Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
13. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 159 - Tiskový zákon
 • 161 - Insolvenční zákon
 • 162 - Zákon o státním dluhopisovém programu
 • 163 - Zákon o povinném značení lihu
 • 164 - Zákon o povinném značení lihu - související zákony
 • 165 - Živnostenský zákon
 • 166 - Zákon o veřejných rejstřících
 • 167 - Zákon o statusu veřejné prospěšnosti
 • 168 - Zákon o převodu vlastnického práva
 • 169 - Zákon o matrikách
 • 170 - Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí
 • 171 - Zákon o podporovaných zdrojích energie
 • 172 - Zákon o sociálních službách
 • 173 - Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva
 • 174 - Zákon o zvláštních řízeních soudních
 • 175 - Občanský soudní řád
 • 176 - Zákon o změně daňových zákonů

senátní návrh zákona

 • 126 - Novela zákona o JŘ Senátu
 • 157 - Novela trestního řádu - senátní

mezinárodní smlouva

 • 90 - Příloha I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

senátní návrh schválený v PS

 • 160 - Zákon o zrušení karty sociálních systémů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
90

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

90/1 VVVK 90/2 VZOB Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Karel Kapoun (VVVK) Jozef Regec (VZOB) 13. schůze č.333  - dává souhlas k ratifikaci
Podán: Lhůta pro výbory: průmyslová ekonomika, tělesná výchova, fakturace, sociální problém, mezinárodní úmluva, sport, dopování, Česká republika, povzbuzující prostředek
126

Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro Ústavu a ČR a parlamentní procedury, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů

126/1 UPV 126/10 UPV 126/2 MIV 126/3 VUZP 126/4 VZOB 126/5 VZSP 126/6 VVVK 126/7 VEU 126/8 VHZD 126/9 VUZP Eliška Wagnerová (zástupce komise Senátu)
  zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Miloš Janeček (VZSP) (VEU) Martin Tesařík (VUZP) Dagmar Terelmešová (MIV) Jozef Regec (VZOB) Milan Pešák (VVVK) 13. schůze č.338  - přikazuje
  Podán: Lhůta pro výbory:
  157

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a senátora Miroslava Antla, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů

  157/1 UPV Eliška Wagnerová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil(UPV) 13. schůze č.339  - přikazuje
   K tomuto návrhu senátního návrhu zákona nebylo ve II. čtení přijato usnesení.
   Podán: Lhůta pro výbory:
   159

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 46/2000 Sb., o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku a o změně některých dalších zákonů (tiskový zákon), ve znění pozdějších předpisů

   159/1 VVVK 159/2 SKSP Jiří Balvín(ministr kultury)Hana Doupovcová (VVVK) Petr Bratský (SKSP) 13. schůze č.337  - schvaluje
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 305/2013 Sb. rozšiřování informací, adresné rozšiřování informací, dokument, vydávání, informace, periodikum, územní samospráva
   160

   Návrh zákona, o zrušení karty sociálních systémů

   160/1 VZSP Božena Sekaninová(zástupce Senátu)Milada Emmerová (VZSP) 13. schůze č.320  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 306/2013 Sb. zdravotně postižený člověk, elektronický převod finančních prostředků, sociální dávky, sociální zabezpečení, sociální služby
   161

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích, ve znění pozdějších předpisů

   161/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.327  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 185/2013 Sb. konkurz, finanční ztráta, soudní řízení, solventnost, dluh
   162

   Návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu části schodku státního rozpočtu České republiky za rok 2011 převyšujícího rozpočtovaný schodek a o státním dluhopisovém programu na úhradu dalších závazků státu splatných v roce 2013

   162/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Karel Korytář (VHZD) 13. schůze č.312  - nezabývat se
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 295/2013 Sb. rozpočtový schodek, státní dluh, emise cenných papírů, zadluženost, financování rozpočtu, umořování veřejného dluhu, převoditelný cenný papír
   163

