20 let Ústavy České republiky

Ohlédnutí zpět a pohled vpřed

Vědecká konference pod záštitou předsedy Senátu Parlamentu České republiky pana Milana Štěcha a předsedkyně Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky paní Miroslavy Němcové

10. a 11. prosince 2012

Senát a Poslanecká sněmovna Parlamentu České republiky


Preambule Ústavy České republiky

»My, občané České republiky v Čechách,
na Moravě a ve Slezsku, v čase obnovy
samostatného českého státu, věrni všem
dobrým tradicím dávné státnosti zemí Koruny
české i státnosti československé, odhodláni
budovat, chránit a rozvíjet Českou republiku
v duchu nedotknutelných hodnot lidské
důstojnosti a svobody jako vlast rovnoprávných,
svobodných občanů, kteří jsou si vědomi svých
povinností vůči druhým a zodpovědnosti
vůči celku, jako svobodný a demokratický
stát, založený na úctě k lidským právům a na
zásadách občanské společnosti, jako součást
rodiny evropských a světových demokracií,
odhodláni společně střežit a rozvíjet zděděné
přírodní a kulturní, hmotné a duchovní
bohatství, odhodláni řídit se všemi osvědčenými
principy právního státu, prostřednictvím svých
svobodně zvolených zástupců přijímáme tuto
Ústavu České republiky…«


Program konference

Informace uvedené na této stránce jsou dostupné i v PDF formátu.