25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti.

akce_2503887

Předseda Senátu Milan Štěch (1 / 32)

akce_2503883

Předseda Senátu M. Štěch s místopředsedy Bárkem a Horskou a s oceněnými osobnostmi (2 / 32)

akce_2503895

Milan Štěch a Zdeněk Havlas (3 / 32)

akce_2503905

Milan Štěch a Václav Rys, synovec oceněného Vladimíra Ryse (4 / 32)

akce_2503902

Milan Štěch a Václav Pavlíček (5 / 32)

akce_2503899

Milan Štěch a Pavel Jandera (6 / 32)

akce_2503900

Milan Štěch a Pavel Jandera (7 / 32)

akce_2503901

Milan Štěch a Milena Lenderová (8 / 32)

akce_2503909

Milan Štěch a Karel Ulbrich (9 / 32)

akce_2503908

Milan Štěch a Josef Syka (10 / 32)

akce_2503907

Milan Štěch a Josef Suchár (11 / 32)

akce_2503906

Milan Štěch a Josef Skalický (12 / 32)

akce_2503897

Milan Štěch a Josef Hyánek (13 / 32)

akce_2503896

Milan Štěch a Jiří Hejnar (14 / 32)

akce_2503892

Milan Štěch a Jiří Bartoška (15 / 32)

akce_2503893

Milan Štěch a Jiří Bartoška (16 / 32)

akce_2503904

Milan Štěch a Jaroslav Rybka (17 / 32)

akce_2503903

Milan Štěch a Jana Roithová (18 / 32)

akce_2503910

Milan Štěch a František Vejražka (19 / 32)

akce_2503894

Milan Štěch a Armin Delong (20 / 32)

akce_2503898

Milan Štěch a Alena Jančíková (21 / 32)

akce_2503888

Boni pueri (22 / 32)

akce_2503880

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (23 / 32)

akce_2503881

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (24 / 32)

akce_2503882

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (25 / 32)

akce_2503884

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (26 / 32)

akce_2503885

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (27 / 32)

akce_2503886

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (28 / 32)

akce_2503889

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (29 / 32)

akce_2503890

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (30 / 32)

akce_2503891

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (31 / 32)

akce_2503911

25.09.2015 - Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá Slavnostní předání Stříbrných pamětních medailí Senátu PČR u příležitosti Dne české státnosti. (32 / 32)

akce_2503887_thumb
akce_2503883_thumb
akce_2503895_thumb
akce_2503905_thumb
akce_2503902_thumb
akce_2503899_thumb
akce_2503900_thumb
akce_2503901_thumb
akce_2503909_thumb
akce_2503908_thumb
akce_2503907_thumb
akce_2503906_thumb
akce_2503897_thumb
akce_2503896_thumb
akce_2503892_thumb
akce_2503893_thumb
akce_2503904_thumb
akce_2503903_thumb
akce_2503910_thumb
akce_2503894_thumb
akce_2503898_thumb
akce_2503888_thumb
akce_2503880_thumb
akce_2503881_thumb
akce_2503882_thumb
akce_2503884_thumb
akce_2503885_thumb
akce_2503886_thumb
akce_2503889_thumb
akce_2503890_thumb
akce_2503891_thumb
akce_2503911_thumb

Předseda Senátu Milan Štěch ocenil 17 osobností z oblasti vědy, kultury a veřejného života Stříbrnou pamětní medailí Senátu. Slavnostní předávání medailí se uskutečnilo už počtvrté při příležitosti Dne české státnosti, ceremoniál doprovodil chlapecký sbor Boni pueri."Stříbrnou medailí chce Senát symbolicky ocenit lidi, kteří odvádějí vynikající práci, jež přispívá k šíření dobrého jména České republiky ve světě a zlepšuje kvalitu života naší společnosti. Vybíráme osobnosti z oblasti vědy, kultury, společenského života, sportu, nebo i ty, kteří ve vypjaté situaci prokázali mimořádnou osobní statečnost a přispěli k záchraně lidských životů. Poměr mezi zástupci těchto oblastí bývá v jednotlivých letech různý,“ řekl předseda Senátu Milan Štěch během ceremoniálu a doplnil, že letos převažují vědci. „Můj názor na vědu a výzkum je dlouhodobě stejný, pravé ani levé vlády podle mě po roce 1989 nevěnovaly podpoře vědy, výzkumu a vzdělanosti dostatečnou pozornost. I když se stav zejména v posledních měsících lepší, zásadní systémová změna zatím bohužel nenastala,“ doplnil Štěch ve svém projevu. Význam vědy ve společnosti zmínil také profesor Václav Pavlíček, jeden z oceněných. „Udělení tohoto vyznamenání právě v letošním roce má zvláštní význam. Na počátku roku jsme vzpomněli 130. výročí založení České akademie pro vědu, slovesnost a umění. V budově Senátu také předseda Senátu ocenil, co pro český stát znamenal tento zakladatelský čin Josefa Hlávky a jaký význam má pro českou společnost věda a její podpora pro podporu státu,“ řekl ve svém projevu Pavlíček. Seznam oceněných: J. Bartoška, Prof. Ing. Armin DELONG, DrSc., RNDr. Zdeněk HAVLAS, DrSc., RNDr. Jiří HEJNAR, CSc., Prof. MUDr. Josef HYÁNEK, CSc., Alena JANČÍKOVÁ, Prof. Ing. Pavel JANDERA, DrSc., Prof. PhDr. Milena LENDEROVÁ, CSc., Prof. JUDr. Václav PAVLÍČEK, CSc., Prof. Mgr. Jana ROITHOVÁ, Ph.D., Prof. MUDr. Jaroslav RYBKA, DrSc., PhDr. Vladimír RYS, Ing. Josef SKALICKÝ, Mons. Josef SUCHÁR, Prof. MUDr. Josef SYKA, DrSc., Prof. Ing. Karel ULBRICH, DrSc. A Prof. Ing. František VEJRAŽKA, CSc.