   Návrh zákona o povinném značení lihu

   163/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 13. schůze č.313  - schvaluje návrh zákona
   č.314  - doprovodné usnesení
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 307/2013 Sb. destiláty, značení zboží nálepkami, chemický alkohol, ochrana spotřebitele, alkoholický nápoj, označení výrobku
   164

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o povinném značení lihu

   164/1 VHZD Jan Fischer(ministr financí)Jan Hajda (VHZD) 13. schůze č.315  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 308/2013 Sb. řízení jakosti průmyslových výrobků, značení zboží nálepkami, chemický alkohol, ochrana spotřebitele, celní právo, označení původu, alkoholický nápoj, označení výrobku
   165

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

   165/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Lajtoch (VHZD) 13. schůze č.334  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 309/2013 Sb. hospodářský trestný čin, destiláty, živnost, chemický alkohol, průmysl nápojů, živnostník, ochrana spotřebitele, nedovolený obchod, dohled nad trhem, alkoholický nápoj
   166

   Návrh zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

   166/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.328  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 304/2013 Sb. obchodní rejstřík, právnická osoba, fyzická osoba, seznam, podnikatel
   167

   Návrh zákona o statusu veřejné prospěšnosti

   167/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 13. schůze č.329  - zamítá
   Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
   Podán: Lhůta pro Senát: veřejně prospěšná služba, litina, právnická osoba, služba ve veřejném zájmu
   168

   Návrh zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

   168/1 UPV 168/2 VUZP František Lukl(ministr pro místní rozvoj)Miloš Malý (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 13. schůze č.326  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 311/2013 Sb. byt, rodinný dům, nemovitý majetek, vlastnictví, převod vlastnictví, družstevní dům
   169

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 301/2000 Sb., o matrikách, jménu a příjmení a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   169/1 VUZP 169/2 UPV Martin Pecina(ministr vnitra)Petr Vícha (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 13. schůze č.336  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 312/2013 Sb. dítě, osobní stav, rodina, manželství, příjmení, cizí státní občan, smíšené manželství, evidence obyvatelstva
   170

   Návrh zákona o dani z nabytí nemovitých věcí

   170/1 VHZD 170/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) Miroslav Škaloud (UPV) 13. schůze č.316  - zamítá
   Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
   Podán: Lhůta pro Senát: daň z majetku, daň z převodu vlastnictví, nabytí vlastnictví
   171

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 407/2012 Sb., a další související zákony

   171/1 VHZD 171/2 UPV 171/3 VUZP Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Miloš Vystrčil (VUZP) Miroslav Škaloud (UPV) 13. schůze č.335  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 310/2013 Sb. obnovitelná energie, cena energie, ochrana spotřebitele, zdroje energie, obnovitelné zdroje
   172

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

   172/1 VZSP 172/2 UPV František Koniček(ministr práce a sociálních věcí)Libor Michálek (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 13. schůze č.321  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 313/2013 Sb. zdravotně postižený člověk, zvláštní dávky, tělesně postižený člověk, mentálně postižený člověk, prostředky zdravotnické techniky, péče o postižené osoby, pomůcky pro postižené osoby
   173

   Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím rekodifikace soukromého práva

   173/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Nenutil (UPV) 13. schůze č.330  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 303/2013 Sb. občanské právo, práva jednotlivce, rodinné právo, soukromé právo, vlastnictví, občanský zákoník
   174

   Návrh zákona o zvláštních řízeních soudních

   174/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Eliška Wagnerová (UPV) 13. schůze č.331  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 292/2013 Sb. soukromé právo, zvláštní soud, občanskoprávní řízení, soudní řízení, přibližování legislativy, harmonizované právo
   175

   Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

   175/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Jiří Dienstbier (UPV) 13. schůze č.332  - schvaluje návrh zákona
   Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 293/2013 Sb. občanské právo, soukromé právo, soudní řízení, vlastnictví
   176

   Návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů

   176/1 VHZD 176/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Jaroslav Kubera (UPV) 13. schůze č.317  - zamítá
   Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
   Podán: Lhůta pro Senát: daňové právo, soukromé právo, daňová soustava, harmonizace daní, přímá daň, nepřímá daň
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   K 042/09
   Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Kosmická průmyslová politika EU - Uvolnění potenciálu pro hospodářský růst v kosmickém odvětví

   (6950/13)
   COM (2013) 108

   Česká verze
   doručena dne 1.3.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   19.6.2013
   č. 124 K 042/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo dopravy 13. schůze
   č. 323 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (12.02.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 043/09
   Návrh rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program na podporu pozorování a sledování vesmíru

   (6952/13)
   COM (2013) 107

   Česká verze
   doručena dne 1.3.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   19.6.2013
   č. 124 N 043/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo dopravy 13. schůze
   č. 323 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (12.02.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 050/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o změně nařízení (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů, a nařízení (EHS) č. 2027/97 o odpovědnosti leteckého dopravce při letecké dopravě cestujících a jejich zavazadel

   (7615/13)
   COM (2013) 130

   Česká verze
   doručena dne 23.3.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Miroslav Krejča

   2.7.2013
   č. 139 N 050/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo dopravyVHZD
   • Usnesení přijato
   • 19.6.2013

    
   13. schůze
   č. 324 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 066/09
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o opatřeních usnadňujících výkon práv, která jsou pracovníkům udělena v souvislosti s volným pohybem pracovníků

   (9124/13)
   COM (2013) 236

   Česká verze
   doručena dne 2.5.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Jaroslav Doubrava

   20.8.2013
   č. 162 N 066/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo práce a sociálních věcí 13. schůze
   č. 322 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Štěpán Černý
   N 068/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o úředních kontrolách a jiných úředních činnostech prováděných s cílem zajistit uplatňování právních předpisů týkajících se krmiv a potravin a pravidel týkajících se zdraví zvířat a dobrých životních podmínek zvířat, zdraví rostlin, rozmnožovacího materiálu rostlin a přípravků na ochranu rostlin a o změně nařízení (ES) č. 999/2001, 1829/2003, 1831/2003, 1/2005, 396/2005, 834/2007, 1099/2009, 1069/2009, 1107/2009, nařízení 1151/2012 atd.

   (9464/13)
   COM (2013) 265

   Česká verze
   doručena dne 15.5.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Jan Látka

   20.8.2013
   č. 165 N 068/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 16.7.2013

    
   13. schůze
   č. 325 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 069/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zdraví zvířat

   (9468/13)
   COM (2013) 260

   Česká verze
   doručena dne 15.5.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Jan Látka

   20.8.2013
   č. 165 N 069/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo zemědělstvíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 16.7.2013

    
   13. schůze
   č. 325 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 071/09
   Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o porovnatelnosti poplatků souvisejících s platebními účty, změně platebního účtu a přístupu k platebním účtům se základními prvky

   (9788/13)
   COM (2013) 266

   Česká verze
   doručena dne 22.5.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Zdeněk Besta

   20.8.2013
   č. 163 N 071/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financí 13. schůze
   č. 318 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (14.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 072/09
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1083/2006, pokud jde o některá ustanovení týkající se finančního řízení pro některé členské státy, jejichž finanční stabilita je postižena či ohrožena závažnými obtížemi, a pravidel pro zrušení závazku pro některé členské státy

   (10148/13)
   COM (2013) 301

   Česká verze
   doručena dne 28.5.2013
   Historie tisku EU
   VEU
   Luděk Jeništa

   20.8.2013
   č. 164 N 072/09/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo pro místní rozvoj 13. schůze
   č. 319 - závěrečné usnesení přijato
   12.9.2013
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (13.01.2014)
   IPEX
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská