Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
23. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 311 - Zákon o kybernetické bezpečnosti
 • 312 - Zákon o silničním provozu
 • 313 - Zákon o vnitrozemské plavbě
 • 314 - Zákon o urychlení výstavby infrastruktury
 • 315 - Zákon o dráhách
 • 316 - Zákon o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině
 • 317 - Zákon o úrazovém pojištění zaměstnanců
 • 318 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 319 - Zákon o ochraně přírody a krajiny
 • 320 - Zákon o odpadech
 • 321 - Zákon o soudech a soudcích
 • 322 - Zákon o zemědělství

senátní návrh zákona

 • 253 - Zákon o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě - senátní návrh
 • 294 - Zákon o volbách - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 270 - Prot. a Mezinárodní úml. o zamezení znečištění moří z lodí
 • 277 - Úmluva OSN o jurisdikčních imunitách států
 • 280 - Smlouva o obchodu se zbraněmi
 • 281 - Dohoda ČR Bahamy - daňové záležitosti

jiný

 • 269 - Výroční zpráva NKÚ 2013
 • 302 - Návrh. na působ. sil MO ČR v zahr.oper. v letech 2013 a 2014
 • 306 - Zpráva o vývoji EU 2013
 • 310 - Závěry z jednání ER 26.-27.6.2014
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
253

Návrh senátního návrhu zákona senátorů Františka Bublana, Aleny Gajdůškové, Milana Štěcha a dalších senátorů o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

253/1 VHZD 253/2 VUZP František Bublan Alena Gajdůšková (senátorka)Milan Štěch (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Radko Martínek (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Gawlas (senátor)Karel Kapoun (senátor)Petr Vícha (senátor)Eva Richtrová (senátorka)Božena Sekaninová (senátorka)Milada Emmerová (senátorka)Hana Doupovcová (senátorka)Vladimír Plaček (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Miroslav Krejča (senátor)zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BisJiří Bis (VHZD) Stanislav Juránek (VUZP) 23. schůze č.576  - schvaluje senátní návrh zákona
Podán: Lhůta pro výbory:
269

Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2013

269/1 VHZD 269/2 UPV Miloslav Kala
  Leopold Sulovský (VHZD) Lubomír Franc (UPV) 23. schůze č.568  - bere na vědomí
  Podán:
  270

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol z roku 1997 k Mezinárodní úmluvě o zamezení znečištění moří z lodí a k vyslovení souhlasu s ratifikací Mezinárodní úmluva o zamezení znečištění moří z lodí, přijatá Mezinárodní námořní organizací dne 2. listopadu 1973

  270/1 VHZD 270/2 VZOB Antonín Prachař(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 23. schůze č.570  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory: mořské právo, opatření na kontrolu znečištění, moře, ekologická politika, znečišťování vody, znečišťování moře, prevence znečištění, znečištění způsobené loďmi, správní opatření, Česká republika
  277

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Organizace spojených národů o jurisdikčních imunitách států a jejich majetku ze dne 2. prosince 2004

  277/1 UPV 277/2 VZOB Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)
   Miroslav Antl (UPV) Hassan Mezian (VZOB) 23. schůze č.572  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   280

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva o obchodu se zbraněmi, podepsaná v New Yorku dne 3. června 2013

   280/1 VZOB 280/2 UPV Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 23. schůze č.571  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   281

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Bahamským společenstvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Nassau dne 6. března 2014

   281/1 VHZD 281/2 VZOB Andrej Babiš(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 23. schůze č.563  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   294

   Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

   Eliška Wagnerová (senátorka)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Krejča (senátor)Stanislav Juránek (senátor)Jan Horník (senátor)Jozef Regec (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Miluše Horská (senátorka)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil23. schůze č.577  - zamítá senátní návrh zákona
    Podán:
    302

    Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2013 a 2014 s výhledem na rok 2015

    302/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 23. schůze č.555  - schvaluje
    Podán:
    306

    Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2013

    306/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
     Miroslav Krejča (VEU) 23. schůze č.566  - bere na vědomí
     Podán:
     310

     Závěry z jednání Evropské rady konané ve dnech 26. - 27. června 2014

     310/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Miroslav Krejča (VEU) 23. schůze č.564  - bere na vědomí
      Podán:
      311

      Návrh zákona o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti)

      311/1 VZOB 311/2 UPV Bohuslav Sobotka(předseda vlády)František Bublan (VZOB) Miroslav Škaloud (UPV) 23. schůze č.565  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 181/2014 Sb. ústřední orgány státní správy, důvěrná informace, kulturní spolupráce, zpřístupňování informací, kybernetika, veřejná bezpečnost, činnost základních institucí, informační systém, ochrana dat, informační společnost, e-government
      312

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

      312/1 VHZD Antonín Prachař(ministr dopravy)Jiří Bis (VHZD) 23. schůze č.558  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2014 Sb. dopravní právo, výměna informací, přibližování legislativy, silniční provoz, mezinárodní doprava, mezinárodní silniční doprava, silniční doprava, pozemní doprava, pravidla silničního provozu
      313

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1995 Sb., o vnitrozemské plavbě, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

