Fotografie z akcí - červen 2012

Konference "Konec českého lázeňství...?" (20 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou, předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem, předsedou senátorského klubu KDU-ČSL a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR V. Koukalem a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Doubravou se oficiálně setká s předsedou Národní rady Slovenské republiky J.E. panem Pavlem Paškou. (11 fotografií)
Pressbriefing předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana P. Pašky u příležitosti jeho oficiální návštěvy v České republice. (7 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedy Národní rady Slovenské republiky J.E. pana Pavla Pašky. Večeře se zúčastní místopředseda Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig, místopředseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebeda a předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členka Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Juřenčáková. (24 fotografií)
Konference ÚPV "Systém právní pomoci v ČR, oběti trestných činů, mediace - a legislativa" (15 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní oběd na počest prezidentky Švýcarské konfederace J.E. paní Eveline Widmer-Schlumpfové. Oběda se zúčastní místopředseda Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig a předseda Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regec a člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J.Štětina. (18 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka přijímá předsedkyni ázerbájdžánské části Meziparlamentní česko-ázerbájdžánské skupiny přátel paní Gular Ahmadovovou. (7 fotografií)
Zahájení výstavy "Obrazy Zdeňka Kutry a Františka Slováka" (11 fotografií)
Konference "Bezpečnost a ochrana zdraví ve školství v České republice – aktuální témata" (4 fotografie)
TISKOVÁ KONFERENCE k bezpečnosti a ochraně zdraví ve školství (4 fotografie)
Veřejné slyšení VVVK - "Za záchranu českého regionálního školství" (11 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k problematice regionálního školství (7 fotografií)
Kulturní léto - koncert ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec, soubor ARIES. (18 fotografií)
Koncert - mezinárodní festival pěveckých námořnických sborů "Shantyfest" (11 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Italské republiky v ČR J.E. pana Pasquale D´Avino. (5 fotografií)
"TISKOVÁ KONFERENCE na téma zplynování černého uhlí" (12 fotografií)
23. schůze Senátu (25 fotografií)
Slavnostní vyhlášení 18. ročníku studentské literární soutěže - Cena Maxe Broda (7 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE předsedy Senátu ke Konvergenčnímu programu ČR (5 fotografií)
Slavnostní seminář u příležitosti zápisu myslivosti na Seznam nemateriálních statků tradiční a lidové kultury ČR - akce SKRV (11 fotografií)
Beseda se senátorem PhDr. Marcelem Chládkem - občané z města Chodova, z Rakovníka - Masarykova obchodní akademie. (7 fotografií)
Losování fotbalového turnaje národnostních menšin (7 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k senátní novele zákona o zdravotních službách (8 fotografií)
Kulturní léto - Koncert mužského sboru - Mužáci z Kobylí (20 fotografií)
Diskuse senátorky V. Vrecionové s dětmi z dětských domovů (4 fotografie)
Seminář "Problematika nadaných žáků a studentů ve školách" (7 fotografií)
Setkání 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky se studenty kurzu "Poznej svůj cíl" spisovatelky Zdeňky Jordánové. (5 fotografií)
Jednání k projektu Centrum zdraví a bezpečí (5 fotografií)
Seminář "Legislativa muzeí z pohledu zřizovatele" (5 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy obrazů "Slunce svítí všem" (10 fotografií)
Slavnostní akt udělování autorizace novým členům do České komory architektů (17 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK - Aktuální situace v Ústavu pro studium totalitních režimů (4 fotografie)
Slavnostní předávání titulů EKOŠKOLA (17 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s vítězi II. Mistrovství Evropy starostů a primátorů v kopané. (14 fotografií)
Setkání významných žen České republiky na téma "Společenská odpovědnost a etika v reálném životě" (28 fotografií)
Kulturní léto - Koncert Big Bandu ZUŠ Adolfa Voborského (13 fotografií)
Konference na téma: "Starosti starostů s evropskými fondy" (9 fotografií)
Koncert Ženského pěveckého sboru Otrokovice (17 fotografií)
Seminář "Česká amatérská fotografie" (10 fotografií)
Zahájení výstav "Amatérská fotografie a fotografická technika" a "To nejlepší z národní soutěže a výstavy amatérské fotografie" (23 fotografií)
Předání stříbrných a zlatých plaket prof. MUDr. J. Janského pro bezplatné dárce krve (17 fotografií)
Meziparlamentní shromáždění ortodoxních zemí - "Výzvy pro demokracii v dobách globální ekonomické krize" (19 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá tradiční setkání senátorek a senátorů s vedoucími obchodně-ekonomických úseků Zastupitelských úřadů ČR. (39 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká se zástupci Mezinárodní automobilové federace FIA. (29 fotografií)
Kulturní léto – Dechová hudba Řetůvanka (15 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková uctí památku 70. výročí popravy senátorky Františky Plamínkové zavěšením věnce u pamětní desky. (6 fotografií)