Fotografie z akcí - říjen 2012

Vyhlášení volby prezidenta republiky (7 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Palečkovou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou oficiálně přijímá předsedu Státního shromáždění Republiky Slovinsko J.E. pana Gregora Viranta. (10 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE na téma Ekonomické dopady domácího násilí na státní rozpočet (11 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch přijímá delegaci SPD-frakce Zemského sněmu Saska-Anhaltska vedenou předsedkyní SPD-frakce Zemského sněmu Saska-Anhaltska paní Katrin Budde. (9 fotografií)
Pracovní setkání členů Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost senátora T. Kladívka a P. Trpáka se zástupci Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu ČR a jejich partnery ze Slovenska. (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s účastníky "Dnů stavitelství a architektury 2012". (25 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s výherci předešlých ročníků ankety Zlatý Ámos při příležitosti zahájení 20. ročníku ankety o nejoblíbenějšího učitele Zlatý Ámos 2012/2013. (24 fotografií)
Vedoucí Kanceláře Senátu J. Uklein pořádá večeři u příležitosti setkání vedení Kanceláře prezidenta republiky, Kanceláře Senátu, Kanceláře Poslanecké sněmovny a Úřadu vlády ČR. (10 fotografií)
Konference ÚPV na téma: "Naše odpovědnost za obsah sociálních médií". (4 fotografie)
Seminář pro pedagogy (12 fotografií)
Kulatý stůl - senátor P. Bratský (4 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Nizozemského království v ČR J.E. pana Eduarda W. V. M. Hoekse. (7 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká se členy českého paralympijského týmu po návratu ze XIV. letních paralympijských her v Londýně. Pozvaní jsou místopředsedové Senátu PČR a členové Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR (33 fotografií)
Slavnostní zahájení výstavy fotografií a textů pana Z. Pokorného "Esej : OKNA" (12 fotografií)
Představitelé Senátu PČR se setkají s účastníky Mezinárodní konference "Výzvy 21. století ve vzdělávání" a Valného shromáždění SICI 2012. (8 fotografií)
Místopředsedkyně Senátu PČR A. Palečková spolu s předsedou Výboru pro záležitosti Evropské unie Senátu PČR L. Sefzigem, místopředsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Lebedou a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem se oficiálně setkají s předsedkyní Saeimy Lotyšské republiky J.E. paní Solvitou Aboltinou. (9 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Regecem, místopředsedou Výboru pro záležitosti EU Senátu PČR M. Škaloudem a členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpákem oficiálně přijímá předsedu vlády Irácké republiky J.E. pana Noori AL-MALIKIHO. (10 fotografií)
Oficiální přijetí předsedů Zahraničního výboru a Výboru pro obranu a bezpečnost Sněmovny reprezentantů Irácké republiky Humáma Hammúdiho a Hasana al - Sinajída předsedou Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR Jozefem Regecem. (9 fotografií)
7. ročník "Ceny Michala Tošovského", který se koná pod záštitou 1. místopředsedy Senátu PČR Přemysla Sobotky (8 fotografií)
Pracovní oběd pro zástupce parlamentní delegace Republiky Uzbekistán vedené panem F. Radžabovem pořádaný předsedou Ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR M. Antlem (2 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Maďarska v ČR J.E. pana Tibora Petőho. (2 fotografie)
Předseda Senátu PČR M. Štěch oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance České republiky při Svatém stolci pana Pavla Vošalíka. (2 fotografie)
1. místopředseda Senátu PČR P. Sobotka oficiálně přijímá mimořádného a zplnomocněného velvyslance Státu Izrael v ČR J.E. pana Yaakova Levyho. (1 fotografie)
Vernisáž výstavy Havlíčkobrodsko-ze sbírek Muzea Vysočiny Havlíčkův Brod, pod záštitou senátora Miloše Vystrčila. (20 fotografií)
Výstava "Nejslavnější ženy Ústecka" bude nainstalována do 23.10.2012. (7 fotografií)
Slavnostní akt udělení autorizace členům České komory architektů (5 fotografií)
Konference "Rovná práva pro všechny" (8 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE na téma Rovná práva pro všechny (9 fotografií)
TISKOVÁ KONFERENCE Senátorského klubu ČSSD (11 fotografií)
26. schůze Senátu (16 fotografií)
Senátorky a senátoři se za účasti předsedy Senátu PČR M. Štěcha setkají s prezidentem republiky panem Václavem Klausem u příležitosti ukončení jejich mandátu. (12 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Gajdůškovou se setkají s oceněným stříbrnou pamětní medailí Senátu PČR Prof. Erazimem Kohákem. (5 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se setká s oceněným stříbrnou pamětní medailí Senátu PČR Prof. RNDr. Františkem Janouchem, CSc. (5 fotografií)
Koncert pro pravidelné účastníky Kulturního léta (17 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch se zúčastní pietního aktu u Národního památníku na Vítkově u příležitosti oslav 94. výročí vzniku samostatného Československého státu. (5 fotografií)
Den otevřených dveří Senátu se uskuteční 28. října 2012 od 10.00 do 17.00 hod. Prohlídky Valdštejnského paláce zajišťují průvodci, v Kolovratském paláci probíhají bez průvodců. Vstup do obou paláců je volný. V době od 10.00 do 17.00 bude otevřeno Informační centrum Senátu, Výstavní síň Senátu a Trčkovská galerie. (11 fotografií)
Přijetí velvyslance Uzbecké republiky v ČR J. E. pana Dilshoda Akhatova předsedou Ústavně-právního výboru panem Miroslavem Antlem. (6 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch spolu s místopředsedkyní Senátu PČR A. Gajdůškovou, členem Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR J. Štětinou, členem Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice Senátu PČR P. Bratským a členkou Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horskou se setká s předsedou Národního shromáždění Arménské republiky J.E. panem Hovikem Abrahamyanem. (13 fotografií)
Pressbriefing předsedy Senátu PČR M. Štěcha a předsedy Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pana Hovika Abrahamyana u příležitosti jeho oficiální návštěvy v České republice. (7 fotografií)
Předseda Senátu PČR M. Štěch pořádá slavnostní večeři na počest předsedy Národního shromáždění Arménské republiky J.E. pana Hovika Abrahamyana za účasti místopředsedkyně Senátu PČR A. Gajdůškové, místopředsedy Senátu PČR Z. Škromacha, člena Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost Senátu PČR P. Trpáka a členky Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu PČR M. Horské. (5 fotografií)