Fotografie z akcí - březen 2012

Pracovní oběd předsedy Stálé komise pro práci Kanceláře Senátu Karla Korytáře a vedoucího Kanceláře Senátu Jiřího Ukleina se zástupci parlamentů Albánie a Kosova, kteří jsou v ČR na studijní cestě (5 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Ukrajiny v ČR J.E. pana Ivana Grytsaka. (6 fotografií)
Vyhodnocení dětské výtvarné soutěže (15 fotografií)
Senátní den u příležitosti 555. výročí vzniku Jednoty bratrské na téma "Jednota bratrská – poklad národní historie" který se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu P. Sobotky. (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní setkání konané u příležitosti 20. výročí podpisu Smlouvy mezi Českou a Slovenskou Federativní Republikou a Spolkovou republikou Německo o dobrém sousedství a přátelské spolupráci. Pozvány jsou senátorky a senátoři PČR. (24 fotografií)
Místopředseda Senátu PČR P. Pithart oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Republiky Kazachstán v ČR J.E. pana Anarbeka Karasheva. (7 fotografií)
Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein se oficiálně setká s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Pakistánské islámské republiky v ČR J.E. panem Aitzazem Ahmedem. (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Argentinské republiky v ČR J.E. pana Vicente Espeche Gila. (6 fotografií)
Mezinárodní odborný seminář na téma "Nové bezpečnostní technologie a Rekonstrukce dokumentů a předmětů" (7 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "České dědictví UNESCO" (4 fotografie)
Přátelské setkání u příležitosti 20. výročí zápisu prvních českých památek na Seznam UNESCO a k 40. výročí podpisu Úmluvy o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví (16 fotografií)
Konference "Aktivní stárnutí a mezigenerační solidarita v ČR" (17 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Francouzské republiky v ČR J.E. pana Pierra Lévyho. (5 fotografií)
Prezentace knihy: Listina základních práv a svobod. Komentář. (14 fotografií)
Zahájení výstavy "I my umíme snít a tvořit" . Výstava bude instalována v Předsálí Jednacího sálu Senátu od 13.3. do 26.3.2012 (11 fotografií)
Přijetí delegace Výboru pro zemědělství, lesnictví, potravinářský průmysl a specifické služby Poslanecké sněmovny Rumunska předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu J. Hajdou za účasti členů výboru P. Šilara, A. Jílka a J. Strnada. (10 fotografií)
19. schůze Senátu (12 fotografií)
Seminář "70. výročí vystěhování z regionu Benešovska, Neveklovska a Sedlčanska za II. světové války v letech 1942-1945" (9 fotografií)
Vernisáž výstavy "Kámen, kov, šperk" pod záštitou předsedy VVVK J. Jermáře (11 fotografií)
Přijetí studentů z Vyšší odborné školy pro veřejnou správu ze SRN - senátor K. Šebek (6 fotografií)
Mezinárodní konference "Rodinná politika a faktory ovlivňující chování rodiny při naplňování jejich společensky nezastupitelných funkcí" (5 fotografií)
Regionální kolo XVIII. ročníku celostátní přehlídky gymnaziálních pěveckých sborů "Gymnasia cantant" (16 fotografií)
Člen Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Petr Pakosta přijme delegaci finančních expertů z Ministerstva financí Vietnamu (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Kyperské republiky v ČR J.E. pana Phaedona Anastasiou. (5 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá chargé ď affaires a.i. Bulharské republiky v ČR paní Eleonoru Dimitrovu. (4 fotografie)
23. schůze VVVK - "Postoj Akreditační komise ČR k rozhodnutí ministra školství, mládeže a tělovýchovy ČR ve věci Právnické fakulty ZČU v Plzni" (9 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Rakouské republiky v ČR J.E. pana Ferdinanda Trauttmansdorffa. (6 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková přijímá členy SVATOBOR - u příležitosti 150. výročí založení. (9 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka za účasti předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regece, předsedy Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdy a člena Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratského pořádá oběd pro náměstka ministra zahraničních věcí Srílanské demokratické socialistické republiky pana Neomala Pereru. (7 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí a členem Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR T. Grulichem a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Strnadem oficiálně přijímá ministra průmyslu, malého a středního podnikání a podpory investic Alžírské demokratické a lidové republiky pana Mohameda Benmeradiho. (9 fotografií)
Seminář pro pedagogy (18 fotografií)
Konference "Elektronizace veřejné správy - součást boje proti korupci" (8 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Obrazy T.Majdla a V.Majdlové" (15 fotografií)
Konference "Církevní restituce - mýty a skutečnost" (16 fotografií)
Oficiální přijetí ministra zahraničních věcí Republiky Makedonie Nikoly Poposkiho předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Jozefem Regecem. (3 fotografie)