Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
10. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 194 - Antidiskriminační zákon
 • 196 - Zákon o platebním styku
 • 197 - Zákon o platebním styku - související zákony
 • 198 - Zákon o rozpočtových pravidlech

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 195 - Zákon o zdravotnických prostředcích
 • 199 - Zákon o zmírnění majetkových křivd
 • 200 - Zákon o Hospodářské a Agrární komoře ČR

senátní návrh zákona

 • 190 - Novela zákona o evidenci tržeb - senátní návrh
 • 191 - Novela zákona o léčivech - senátní návrh
 • 193 - Zákon o odpovědnosti za přestupky - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 135 - Úmluva MOP o práci na moři
 • 136 - Prozatimní dohoda ES - Pobřeží Slonoviny
 • 137 - Prozatimní dohoda ES - Ghana
 • 163 - Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

jiný

 • 162 - Zpráva o výkonu dohledu nad fin. trhem 2016
 • 203 - Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání
 • 205 - Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
135

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce o práci na moři, přijatá v roce 2006

135/1 VZSP 135/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dan Ťok(ministr dopravy)Lumír Kantor (VZSP) Lubomír Franc (VZOB) 10. schůze č.278  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: pracovní podmínky, rybářský průmysl, Mezinárodní organizace práce, ratifikace dohody, námořní doprava
136

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Pobřežím slonoviny na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Abidžanu dne 26. listopadu 2008 a v Bruselu dne 22. ledna 2009

136/1 VHZD 136/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.286  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská spolupráce, Pobřeží Slonoviny, ratifikace dohody, Evropské společenství, předběžná smlouva ES
137

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Prozatímní dohoda o hospodářském partnerství mezi Ghanou na jedné straně a Evropským společenstvím a jeho členskými státy na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 28. července 2016

137/1 VHZD 137/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 10. schůze č.287  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: hospodářská spolupráce, Ghana, ratifikace dohody, hospodářská dohoda, Evropská unie, předběžná smlouva ES
162

Zpráva o výkonu dohledu nad finančním trhem v roce 2016

162/1 VHZD Jiří Rusnok(guvernér ČNB)
  Jan Hajda (VHZD) 10. schůze č.291  - bere na vědomí
  Podán:
  163

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Opční protokol k úmluvě Organizace spojených národů o právech osob se zdravotním postižením

  163/1 VZSP 163/2 VZOB Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) Hassan Mezian (VZOB) 10. schůze č.279  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: zdravotně postižený člověk, mezinárodní úmluva OSN, zdravotně postižený pracovník, Česká republika
  190

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 112/2016 Sb., o evidenci tržeb, ve znění pozdějších zákonů

  190/1 VHZD Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Alena Dernerová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Pavel ŠtohlPavel Štohl (VHZD) 10. schůze č.302  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: veřejná správa, daňový poplatník, přírodní les, ukládání a vyhledávání informací, příjem - platba, daňová kontrola, jednotný účetní systém, vybírání daní
  191

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 70/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších zákonů

  191/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Alena Šromová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Lubomír Franc (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Doubrava (senátor)Václav Homolka (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Alena DernerováAlena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.303  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory: ukládání a vyhledávání informací, farmaceutický výrobek, lék, zdravotnická služba, vyhlášení zákona, informační systém, organizace zdravotnictví, kontrola léčiv, elektronická správa dokumentů, elektronický dokument
  193

  Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích

  193/1 UPV 193/3 UPV 193/2 VUZP 193/4 VUZP Ivo Valenta (senátor)Lumír Aschenbrenner (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Zdeněk Nytra (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Jaroslav Větrovský (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Jaroslav Kubera (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jan Horník (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Jiří DienstbierJiří Dienstbier (UPV) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze č.304  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory: správní postih, trvalý pobyt, správní delikt
   194

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 198/2009 Sb., o rovném zacházení a o právních prostředcích ochrany před diskriminací a o změně některých zákonů (antidiskriminační zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   194/1 UPV 194/2 VVVK Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Eliška Wagnerová (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 10. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 365/2017 Sb. rovné zacházení, ombudsman, soudní řízení, sociální práva, antidiskriminační politika, diskriminace na základě státní příslušnosti
   195

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 183/2017 Sb.