      313/1 VHZD Antonín Prachař(ministr dopravy)Petr Šilar (VHZD) 23. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2014 Sb. přístav, říční plavba, společná přístavní politika, plavební licence, přístavní provoz, plavební síť, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo, plavební řád, správa věcí veřejných
      314

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů

      314/1 VHZD Antonín Prachař(ministr dopravy)Jiří Lajtoch (VHZD) 23. schůze č.559  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 178/2014 Sb. silniční stavby, rozvod vody, rozvod elektřiny, dopravní infrastruktura, vodohospodářské stavby, inženýrské stavby, cena zemědělské půdy, nemovitost, cena pozemku
      315

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů

      315/1 VHZD 315/2 UPV Antonín Prachař(ministr dopravy)Karel Korytář (VHZD) Miloš Malý (UPV) 23. schůze č.569  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 180/2014 Sb. Soudní dvůr ES, železniční doprava, kolejové vozidlo, správní opatření, konsolidace komunitárního práva, Česká republika
      316

      Návrh zákona o poskytování služby péče o dítě v dětské skupině a o změně souvisejících zákonů

      316/1 VZSP 316/2 VUZP 316/3 UPV 316/4 VVVK Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Jan Horník (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) Hana Doupovcová (VVVK) 23. schůze č.573  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 247/2014 Sb. zaměstnavatel, dítě, rodina, hlídání dětí, příbuzenský vztah, rodinná politika, sociální politika, služba ve veřejném zájmu
      317

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      317/1 VZSP 317/2 UPV Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Radek Sušil (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 23. schůze č.574  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 182/2014 Sb. zaměstnavatel, pracovní úraz, nemoc z povolání, zaměstnanci, pojištění, úrazové pojištění, pojištění osob, pojištění proti pracovnímu úrazu, sociální zabezpečení
      318

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

      318/1 VZSP 318/2 VHZD Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Jan Hajda (VHZD) 23. schůze č.575  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 183/2014 Sb. starý člověk, spotřebitelská cena, důchodce, důchodové pojištění, zvýšení cen
      319

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

      319/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Pavel Eybert (VUZP) 23. schůze č.561  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 175/2014 Sb. ekosystém, ochrana životního prostředí, ochrana krajiny, přírodní rezervace, chráněné území
      320

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

      320/1 VUZP Richard BrabecIvo Bárek (VUZP) 23. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 184/2014 Sb. zahraniční obchod, odpad, zneškodňování odpadu, nakládání s odpadem, elektrická zařízení, distributor, dealer, nebezpečný odpad, ekologická odpovědnost, elektronický odpad
      321

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

      321/1 UPV Helena Válková(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 23. schůze Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 187/2014 Sb. přístav, říční plavba, společná přístavní politika, plavební licence, přístavní provoz, plavební síť, vnitrozemská vodní cesta, výletní plavidlo, plavební řád, správa věcí veřejných
      322

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      322/1 VHZD Marian Jurečka(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 23. schůze č.556  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 179/2014 Sb. východní Afrika, státní podpora, zemědělská politika, intervenční politika, podpora zemědělství, agrární sektor
      Tisky EU
      Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
      N 111/09
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o snížení národních emisí některých látek znečišťujících ovzduší a o změně směrnice 2003/35/ES

      (18167/13)
      COM (2013) 920

      Česká verze
      doručena dne 23.12.13
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 290 N 111/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 562 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (13.10.2014)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 112/09
      Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení emisí některých znečišťujících látek do ovzduší ze středních spalovacích zařízení

      (18170/13)
      COM (2013) 919

      Česká verze
      doručena dne 23.12.13
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 290 N 112/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 562 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (13.10.2014)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 114/09
      Návrh rozhodnutí Rady o přijetí změny Protokolu o omezování acidifikace, eutrofizace a přízemního ozonu z roku 1999 k Úmluvě o dálkovém znečišťování ovzduší přecházejícím hranice států z roku 1979

      (18165/13)
      COM (2013) 917

      Česká verze
      doručena dne 23.12.13
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 290 N 114/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 562 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (13.10.2014)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      K 113/09
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Program Čisté ovzduší pro Evropu

      (18155/13)
      COM (2013) 918

      Česká verze
      doručena dne 23.12.13
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 290 K 113/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo životního prostředíVUZP
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 562 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (13.10.2014)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Lukáš Vacík
      N 128/09
      Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o ekologické produkci a označování ekologických produktů, o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. XXX/XXX [nařízení o úředních kontrolách]a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 834/2007

      (7956/14)
      COM (2014) 180

      Česká verze
      doručena dne 27.3.14
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 291 N 128/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zemědělstvíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 557 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis


      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská
      K 129/09
      Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán pro budoucnost ekologické produkce v Evropské unii

      (8194/14)
      COM (2014) 179

      Česká verze
      doručena dne 27.3.14
      Historie tisku EU
      VEU
      Jan Látka

      12.6.2014
      č. 291 K 129/09/02
      •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

       
      Ministerstvo zemědělstvíVHZD
      • Usnesení přijato
      • 11.6.2014

       
      23. schůze
      č. 557 - závěrečné usnesení přijato
      23.7.2014
      Všechna hlasování
      Stenografický zápis

      reakce Komise (30.07.2015)
      IPEX
      Registr Rady EU

      Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

      The Legislative Observatory (Evropský parlament)

      Projednávání v PSP

      Dita Voleská