Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
12. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 139 - Zákon o místních poplatcích
 • 140 - Zákon o směnárenské činnosti
 • 141 - Zákon o směnárenské činnosti - související
 • 143 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 145 - Zákon o kontrole obchodu s výrobky s omezeným prodejem
 • 148 - Zákon o Vojenské policii
 • 149 - Zákon o výkonu vazby
 • 150 - Zákon o vodovodech a kanalizacích
 • 151 - Zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
 • 152 - Zákon o prekursorech drog
 • 153 - Zákon o návykových látkách

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 142 - Zákon o Státním pozemkovém úřadu
 • 144 - Zákon o státní sociální podpoře

senátní návrh zákona

 • 137 - Zákon o ochraně oznamovatelů jednání - senátní

jiný

 • 91 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2012
 • 136 - Žádost prezidenta - ústavní soudce

senátní návrh schválený v PS

 • 147 - Zákon o ochraně zemědělského půdního fondu
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno
91

Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2012

91/1 VHZD 91/2 SKSP Jaromír Novák
  Karel Korytář (VHZD) Petr Bratský (SKSP) 12. schůze č.309  - bere na vědomí
  Podán:  
  136

  Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. Jan Sváček)

  136/1 UPV 136/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
   Miroslav Antl (UPV) Jiří Čunek (VVVK) 12. schůze Podán:  
   137

   Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů o některých opatřeních ke zvýšení míry ochrany oznamovatelů jednání, které není v souladu s veřejným zájmem, a o změně dalších zákonů

   Libor Michálek (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Tomio Okamura (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Miluše Horská (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Petr Šilar (senátor)
    zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Antl12. schůze č.307  - vrací navrhovateli k dopracování
    Podán:  
    139

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

    139/1 VHZD 139/2 UPV 139/3 VUZP Jan Fischer(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Gawlas (VUZP) Miloš Malý (UPV) 12. schůze č.279  - zamítá
    Zamítnutý návrh zákona již nemohla Poslanecká sněmovna projednat. Návrh zákona nebyl schválen.
    Podán: Lhůta pro Senát:  
    140

    Návrh zákona o směnárenské činnosti

    140/1 VHZD 140/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.284  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 277/2013 Sb.  
    141

    Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o směnárenské činnosti

    141/1 VHZD 141/2 UPV Jan Fischer(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) Tomio Okamura (UPV) 12. schůze č.285  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 278/2013 Sb.  
    142

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 503/2012 Sb., o Státním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku, ve znění pozdějších předpisů

    142/1 VHZD 142/2 UPV 142/3 VUZP Petr Bendl(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) Miroslav Nenutil (UPV) 12. schůze č.288  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 280/2013 Sb.  
    143

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů

    143/1 VZSP 143/2 UPV František Koníček(ministr práce a sociálních věcí)Daniela Filipiová (VZSP) Vladimír Plaček (UPV) 12. schůze č.305  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2013 Sb.  
    144

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

    144/1 VZSP 144/2 VVVK Vlasta Bohdalová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Marcel Chládek (VVVK) 12. schůze č.287  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 267/2013 Sb.  
    145

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 228/2005 Sb., o kontrole obchodu s výrobky, jejichž držení se v České republice omezuje z bezpečnostních důvodů, a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a o změně některých dalších zákonů

    145/1 VHZD Jiří Cieńciała(ministr průmyslu a obchodu)Karel Korytář (VHZD) 12. schůze č.292  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 281/2013 Sb.  
    147

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů

    147/1 VHZD Veronika Vrecionová(zástupce Senátu)Petr Šilar (VHZD) 12. schůze č.302  - pozměňovací návrhy
    Projednávání návrhu zákona bylo ukončeno s koncem volebního období Poslanecké sněmovny.
    Podán: Lhůta pro Senát:  
    148

    Návrh zákona o Vojenské policii a o změně některých zákonů (zákon o Vojenské policii)

    148/1 VZOB Vlastimil Picek(ministr obrany)Jaroslav Sykáček (VZOB) 12. schůze č.291  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 300/2013 Sb.  
    149

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    149/1 UPV Marie Benešová(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 12. schůze č.281  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2013 Sb.  
    150

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

    150/1 VHZD 150/2 VUZP Miroslav Toman(ministr zemědělství)Veronika Vrecionová (VHZD) Eva Richtrová (VUZP) 12. schůze č.276  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2013 Sb.  
    151

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/2002 Sb., o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

    151/1 VHZD Miroslav Toman(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 12. schůze č.277  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 279/2013 Sb.  
    152

    Návrh zákona o prekursorech drog

    152/1 VZSP Martin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.303  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 272/2013 Sb.  
    153

    Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

    153/1 VZSP Matrtin Holcát(ministr zdravotnictví)Alena Dernerová (VZSP) 12. schůze č.304  - schvaluje návrh zákona
    Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2013 Sb.  
    Tisky EU
    Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednáníPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
    K 037/09
    Zelená kniha o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v Evropě v dodavatelském řetězci v oblasti potravinového a nepotravinového zboží

    (6122/13)
    COM (2013) 37

    Česká verze
    doručena dne 11.2.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Antonín Maštalíř

    2.7.2013
    č. 137
    K 037/09/03 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo spravedlnostiVHZD
    č. 116
    • Usnesení přijato
    • 25.6.2013

     
    12. schůze
    č. 282 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 046/09
    Návrh změny návrhu Komise COM(2011) 607 final/2 - nařízení Evropského parlamentu a Rady o Evropském sociálním fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1081/2006