   195/1 VZSP Vít Kaňkovský(poslanec)Alena Dernerová (VZSP) 10. schůze č.293  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 366/2017 Sb. prostředky zdravotnické techniky, poprodejní servis, zdravotní péče
   196

   Návrh zákona o platebním styku

   196/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 370/2017 Sb. elektronický převod finančních prostředků, bankovnictví, platba, elektronické bankovnictví, jednotný trh, bankovní systém, finanční transakce
   197

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o platebním styku

   197/1 VHZD Ivan Pilný(ministr financí)Jiří Cieńciała (VHZD) 10. schůze č.282  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 371/2017 Sb. platba, příjem - platba, směnný kurz, finanční transakce
   198

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   198/1 VHZD 198/2 VUZP Ivan Pilný(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Nytra (VUZP) 10. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 367/2017 Sb. regionální rozvoj, státní podpora, finanční pomoc, rozpočtová pravidla, státní rozpočet
   199

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 212/2009 Sb., kterým se zmírňují majetkové křivdy občanům České republiky za nemovitý majetek, který zanechali na území Podkarpatské Rusi v souvislosti s jejím smluvním postoupením Svazu sovětských socialistických republik, ve znění zákona č. 121/2012 Sb.

   199/1 UPV 199/2 VVVK Vladislav Vilímec(zástupce skupiny poslanců)Jaroslav Větrovský (UPV) Jaromír Jermář (VVVK) 10. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 364/2017 Sb. dočasné povolení, náhrada škody, odškodnění, nemovitý majetek, Československo, Ukrajina
   200

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/1992 Sb., o Hospodářské komoře České republiky a Agrární komoře České republiky, ve znění pozdějších předpisů

   200/1 VHZD 200/2 UPV Zbyněk Stanjura(zástupce skupiny poslanců)Jan Veleba (VHZD) Jiří Dienstbier (UPV) 10. schůze č.298  - zamítá
   Podán: Lhůta pro Senát: pracovník, úředník, úřední list, profesní organizace, informační systém, zájmové subjekty zemědělského sektoru
   203

   Zasedání Evropské rady (19. a 20. října 2017) - komentovaný návrh pořadu jednání

   203/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
    Václav Hampl (VEU) 10. schůze č.288  - bere na vědomí
    Podán:
    205

    Návrh kandidáta na člena Národní rozpočtové rady

     
     10. schůze č.290  - volí
     Podán:
     Tisky EU
     Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
     N 043/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Radě, kterým se mění nařízení (ES) č. 1071/2009 a nařízení (ES) a nařízení (ES) č. 1072/2009 za účelem jejich přizpůsobení vývoji v odvětví

     (9668/17)
     COM (2017) 281

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 043/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     přepravní předpisymezinárodní dopravaosobní dopravavnitrostátní dopravadopravcenákladní dopravasilniční dopravasprávní spoluprácedopravní politikapřístup k povolání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 044/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/1/ES o užívání vozidel najatých bez řidiče pro silniční přepravu zboží

     (9669/17)
     COM (2017) 282

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 044/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     členský stát EUnákladní dopravapronájem vozudoprava uvnitř Společenstvísilniční doprava
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 045/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 561/2006, pokud jde o minimální požadavky na maximální denní a týdenní doby řízení, minimální přestávky v řízení a týdenní doby odpočinku, a nařízení (EU) č. 165/2014, pokud jde o určování polohy pomocí tachografů

     (9670/17)
     COM (2017) 277

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 045/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     dopravcedoba řízenídigitální technologieosobní dopravajízdní personáldoba odpočinkukontrola rychlostipracovní podmínkysilniční dopravanákladní doprava
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 046/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/22/ES, pokud jde o požadavky na prosazování, a stanovují konkrétní pravidla o vysílání řidičů v odvětví silniční dopravy, pokud jde o směrnici 96/71/ES a směrnici 2014/67/EU

