Fotografie z akcí - únor 2012

1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka se setká se zástupci Sdružení hornických a hutnických spolků České republiky. (32 fotografií)
Oficiální přijetí Chargé d´affaires Kuby v České republice pana Fermina Gabriela Quinonese Sancheze předsedou VZOB panem Jozefem Regecem (6 fotografií)
Pracovní setkání místopředsedy VZOB senátora P. Lebedy a člena VZOB senátora P. Trpáka se členy Výkonné rady Asociace Vojáci společně. (12 fotografií)
Setkání předsedy VEU L. Sefziga s představiteli Česko-německého fondu budoucnosti (12 fotografií)
Setkání senátora P. Šilara s lesníky (8 fotografií)
Oficiální přijetí mimořádného a zplnomocněného velvyslance Španělského království v České republice J.E. pana Pascuala Navarra předsedou VEU panem Luďkem Sefzigem a místopředsedou VEU panem Miroslavem Krejčou (2 fotografie)
Setkání místopředsedy Senátu Zdeňka Škromacha se zájmovými svazy (10 fotografií)
Zasedání neformální skupiny Binnenhof group (12 fotografií)
Akce "Zlatý Ámos" (19 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK k petici "Proti nespravedlivé důchodové reformě a za odchod vlády P. Nečase" (34 fotografií)
"Tisková konference k VSV k petici Proti nespravedlivé důchodové reformě" . (13 fotografií)
Debata senátorky V. Vrecionové se žáky ZŠ v Mělníku (4 fotografie)
Pracovní setkání místopředsedy Senátu PČR Zdeňka Škromacha a senátorů se zástupci Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra (8 fotografií)
Oficiální přijetí Chargé d´affaires Kuby v ČR pana Fermina Gabriela Quinonese Sancheze předsedou VUZP panem Ivem Bárkem (4 fotografie)
17. schůze Senátu (41 fotografií)
Večeře pro vedoucího Taipeiské kulturní a hospodářské kanceláře v Praze pana Chiu pořádaná předsedou VZOB senátorem J. Regecem spolu se senátory T. Kladívkem, P. Trpákem, J. Pospíšilem. (6 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Yaakova Levyho. (3 fotografie)
Konference "Národní park Šumava – produkt, nebo oběť doby?" (7 fotografií)
Setkání místopředsedy Senátu P. Pitharta se studenty z Heiligenhofu (6 fotografií)
Seminář "Interoperabilita zdravotní péče a péče následné" (6 fotografií)
Přijetí velvyslance Státu Izrael v České republice Jaakova Levyho předsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR Luďkem Sefzigem. (3 fotografie)
Slavnostní zahájení výstavy "U nás na západě" (10 fotografií)
Setkání senátora P. Šilara s komunálními politiky (4 fotografie)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Argentinské republiky v ČR J.E. pana Vicente Espeche Gila. (3 fotografie)
Veřejné slyšení VVVK - "Financování regionálního školství" (14 fotografií)
Workshop na téma "Národní akční plány pro energetickou účinnost a obnovitelné zdroje energie v ČR". (11 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu se členem Stálé delegace Parlamentu ČR do Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě a členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským oficiálně přijímá místopředsedu Parlamentního shromáždění Organizace pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE) pana Riccarda Miglioriho. (8 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Spolkové republiky Německo v ČR J.E. pana Detlefa Lingemanna. (4 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch za účasti 1. místopředsedy Senátu PČR P. Sobotky, místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, místopředsedy Senátu PČR P. Pitharta, předsedy Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regece, předsedy Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR L. Sefziga a předsedkyně Stálé komise Senátu pro ochranu soukromí a členky Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR J. Juřenčákové pořádá slavnostní oběd na počest předsedkyně Sejmu Polské republiky J.E. paní Ewy Kopacz. (18 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka a Pražský akademický klub 48 pořádají pietní shromáždění, které připomene 64. výročí pochodu studentů za svobodu a demokracii na Pražský hrad dne 25. února 1948. (20 fotografií)
Spolupořádání a převzetí záštity nad slavnostním aktem udělení autorizace členům České komory architektů (5 fotografií)
Seminář VZOB "Gulag a jeho dědictví" s promítáním filmu The Soviet story pro pražské střední školy (6 fotografií)
Seminář VVVK "Státní podpora sportu - dobré příklady ze zahraničí" (5 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy "Nahlížení za náš svět" (8 fotografií)
18. schůze Senátu (8 fotografií)
Předseda VZOB senátor Jozef Regec přijme absolventy diplomatické akademie MZV (6 fotografií)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka spolu s předsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Hajdou se setkají s mimořádným a zplnomocněným velvyslancem Ruské federace v ČR J.E. panem S. B. Kiselevem a představiteli českých exportérů do Ruské federace. (10 fotografií)