.2014 - 4. schůze Senátu (18 / 18)

akce_2497198_thumb
akce_2497199_thumb
akce_2497200_thumb
akce_2497201_thumb
akce_2497202_thumb
akce_2497203_thumb
akce_2497204_thumb
akce_2497205_thumb
akce_2497206_thumb
akce_2497207_thumb
akce_2497208_thumb
akce_2497209_thumb
akce_2497210_thumb
akce_2497211_thumb
akce_2497212_thumb
akce_2497213_thumb
akce_2497214_thumb
akce_2497215_thumb

Na 4. schůzi Senátu čekalo na senátory celkem jedenáct jednacích bodů. Dopoledne bylo celé vyhrazeno pro body ministra financí. Ten měl v Senátu padesáti procentní úspěšnost, když tři jeho návrhy zákonů senátoři schválili (zákon o cenách, zákon o působnosti orgánů Celní správy, a zákon, který mění další zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy). Naproti tomu k zákonu o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, zákonu rozpočtová pravidla a zákonu o dani z nemovitých věcí přijali senátoři pozměňovací návrhy a Poslanecká sněmovna se jimi bude zabývat na své lednové schůzi.

Prvním bodem odpoledního jednání bylo projednání novely mediálně známého zákona o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci, u kterého senátoři využili institutu nezabývat se. Následně přijali doporučení Výboru pro Evropské záležitosti ke změnám rámcových pozic ke směrnici o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady a ke směrnici, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci. Potá schválili novelu mysliveckého zákona a novelu zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla.

V posledním bodě jednání pak senátoři vzali zpět senátní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 287.