Fotografie z akcí - listopad 2012

Slavnostní vyhodnocení folklórních festivalů za r. 2012 (13 fotografií)
Fórum náboženství (4 fotografie)
Odborná diskuse zástupce VHZD se skupinou německých odborníků DEPB (Deutschland- und Europapolitisches Bildungswerk) (4 fotografie)
Jednání předsedkyně Zdravotního a sociálního výboru Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Maury Pasquier s předsedkyní Českého Helsinského výboru paní Annou Šabatovou a mluvčí Spolku nedobrovolně sterilizovaných žen paní Elenou Gorolovou (3 fotografie)
"Etika ve zdravotnictví" - přednáška a diskuse v rámci probíhajícího Týdne vědy a techniky (6 fotografií)
Předání petice za záchranu českého léčebného lázeňství (10 fotografií)
Zahájení výstavy "Ty a já jsme my .." výstava bude instalována v Předsálí Jednacího sálu Senátu od 6.11 do 19.11.2012 (12 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou se oficiálně setkají s předsedkyní Sociálního a zdravotního výboru a zpravodajkou Výboru k ukončení nucených sterilizací a kastrací Parlamentního shromáždění Rady Evropy paní Liliane Maury Pasquier. (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch a zástupci předsednictva České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně předají ocenění za nejlepší odborné lékařské knižní publikace za rok 2011. (28 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu se členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem oficiálně přijímá zástupce organizace "Členové parlamentů pro nešíření jaderných zbraní a jaderné odzbrojení (PNND)" pana Paula Dewara a pana Jeppe Kofoda. (7 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní 58. výročního zasedání Parlamentního shromáždění NATO. (45 fotografií)
Kulatý stůl k 5.výročí vydání rozsudku Evropského soudu pro lidská práva D.H. a ostatní versus ČR (3 fotografie)
"Představení vítězných projektů soutěže IT projekt roku" ve spolupráci s Českou asociací manažerů informačních technologií (7 fotografií)
Panelová diskuse na téma:"SPOTŘEBNÍ DAŇ NA VÍNO A JEJÍ DOPADY NA PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ" (14 fotografií)
Veřejné slyšení VVVK - "Zachovejte nemocnici v Roudnici nad Labem" (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s laureáty cen Česká hlava 2012. (18 fotografií)
Jednání Klubu Starostové a Ostravak (5 fotografií)
Jednání KOD-KDU-ČSL a nezávislí (5 fotografií)
Předávání osvědčení nově zvoleným senátorům (13 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůšková spolu s místopředsedkyní Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR V. Vrecionovou a členem Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu Senátu PČR J. Bisem oficiálně přijímají mimořádného a zplnomocněného velvyslance Brazilské federativní republiky v ČR J.E. pana George Monteiro Prata. (4 fotografie)
TISKOVÁ KONFERENCE Senátorského klubu ČSSD (12 fotografií)
1. schůze Senátu v 9. funkčním období (83 fotografií)
Slavnostní setkání 1. místopředsedy Senátu Přemysla Sobotky s volejbalovými jubilanty (23 fotografií)
Vyhlášení výsledků soutěže - předávání žezla "Město stromů" (11 fotografií)
Tisková konference - Kam kráčí biotechnologický vývoj nových léčiv v Čechách? (9 fotografií)
Konference o spolupráci českého výzkumu s mezinárodními společnostmi inovativního farmaceutického průmyslu (20 fotografií)
Přijetí paní Connie Hedegaard, komisařky pro opatření v oblasti změny klimatu - přijímá 1. místopředsedkyně Senátu A. Gajdůšková, VEU, VÚZP (5 fotografií)
Slavnostní vernisáž k 120. výročí založení Pedagogického muzea J. A. Komenského a koncert Jaroslava Svěceného (24 fotografií)
Předseda Senátu PČR převezme petici "NE-35 procent prvních zón v NP Šumava" (9 fotografií)
Setkání turecké delegace s členy VZOB a VEU. (9 fotografií)
Setkání s poslanci Evropského parlamentu na téma "Institucionální změny – zajištění demokratičtější a efektivnější EU?" (19 fotografií)