Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
11. schůze Senátu v 9. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 98 - Zákon o zmírnění následků majetkových křivd
 • 100 - Zákon o státním podniku
 • 103 - Zákon o zajištění půjčky ČNB pro MMF
 • 104 - Zákon o ověřování střelných zbraní
 • 111 - Zákon o uvádění dřeva na trh
 • 112 - Zákon o České národní bance
 • 113 - Zákon o ochraně veřejného zdraví
 • 114 - Zákon o finančních konglomerátech
 • 116 - Zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem
 • 118 - Zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin
 • 121 - Zákon o podmínkách provozu vozidel
 • 122 - Zákon o investičních společnostech
 • 123 - Zákon - v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech
 • 124 - Katastrální zákon
 • 125 - Zákon - v souvislosti s přijetím katastrálního zákona

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 99 - Zákon o poštovních službách
 • 101 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 102 - Zákon o loteriích
 • 115 - Zákon o pojišťování a financování vývozu
 • 117 - Zákon o platu
 • 119 - Zákon o silničním provozu
 • 120 - Zákon o pohonných hmotách

senátní návrh zákona

 • 57 - Zákon o prodejní době
 • 61 - Zákon - změna výplaty sociálních dávek
 • 96 - Zákon o volbách- senátní

mezinárodní smlouva

 • 58 - Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní
 • 59 - Protokol proti pašování přistěhovalců
 • 66 - Smlouva ČR - Lucembursko - dvojí zdanění
 • 89 - Protokol o obavách irského lidu - Lisabonská smlouva

jiný

 • 63 - Výroční zpráva NKÚ 2012
 • 64 - Výroční zpráva ÚZSVM 2012
 • 85 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2012
 • 93 - Konvergenční program - duben 2013
 • 97 - Žádost prezidenta - ústavní soudci
 • 110 - Návrhy na státní vyznamenání
 • 127 - Návrhy kandidátů - inspektor ÚOOÚ
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
57

Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších o prodejní době v maloobchodě a velkoobchodě

57/1 VHZD 57/2 VZSP 57/3 VUZP 57/4 UPV František Bublan (senátor)Zdeněk Berka (senátor)Hana Doupovcová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Karel Kapoun (senátor)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Jozef Regec (senátor)Milan Štěch (senátor)Josef Táborský (senátor)Petr Vícha (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jan HajdaJan Hajda (VHZD) Dagmar Terelmešová (VZSP) Tomio Okamura (UPV) Stanislav Juránek (VUZP) 11. schůze č.256  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory:
  58

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Protokol proti nedovolené výrobě střelných zbraní, jejich součástí a dílů a střeliva a proti obchodování s nimi doplňujícímu Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000

  58/1 UPV 58/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
   Miroslav Antl (UPV) Tomáš Kladívko (VZOB) 11. schůze č.247  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   59

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol proti pašování přistěhovalců po zemi, po moři a letecky doplňující Úmluvu Organizace spojených národů proti nadnárodnímu organizovanému zločinu ze dne 15. listopadu 2000, podepsaného za Českou republiku dne 10. prosince 2002

   59/1 UPV 59/2 VZOB Jan Kubice(ministr vnitra)
    Miroslav Antl (UPV) Pavel Trpák (VZOB) 11. schůze č.248  - dává souhlas k ratifikaci
    Podán: Lhůta pro výbory:
    61

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů o změně některých zákonů souvisejících s výplatou sociálních dávek

    61/1 VZSP Zdeněk Škromach (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Dagmar Terelmešová (senátorka)Jan Žaloudík (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Eva Richtrová (senátorka)Miloš Janeček (senátor)Pavel Lebeda (senátor)Radek Sušil (senátor)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Marta Bayerová (senátorka)Václav Homolka (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jozef Regec (senátor)Eliška Wagnerová (senátorka)Petr Vícha (senátor)Jaromír Jermář (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Ivo Bárek (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Jan Hajda (senátor)Martin Tesařík (senátor)Pavel Trpák (senátor)Petr Guziana (senátor)Dagmar Zvěřinová (senátorka)Eva Syková (senátorka)Hassan Mezian (senátor)Karel Korytář (senátor)Jaroslav Sykáček (senátor)Jiří Bis (senátor)Miloš Malý (senátor)Zdeněk Besta (senátor)Vladimír Plaček (senátor)Antonín Maštalíř (senátor)Jan Veleba (senátor)Tomio Okamura (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Daniela FilipiováDaniela Filipiová (VZSP) 11. schůze č.257  - schvaluje senátní návrh zákona
     Podán: Lhůta pro výbory:
     63