     (9671/17)
     COM (2017) 278

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 120 N 046/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 295 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     osobní dopravadoba řízenídigitální technologiedopravcesilniční dopravanákladní dopravapracovní podmínkyjízdní personáldoba odpočinkukontrola rychlosti
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 047/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly

     (9672/17)
     COM (2017) 275

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 047/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     společná dopravní politikamotorové vozidlosilniční dopravadopravní infrastrukturamýtosnižování plynných emisípoplatek z počtu nápravdaň z motorových vozidel
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 048/11
     Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě elektronických systémů pro výběr mýtného a usnadnění přeshraniční výměny informací týkajících se nezaplacení silničních poplatků v Unii (přepracované znění) (Text s významem pro EHP)

     (9673/17)
     COM (2017) 280

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 048/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     výměna informacípřeshraniční spoluprácesilniční dopravatransevropská síťelektronická zařízenídopravní přestupekmýtopřenosová síť
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 049/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o sledování a vykazování emisí CO2 a spotřebě paliva u nových těžkých vozidel

     (9939/17)
     COM (2017) 265

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 049/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo dopravyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     smlouva o přidružení k ESpřibližování legislativyobchodní spoluprácerostlinolékařská legislativarevize dohodyEvropské společenství pro atomovou energiiUkrajinazdraví zvířat
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     N 050/11
     Návrh směrnice Rady kterou se mění směrnice 1999/62/ES o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly, pokud jde o jistá ustanovení o zdanění vozidel

     (10175/17)
     COM (2017) 276

     Česká verze
     doručena dne 9.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Jaroslav Doubrava

     19.9.2017
     č. 121 N 050/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 15.8.2017

      
     10. schůze
     č. 296 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (06.02.2018)
     IPEX

     poplatek z počtu nápravsnižování plynných emisímýtodopravní infrastrukturaspolečná dopravní politikasilniční dopravamotorové vozidlodaň z motorových vozidel
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Milan Petřík
     K 052/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Rozvoj škol a vynikající výuka poskytující výborný start do života

     (9842/17)
     COM (2017) 248

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 K 052/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     vzdělávání pedagogůreforma školstvípřístup ke vzdělánípolitika mládeževedení školyškolský systémškolstvíkvalita výukyspolupráce v oblasti vzdělávánípředškolní výchova
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     K 053/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o obnoveném programu EU v oblasti vysokoškolského vzdělávání

     (9843/17)
     COM (2017) 247

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 K 053/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     financování Společenstvívysokoškolské vzděláníspolupráce v oblasti vzdělávánízačlenění do společnostiprofesní přípravareforma školstvívzdělávání pedagogůškolský systémnovinka
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     J 054/11
     Návrh doporučení Rady o sledování uplatnění absolventů

     (9844/17)
     COM (2017) 249

     Česká verze
     doručena dne 1.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Eva Syková

     4.10.2017
     č. 127 J 054/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovyVVVK
     • Usnesení přijato
     • 20.9.2017

      
     10. schůze
     č. 294 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     přístup k zaměstnánívstup do zaměstnánípráce mládeževýměna informacístatistika zaměstnanostisběr datprofesní přípravastatistika ESvysokoškolské vzdělání
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Jana Zatloukalová
     N 055/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Program rozvoje evropského obranného průmyslu s cílem podpořit konkurenceschopnost a inovační kapacitu obranného průmyslu EU

     (10589/17)
     COM (2017) 294

     Česká verze
     doručena dne 9.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     19.9.2017
     č. 118 N 055/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze
     č. 299 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     program Společenstvírozvoj průmyslumezipodniková spoluprácefinanční pomockonkurenceschopnostvýzkum a vývojplán rozvojenovinkaobranná politikapomoc Společenství
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     K 056/11
     Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Vznik Evropského obranného fondu

