Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 139 - Zákon o místních poplatcích
 • 140 - Zákon o směnárenské činnosti
 • 141 - Zákon o směnárenské činnosti - související
 • 143 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 145 - Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem
 • 148 - Zákon o Vojenské policii
 • 149 - Zákon o výkonu vazby
 • 150 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
 • 151 - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 152 - Zákon o prekursorech drog
 • 153 - Zákon o návykových látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 142 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 144 - Zákon o státní sociální podpoře

senátní návrh zákona

 • 137 - Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní

jiný

 • 91 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012
 • 136 - Žádost prezidenta - ústavní soudce

senátní návrh schválený v PS

 • 147 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno
91

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

91/1 VHZD 91/2 SKSP Jaromír Novák
  Karel Korytář (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 12. schůze č.309  - bere na vědomí
  Podán:  
  136

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

  136/1 UPV 136/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 12. schůze Podán:  
   137

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

   Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Tomio Okamura (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Miluše Horská (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl12. schůze č.307  - vrací navrhovateli k dopracování
    Podán:  
    139

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    139/1 VHZD 139/2 UPV 139/3 VUZP Jan Fischer(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.279  - zamítá
    Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
    Podán: Lhůta pro Senát:  
    140

    Návrh zákona o směnárenské činnosti

    140/1 VHZD 140/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.284  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2013 Sb.  
    141

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

    141/1 VHZD 141/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2013 Sb.  
    142

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    142/1 VHZD 142/2 UPV 142/3 VUZP Petr Bendl(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2013 Sb.  
    143

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    143/1 VZSP 143/2 UPV František Koníček(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 12. schůze č.305  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2013 Sb.  
    144

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    144/1 VZSP 144/2 VVVK Vlasta Bohdalová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Marcel Chládek (VVVK) 12. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013 Sb.  
    145

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

    145/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013 Sb.  
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD Veronika Vrecionová(zástupce Senátu)Petr Šilar (VHZD) 12. schůze č.302  - pozměňovací návrhy
    Projednávání návrhu zákona bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.
    Podán: Lhůta pro Senát:  
    148

    Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

    148/1 VZOB Vlastimil Picek(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 12. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2013 Sb.  
    149

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    149/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2013 Sb.  
    150

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    150/1 VHZD 150/2 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Veronika Vrecionová (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) 12. schůze č.276  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2013 Sb.  
    151

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    151/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 12. schůze č.277  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2013 Sb.  
    152

    Návrh zákona o prekursorech drog

    152/1 VZSP Martin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.303  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2013 Sb.  
    153

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    153/1 VZSP Matrtin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013 Sb.  
    Tisky EU