09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe"

akce_2495843

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (1 / 7)

akce_2495844

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (2 / 7)

akce_2495845

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (3 / 7)

akce_2495846

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (4 / 7)

akce_2495847

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (5 / 7)

akce_2495848

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (6 / 7)

akce_2495849

09.09.2014 - Konference "Nutná obrana a její právní úprava z pohledu teorie a praxe" (7 / 7)

akce_2495843_thumb
akce_2495844_thumb
akce_2495845_thumb
akce_2495846_thumb
akce_2495847_thumb
akce_2495848_thumb
akce_2495849_thumb

V úterý Ústavně-právní výbor uspořádal v Jednacím sále Senátu Parlamentu ČR konferenci na téma: „NUTNÁ OBRANA a její právní úprava z pohledu teorie a praxe“. Obsah konference byl rozdělen do tří tematických bloků. V úvodní sekci vystoupil senátor M. Antl, předseda výboru, který konferenci zahájil a přednesl úvodní vystoupení. Dále vystoupili představitelé moci výkonné. Úvodní vystoupení za Ministerstvo spravedlnosti přednesl Mgr. Vladimír Zimmel, náměstek ministryně spravedlnosti pro úsek trestní politiky. Úvodní vystoupení za Ministerstvo vnitra ČR přednesl JUDr. Ing. Jiří Nováček, 1. náměstek ministra vnitra pro vnitřní bezpečnost. Následoval blok, v jehož rámci vystoupili k problematice institutu nutné obrany z teoretického hlediska Prof. JUDr. Jan Musil, CSc., z Ústavního soudu ČR a Prof. JUDr. Jiří Jelínek, CSc., vedoucí katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Třetí blok byl věnovaný problematice nutné obrany v meritorních rozhodnutích státních zástupců. V rámci závěrečného bloku měli možnost vystoupit k této věci soudci, a to z hlediska nutné obrany v soudních rozhodnutích. Gestorem akce byl senátor JUDr. Miroslav Antl, předseda ÚPV Senátu. Konference se zúčastnili soudci soudů všech stupňů včetně Nejvyššího soudu, soudce Ústavního soudu, státní zástupci z okresních, krajských, vrchního i Nejvyššího státního zastupitelství, zástupci Policejního prezídia, příslušníci Policie z celé České republiky, představitelé akademické obce a studenti. Celkem bylo přítomno 130 zástupců z řad orgánů činných v trestním řízení (policisté, státní zástupci a soudci).