Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
5. schůze Senátu v 10. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 15 - Zákon o zrušení vojenského újezdu Brdy
 • 16 - Zákon o veřejných zakázkách
 • 17 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
 • 19 - Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí

mezinárodní smlouva

 • 368 - Smlouva ČR Lichtenštejnsko - dvojí zdanění
 • 369 - Nagojský protokol
 • 377 - Akta Světové poštovní unie

jiný

 • 22 - Závěry z jednání ER 18.-19.12.

senátní návrh schválený v PS

 • 18 - Zákon o JŘ Senátu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
15

Návrh zákona o zrušení vojenského újezdu Brdy, o stanovení hranic vojenských újezdů, o změně hranic krajů a o změně souvisejících zákonů (zákon o hranicích vojenských újezdů)

15/1 VZOB 15/2 UPV 15/3 VUZP Martin Stropnický(ministr obrany)Josef Táborský (VZOB) Martin Tesařík (VUZP) Stanislav Juránek (UPV) 5. schůze č.83  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 15/2015 Sb. administrativní členění, hranice, územní samospráva, vojenská základna, katastr nemovitostí, regionální orgány státní správy, územní plánování
16

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

16/1 VUZP 16/2 UPV 16/3 VHZD Karla Šlechtová(ministr pro místní rozvoj)Radko Martínek (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Malý (UPV) 5. schůze č.72  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 40/2015 Sb. přidělení zakázky, veřejná zakázka, nabídka a poptávka, soutěžní řízení
17

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

17/1 VUZP 17/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Radko Martínek (VUZP) Jan Veleba (VHZD) 5. schůze č.79  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 41/2015 Sb. spolupráce mezi institucemi, využití půdy, ekologické zemědělské hospodářství, ochrana půdy, eroze, zemědělská půda
18

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

18/1 UPV Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Martin Tesařík(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) 5. schůze č.76  - schvaluje návrh zákona
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 16/2015 Sb. horní komora, legislativní proces, parlamentní proces, dolní komora, jednací řád parlamentu
19

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

19/1 VUZP 19/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 5. schůze č.77  - pozměňovací návrhy
Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 39/2015 Sb. ekologická politika, ochrana životního prostředí, přibližování legislativy, vliv na životní prostředí, zdraví veřejnosti, předcházení ekologickým rizikům
22

Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014

22/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
  (VEU) 5. schůze č.74  - bere na vědomí
  Podán:
  368

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lichtenštejnským knížectvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Praze dne 25. září 2014

  368/1 VHZD 368/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) 5. schůze č.81  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  369

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Nagojský protokol o přístupu ke genetickým zdrojům a spravedlivém a rovnocenném sdílení přínosů plynoucích z jejich využívání, podepsaný v New Yorku dne 23. června 2011

  369/1 VUZP 369/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Martin Tesařík (VUZP) František Bublan (VZOB) 5. schůze č.80  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  377

  Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie

  377/1 VHZD 377/2 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)František Bradáč (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) 5. schůze č.71  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  Tisky EU
  Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
  K 147/09
  Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o vztazích Evropské komise s vnitrostátními parlamenty

  (12425/14)
  COM (2014) 507

  Anglická verze
  doručena dne 8.8.14
  Česká verze
  doručena dne 19.8.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Václav Hampl

  9.12.2014
  č. 10 K 147/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 5. schůze
  č. 75 - závěrečné usnesení přijato
  14.1.2015
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (10.03.2015)
  IPEX
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jan Grinc
  K 148/09
  Zpráva Komise - Výroční zpráva za rok 2013 o subsidiaritě a proporcionalitě

  (12424/14)
  COM (2014) 506

  Anglická verze
  doručena dne 8.8.14
  Česká verze
  doručena dne 19.8.2014
  Historie tisku EU
  VEU
  Václav Hampl

  9.12.2014
  č. 10 K 148/09/02
  •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

   
  Úřad vlády 5. schůze
  č. 75 - závěrečné usnesení přijato
  14.1.2015
  Všechna hlasování
  Stenografický zápis

  reakce Komise (10.03.2015)
  IPEX
  Registr Rady EU

  Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

  The Legislative Observatory (Evropský parlament)

  Projednávání v PSP

  Jan Grinc