Fotografie z akcí - květen 2012

Konference "Společensky odpovědné podnikání" (7 fotografií)
Zasedání Spolku pro obnovu venkova - SKRV (3 fotografie)
Seminář "Aktuální vývoj v hospodářské a měnové unii" (10 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou oficiálně přijímá představitele ASOCIACE Vojáci společně. (31 fotografií)
XVII. ročník celostátní soutěže "Debatní Liga" (5 fotografií)
U příležitosti státního svátku se 8. května 2012 uskuteční Den otevřených dveří Senátu. Prohlídky ve Valdštejnském paláci zajistí průvodci, Kolovratský palác si zájemci z řad veřejnosti mohou prohlédnout bez doprovodu průvodce. V době od 10.00 do 17.00 bude otevřeno rovněž Infocentrum, Výstavní síň Senátu a Trčkovská galerie. (14 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Já chci, já chci" Výstava bude instalována v předsálí Jednacího sálu Senátu od 9.5. do 21.5.2012 (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti předsedy Stálé komise Senátu pro rozvoj venkova a člena Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR P. Šilara, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětiny a člena Ústavně-právního výboru Senátu PČR M. Nenutila pořádá večeři pro mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Gruzie v ČR J.E. paní Nino Nakashidze. (7 fotografií)
Konference "Problémy cizinců v České republice" (6 fotografií)
Oběd pořádaný předsedou Výboru pro územní rozvoj, veřejnou správu a životní prostředí senátorem I. Bárkem pro účastníky setkání výborů pro veřejnou správu Parlamentů zemí skupiny V4. (2 fotografie)
Seminář "Historická zkušenost - cesta k odpovědnosti, o minulosti a perspektivách nasazení Armády České republiky v zahraničních operacích". (12 fotografií)
Slavnostní setkání u příležitosti Světového dne Červeného kříže. (32 fotografií)
Přijetí delegace Výboru pro zemědělství a lesnictví Národního shromáždění Bulharské republiky předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Hajdou. (5 fotografií)
Konference "Vysokorychlostní železnice v ČR a EU". (5 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro sdělovací prostředky a 1. místopředsedou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR J. Oberfalzerem a předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijímá delegaci Výboru pro lidská práva, svobody a ochranu spotřebitele Senátu Thajského království vedenou jeho předsedou panem Somchaiem Swangkarnem. (15 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu se členy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Kladívkem, J. Štětinou a P. Trpákem oficiálně přijímá ministra zahraničních věcí a místopředsedu Rady ministrů Bosny a Hercegoviny J.E. pana Zlatka Lagumdžiju. (6 fotografií)
Pracovní setkání se zahraničními účastníky mezinárodního odborného semináře k tématu nových bezpečnostních technologií a rekonstrukcí dokumentů. (2 fotografie)
Beseda 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky se studenty Podještědského gymnázia Liberec. (5 fotografií)
Mezinárodní odborný seminář k tématu nových bezpečnostních technologií a rekonstrukcí dokumentů. (6 fotografií)
Koncert ZUŠ Liberec "Děti hrají symfonickou hudbu dětem", který se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky. (15 fotografií)
Koncert Hornického pěveckého sboru Kladno. (16 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k převzetí petice Za záchranu českého regionálního školství (7 fotografií)
Setkání se studenty - senátor Marcel Chládek (2 fotografie)
Odborný seminář "Nejnovější trendy v rozhodčím řízení". (9 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k podání senátního návrhu ústavního zákona na omezení imunity zákonodárců (11 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k podání senátního návrhu zákona o zdravotních službách (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch s chotí pořádá slavnostní oběd na počest prezidenta Islandské republiky J.E. pana Ólafura Ragnara Grímssona s chotí. Oběda se zúčastní 1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka, místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková, místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková, místopředseda Senátu PČR P. Pithart, předseda Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefzig a člen Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR V. Dryml. (17 fotografií)
Konference "Síla ženy v Evropě v době krize". (18 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE - "Síla ženy v Evropě v době krize" (7 fotografií)
Seminář "Státní služba v měnící se společnosti" (13 fotografií)
VI. ročník studentské konference o Balkáně (5 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK k petici- Za zachování dětského a gynekologicko-porodnického oddělení v Žatecké nemocnici (9 fotografií)
Zahájení výstavy malíře Jana Krejčího "Krajina - vesmír v nás" (12 fotografií)
Slavnostní zahájení - Konference porodních asistentek (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádnou a zplnomocněnou velvyslankyni Irska v České republice J.E. paní Alison Kelly. (4 fotografie)
Slavnostní zahájení výstavy "Neochvějná statečnost" (6 fotografií)
22. schůze Senátu (4 fotografie)
TISKOVÁ KONFERENCE k senátní novele zákona o DPH, jejímž záměrem je zachování DPH pro určité komodity (7 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE k senátnímu návrhu zákona o Českém národním povstání (8 fotografií)
Udílení cen Společnosti pro vědu a umění Praha (14 fotografií)
Vernisáž výstavy u příležitosti 70. let od nejvýznamnější odbojové akce 2. světové války - Atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha (7 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK - Těžba břidlicových plynů v ČR (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Gajdůškovou, místopředsedou Senátu PČR P. Pithartem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M. Krejčou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR T. Kladívkem oficiálně setká s viceprezidentkou Bulharské republiky paní Margaritou Popovou. (12 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE na téma Těžba břidlicových plynů v ČR (12 fotografií)
Konference SKAV - Rozdílné koncepce vzdělávání a jejich důsledky (9 fotografií)
Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein a další vedoucí pracovníci Kanceláře Senátu se setkají s delegací Komise parlamentních úředníků Thajského království vedenou předsedou Senátu Thajského království a místopředsedou Komise parlamentních úředníků J.E. gen. Teeradejem Meepienem. (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch přijímá předsedu Senátu Thajského království J.E. gen. Teeradeje Meepiena. (5 fotografií)
Seminář - "Potřeby inkluzívního vzdělávání v ČR" (5 fotografií)
Konference ÚPV na téma: "Online kriminalita - prevence a legislativa. Mezinárodní hlediska" (6 fotografií)
Seminář "Národní akční plán pro diabetes - je v ČR prostor pro zlepšení? (7 fotografií)
Slavnostní zahájení Festivalu vzdělávání dospělých AEDUCA 2012 -/občerstvení na podestě Modrého schodiště od 17:00/ (7 fotografií)
"Setkání izraelských laureátů Nobelovy ceny za chemii s odbornou veřejností ČR" (30 fotografií)
Konference VUZP "Administrativní zátěž a programové období 2014-2020" (11 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Řecké republiky v České republice J.E. pana Georgiose Paizise (5 fotografií)