    (7533/13)
    COM (2013) 145

    Česká verze
    doručena dne 14.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123
    N 046/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    N 047/09
    Návrh změny návrhu Komise COM(2012) 496 nařízení Evropského parlamentu a Rady o společných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu, Fondu soudržnosti, Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova a Evropského námořního a rybářského fondu, jichž se týká společný strategický rámec, o obecných ustanoveních ohledně Evropského fondu pro regionální rozvoj, Evropského sociálního fondu a Fondu soudržnosti a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/2006

    (7537/13)
    COM (2013) 146

    Česká verze
    doručena dne 14.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123
    N 047/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo pro místní rozvoj 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 048/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Iniciativa na podporu zaměstnanosti mladých lidí

    (7589/13)
    COM (2013) 144

    Česká verze
    doručena dne 15.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Luděk Jeništa

    19.6.2013
    č. 123
    K 048/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo práce a sociálních věcí 12. schůze
    č. 306 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (06.02.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 049/09
    Zelená kniha Evropská strategie pro řešení problematiky plastového odpadu v životním prostředí

    (7367/13)
    COM (2013) 123

    Česká verze
    doručena dne 12.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Jan Látka

    19.6.2013
    č. 125
    K 049/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo životního prostředí 12. schůze
    č. 297 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (16.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Michal Krb
    N 052/09
    Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podmínkách vstupu a pobytu státních příslušníků třetích zemí za účelem výzkumu, studia, výměnných pobytů žáků, placené a neplacené odborné přípravy, dobrovolné služby a činnosti au-pair

    (7869/13)
    COM (2013) 151

    Česká verze
    doručena dne 26.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    2.7.2013
    č. 140
    N 052/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo vnitra 12. schůze
    č. 289 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (07.02.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    N 053/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění sítí vysokorychlostních elektronických komunikací

    (7999/13)
    COM (2013) 147

    Česká verze
    doručena dne 27.3.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    17.7.2013
    č. 147
    N 053/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo průmyslu a obchodu 12. schůze
    č. 295 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Štěpán Černý
    K 057/09
    Zelená kniha - Rámec politiky pro klima a energetiku do roku 2030

    (8096/13)
    COM (2013) 169

    Česká verze
    doručena dne 3.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 148
    K 057/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    č. 109
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    č. 42
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 301 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (10.03.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 060/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Nová mezinárodní dohoda o změně klimatu: jak koncipovat mezinárodní politiku v oblasti klimatu po roce 2020 Konzultativní sdělení

    (8193/13)
    COM (2013) 167

    Česká verze
    doručena dne 9.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 151
    K 060/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo životního prostředíVUZP
    č. 45
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 299 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    K 062/09
    Zelená kniha Dlouhodobé financování evropské ekonomiky

    (8398/13)
    COM (2013) 150

    Česká verze
    doručena dne 12.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Dagmar Zvěřinová

    19.6.2013
    č. 132
    K 062/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo financí 12. schůze
    č. 286 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 058/09
    Zpráva Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zpráva o pokroku v oblasti obnovitelných zdrojů energie

    (8098/13)
    COM (2013) 175

    Anglická verze
    doručena dne 4.4.13
    Česká verze
    doručena dne 24.4.2013
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 149
    K 058/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
    č. 110
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    č. 43
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 294 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (17.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dita Voleská
    K 059/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o budoucnosti zachytávání a ukládání uhlíku v Evropě

    (8101/13)
    COM (2013) 180

    Anglická verze
    doručena dne 4.4.13
    Česká verze
    doručena dne 23.4.2013
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 150
    K 059/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo životního prostředíVHZD
    č. 111
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

    VUZP
    č. 44
    • Usnesení přijato
    • 19.6.2013

     
    12. schůze
    č. 298 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (10.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    N 063/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o zřízení agentury Evropské unie pro spolupráci a vzdělávání a výcvik v oblasti prosazování práva (Europol) a o zrušení rozhodnutí 2009/371/SVV a 2005/681/SVV

    (8229/13)
    COM (2013) 173

    Česká verze
    doručena dne 18.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Tomáš Grulich

    17.7.2013
    č. 153
    N 063/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo vnitra 12. schůze
    č. 290 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (20.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    K 064/09
    Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatu

    (8556/13)
    COM (2013) 216

    Česká verze
    doručena dne 19.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Miroslav Krejča

    17.7.2013
    č. 152
    K 064/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo životního prostředí 12. schůze
    č. 300 - závěrečné usnesení přijato
    22.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (13.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Lukáš Vacík
    N 065/09
    Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o podpoře volného pohybu občanů a podniků zjednodušením přijímání některých veřejných listin v Evropské unii a o změně nařízení (EU) č. 1024/2012

    (9037/13)
    COM (2013) 228

    Česká verze
    doručena dne 30.4.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Josef Táborský

    2.7.2013
    č. 136
    N 065/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo spravedlnosti 12. schůze
    č. 283 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Dominika Dražilová
    J 074/09
    Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2013 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky na období 2012-2016

    (10063/13)
    COM (2013) 353

    Česká verze
    doručena dne 7.6.13
    Podkladový materiál
    Historie tisku EU
    VEU
    Josef Táborský

    17.7.2013
    č. 154
    J 074/09/02 Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu Podkladový materiál

     
    Ministerstvo financíVHZD
    č. 128
    • Usnesení přijato
    • 16.7.2013

     
    12. schůze
    č. 278 - závěrečné usnesení přijato
    21.8.2013
    Všechna hlasování
    Stenografický zápis

    reakce Komise (14.01.2014)
    IPEX
    Registr Rady EU

    Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

    The Legislative Observatory (Evropský parlament)

    Projednávání v PSP

    Jiří Kautský