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2012

     63/1 VHZD 63/2 UPV Miloslav Kala
      Jan Veleba (VHZD) Lubomír Franc (UPV) 11. schůze č.258  - bere na vědomí
      Podán:
      64

      Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2012

      64/1 VHZD Miroslav Vaněk
       Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.260  - bere na vědomí
       Podán:
       66

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu a z majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Bruselu dne 5. března 2013

       66/1 VHZD 66/2 VZOB Miroslav Kalousek(ministr financí)Josef Řihák (VHZD) Pavel Lebeda (VZOB) 11. schůze č.242  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: dvojí zdanění, Lucembursko, daňová úmluva, Česká republika
       85

       Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2012

       85/1 UPV 85/2 VHZD 85/3 VVVK Igor Němec(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
        Miroslav Antl (UPV) Karel Korytář (VHZD) Jiří Čunek (VVVK) 11. schůze č.262  - bere na vědomí
        Podán:
        89

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o obavách irského lidu týkajících se Lisabonské smlouvy

        89/1 VZOB 89/2 VEU 89/3 SKUCR Karel Schwarzenberg(ministr zahraničních věcí)
         Tomáš Jirsa (VZOB) Tomáš Grulich (VEU) Eliška Wagnerová (SKUCR) 11. schůze č.246  - dává souhlas k ratifikaci
         Podán: Lhůta pro výbory:
         93

         Konvergenční program České republiky aktualizace duben 2013

         93/1 VHZD 93/2 VEU Miroslav Kalousek(ministr financí)
          Jan Hajda (VHZD) Josef Táborský (VEU) 11. schůze č.243  - schvaluje
          Podán:
          96

          Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

          Eliška Wagnerová (senátorka)Libor Michálek (senátor)Zdeněk Brož (senátor)Jiří Čunek (senátor)Miluše Horská (senátorka)Jaromír Štětina (senátor)Jan Horník (senátor)František Bublan (senátor)Miroslav Krejča (senátor)
           zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav Nenutil11. schůze č.255  - zamítá senátní návrh zákona
           Podán:
           97

           Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudců Ústavního soudu

           97/1 UPV 97/3 UPV 97/4 UPV 97/5 UPV 97/2 VVVK Miloš Zeman(prezident republiky)
            Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Berka (VVVK) 11. schůze č.218  - volí
            č.219  - volí
            č.220  - volí
            Podán:
            98

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 403/1990 Sb., o zmírnění následků některých majetkových křivd, ve znění pozdějších předpisů

            98/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 11. schůze č.227  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 211/2013 Sb. odškodnění, soukromý majetek, privatizace, převod vlastnictví
            99

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů

            99/1 VHZD 99/2 VUZP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) Marta Bayerová (VUZP) 11. schůze č.232  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 212/2013 Sb. živočišný tuk, spoje, přibližování legislativy, poštovní služba
            100

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů

            100/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) 11. schůze č.222  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 213/2013 Sb. veřejné vlastnictví, plnění rozpočtu, provozní výsledek, výrobní přebytek, zisk, státní rozpočet
            101

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů

            101/1 VHZD 101/2 UPV 101/3 SKSP Jan Husák(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) Jiří Oberfalzer (SKSP) Miroslav Antl (UPV) 11. schůze č.233  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 214/2013 Sb. ukládání a vyhledávání informací, dohoda o službách, Internet, elektronický obchod, elektronická správa dokumentů, obchodní smlouva, poskytovatel internetových služeb
            102

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

            102/1 VHZD 102/2 VUZP Pavel Svoboda(poslanec)Jan Smutný(poslanec)Jiří Lajtoch (VHZD) Petr Vícha (VUZP) 11. schůze č.234  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 215/2013 Sb. daň z příjmů, hazardní hry, hra
            103

            Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění půjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

            103/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.225  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 216/2013 Sb.
            104

            Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 156/2000 Sb., o ověřování střelných zbraní, střeliva a pyrotechnických předmětů a o změně zákona č. 288/1995 Sb., o střelných zbraních a střelivu (zákon o střelných zbraních), ve znění zákona č. 13/1998 Sb., a zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