     (10164/17)
     COM (2017) 295

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Luděk Jeništa

     19.9.2017
     č. 118 K 056/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republiky 10. schůze
     č. 299 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis


     IPEX

     výzkum a vývojvojenská spolupráceinvestice ESevropská bezpečnostspolečná obranná politikačlenský stát EUveřejná bezpečnostfondy ESevropská obranná politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková
     J 057/11
     Diskusní dokument o prohlubování hospodářské a měnové unie

     (9940/17)
     COM (2017) 291

     Česká verze
     doručena dne 2.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Vladimír Plaček

     4.10.2017
     č. 124 J 057/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Úřad vládyVHZD
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 289 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     eurohospodářská situaceekonomická disparitaeurozónaměnová politikaHospodářská a měnová uniehospodářská politikastabilizace hospodářstvíplán rozvoje
     Registr Rady EU

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     J 058/11
     Diskusní dokument o budoucnosti evropské obrany

     (10165/17)
     COM (2017) 315

     Česká verze
     doručena dne 8.6.2017
     Historie tisku EU
     VZOB
     Lubomír Franc

     3.10.2017
     č. 84 J 058/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo obrany České republikyVEU
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 300 - závěrečné usnesení přijato
     12.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     vojenská spoluprácejustice a vnitřní věcievropská bezpečnostveřejná bezpečnostmezinárodní spolupráceudržování míruspolečná obranná politikavýdaje na obranuevropská obranná politika
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Petr Martinec
     N 060/11
     Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2011/16/EU, pokud jde o povinnou automatickou výměnu informací v oblasti daní ve vztahu k přeshraničním opatřením, která se mají oznamovat

     (10582/17)
     COM (2017) 335

     Česká verze
     doručena dne 27.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Libor Michálek

     4.10.2017
     č. 126 N 060/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financíVHZD
     • Usnesení přijato
     • 19.9.2017

      
     10. schůze
     č. 284 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (10.01.2018)
     IPEX

     evropská daňová spoluprácejednotný trhsprávní spoluprácepřeshraniční spoluprácevyhýbání se danímpodvodsprávní formalityvýměna informacízkrácení daně
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     J 064/11
     Diskusní dokument o budoucnosti financí EU

     (11006/17)
     COM (2017) 358

     Česká verze
     doručena dne 11.7.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Vladimír Plaček

     4.10.2017
     č. 125 J 064/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo financí 10. schůze
     č. 283 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (02.05.2018)
     IPEX

     přijetí rozpočtuplnění rozpočtuvýdaje Společenstvífinancování Společenstvírozpočtové zdrojerozpočtová politikafinancování rozpočtu Společenstvípříprava rozpočtu Společenstvísestavování rozpočtu
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     The Legislative Observatory (Evropský parlament)

     Projednávání v PSP

     Dita Voleská
     N 065/11
     Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropské agentuře pro provozní řízení rozsáhlých informačních systémů v prostoru svobody, bezpečnosti a práva, a o změně nařízení (ES) 1987/2006 a rozhodnutí Rady 2007/533/SVV a o zrušení nařízení (EU) 1077/2011

     (10820/17)
     COM (2017) 352

     Česká verze
     doručena dne 30.6.2017
     Historie tisku EU
     VEU
     Tomáš Grulich

     19.9.2017
     č. 113 N 065/11/02
     •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

      
     Ministerstvo vnitra 10. schůze
     č. 280 - závěrečné usnesení přijato
     11.10.2017
     Všechna hlasování
     Stenografický zápis

     reakce Komise (26.01.2018)
     IPEX

     výměna informacíosobní údajeorgán nebo agentura EUcizinecké právoSchengenský informační systémjustice a vnitřní věcinelegální migracevnější hranice Evropské unieinformační systémevropská bezpečnost
     Registr Rady EU

     Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

     Projednávání v PSP

     Raimonda Lišková