            104/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Josef Řihák (VHZD) 11. schůze č.221  - schvaluje návrh zákona
            Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 217/2013 Sb. administrativní členění, označení kvality, střelná zbraň a střelivo, kontrola zbrojení, bezpečnost výrobku, veřejná bezpečnost, osobní zbraň
            110

            Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

            Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)Jaroslav Zeman(zástupce výboru Senátu)
             11. schůze č.264  - schvaluje
             Podán:
             111

             Návrh zákona o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

             111/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.236  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 226/2013 Sb. trh, obchodní politika, výrobky ze dřeva, produkce dřeva, obchodní pravidla, dohled nad trhem, kontrola vývozu, kontrola dovozu
             112

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

             112/1 VHZD 112/2 UPV Miroslav Kalousek(ministr financí)Petr Bratský (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 11. schůze č.224  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 227/2013 Sb. pěstování obilovin, bankovnictví, bankovní dohled, banka, centrální banka
             113

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů

             113/1 VZSP Leoš Heger(ministr zdravotnictví)Milada Emmerová (VZSP) 11. schůze č.238  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 223/2013 Sb. užitková voda, pitná voda, hygiena výživy, prevence nemocí, zdravotní politika, kosmetický přípravek, veřejná hygiena, zdraví veřejnosti, zdraví zvířat
             114

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 377/2005 Sb., o doplňkovém dohledu nad bankami, spořitelními a úvěrními družstvy, pojišťovnami a obchodníky s cennými papíry ve finančních konglomerátech a o změně některých dalších zákonů (zákon o finančních konglomerátech), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů

             114/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.226  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 228/2013 Sb. finanční kontrola, rovnost před zákonem, Egypt, finanční instituce, finanční trh, bankovní dohled, rizikový kapitál
             115

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

             115/1 VHZD Helena Langšádlová(zástupce skupiny poslanců)Leopold Sulovský (VHZD) 11. schůze č.239  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 230/2013 Sb. evropská spolupráce, finanční spolupráce, vývozní úvěr, podpora vývozu, státní podpora, vývoz, financování vývozu, pojišťění vývozních úvěrů
             116

             Návrh zákona o nakládání s některými věcmi využitelnými k obranným a bezpečnostním účelům na území České republiky (zákon o nakládání s bezpečnostním materiálem)

             116/1 VHZD Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) 11. schůze č.235  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 229/2013 Sb.
             117

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů

             117/1 UPV 117/2 VHZD Marek Benda(zástupce skupiny poslanců)Miroslav Antl (UPV) Petr Bratský (VHZD) 11. schůze č.240  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 231/2013 Sb. měsíční mzda, člen parlamentu, odměňování za práci, mzda, vězeňský režim, finanční příjem členů parlamentu, výkon trestu
             118

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 148/2003 Sb., o konzervaci a využívání genetických zdrojů rostlin a mikroorganismů významných pro výživu a zemědělství a o změně zákona č. 368/1992 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (zákon o genetických zdrojích rostlin a mikroorganismů), ve znění pozdějších předpisů

             118/1 VHZD Petr Bendl(ministr zemědělství)Petr Šilar (VHZD) 11. schůze č.267  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 232/2013 Sb. rozvoj lesnictví, strom, lesnická politika, rozmnožování rostlin, osivo, pěstování lesů, zalesňování, geneticky modifikovaná rostlina, udržitelné lesní hospodářství, lesní certifikace, ochrana odrůd rostlin
             119

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

             119/1 VHZD Dagmar Navrátilová(zástupce skupiny poslanců)Karel Korytář (VHZD) 11. schůze č.265  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 233/2013 Sb. jízdní personál, policejní kontrola, bezpečnost silničního provozu, omamná látka, toxikologie, silniční doprava, alkoholický nápoj, policejní zadržení, lékařský posudek
             120

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů

             120/1 VHZD Jan Kubata(zástupce skupiny poslanců)Jan Hajda (VHZD) 11. schůze č.266  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 234/2013 Sb. spotřební daň, zkrácení daně, daň ze spotřeby, obchodní licence, benzín, dieslová nafta, daňový trestný čin, daň z přidané hodnoty, motorové palivo
             121

             Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

             121/1 VHZD Zbyněk Stanjura(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) 11. schůze č.268  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 239/2013 Sb. státní poznávací značka, technická kontrola, silniční provoz, pojištění zákonné odpovědnosti, silniční doprava, pozemní doprava, motorové vozidlo, pravidla silničního provozu
             122

             Návrh zákona o investičních společnostech a investičních fondech

             122/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.269  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 240/2013 Sb. investiční politika, podpora investic, investiční společnost, akciová společnost
             123

             Návrh zákona o změně některých zákonů v souvislosti s přijetím zákona o investičních společnostech a investičních fondech a s přijetím přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího vypořádání některých derivátů

             123/1 VHZD Miroslav Kalousek(ministr financí)Jiří Lajtoch (VHZD) 11. schůze č.270  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 241/2013 Sb. daň z příjmů, investiční politika, investiční společnost, akciová společnost
             124

             Návrh zákona o katastru nemovitostí (katastrální zákon)

             124/1 VHZD 124/2 UPV 124/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.271  - pozměňovací návrhy
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 256/2013 Sb. parcela, nemovitý majetek, informační systém, stavba, katastr nemovitostí
             125

             Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o katastru nemovitostí

             125/1 VHZD 125/2 UPV 125/3 VUZP Petr Bendl(ministr zemědělství)Jan Veleba (VHZD) Jan Horník (VUZP) Miloš Malý (UPV) 11. schůze č.272  - schvaluje návrh zákona
             Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 257/2013 Sb. daň z majetku, nemovitost, katastr nemovitostí
             127

             Návrhy kandidátů pro volbu osoby navržené Senátem ke jmenování do funkce inspektora Úřadu pro ochranu osobních údajů

             Tomáš Kladívko
              11. schůze č.263  - volí
              Podán:
              Tisky EU
              Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
              K 003/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů CARS 2020: Akční plán pro konkurenceschopný a udržitelný automobilový průmysl v Evropě

              (15962/12)
              COM (2012) 636

              Česká verze
              doručena dne 13.11.2012
              Historie tisku EU
              VEU
              Luděk Jeništa

              18.4.2013
              č. 94 K 003/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 19.2.2013

               
              11. schůze
              č. 244 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (10.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dominika Dražilová
              K 005/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Zajistit fungování vnitřního trhu s energií

              (16202/12)
              COM (2012) 663

              Česká verze
              doručena dne 16.11.2012
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              27.3.2013
              č. 76 K 005/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 19.3.2013

               
              11. schůze
              č. 245 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (16.01.2014)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dita Voleská
              K 011/09
              Sdělení Komise Návrh prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unie: zahájení evropské diskuse

              (16988/12)
              COM (2012) 777

              Česká verze
              doručena dne 30.11.2012
              Historie tisku EU
              VEU
              Dagmar Zvěřinová

              30.4.2013
              č. 104 K 011/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Úřad vládyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 17.4.2013

               
              11. schůze
              č. 230 - závěrečné usnesení přijato
              20.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (28.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dita Voleská
              N 021/09
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zavádění infrastruktury pro alternativní paliva

              (5899/13)
              COM (2013) 18

              Česká verze
              doručena dne 1.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Miroslav Krejča

              18.4.2013
              č. 95 N 021/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 17.4.2013

               
              11. schůze
              č. 250 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              K 022/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Čisté zdroje energie pro dopravu: Evropská strategie pro alternativní paliva

              (5736/13)
              COM (2013) 17

              Česká verze
              doručena dne 1.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Miroslav Krejča

              18.4.2013
              č. 95 K 022/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
              • Usnesení přijato
              • 17.4.2013

               
              11. schůze
              č. 250 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              K 023/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o "Čtvrtém železničním balíčku - dokončení jednotného evropského železničního prostoru na podporu evropské konkurenceschopnosti a růstu"

              (5855/13)
              COM (2013) 25

              Česká verze
              doručena dne 1.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 K 023/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 024/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 1370/2007, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici

              (5960/13)
              COM (2013) 28

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 024/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 025/09
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/34/EU ze dne 21. listopadu 2012 o vytvoření jednotného evropského železničního prostoru, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury

              (5985/13)
              COM (2013) 29

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 025/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 026/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o Agentuře Evropské unie pro železnice a o zrušení nařízení (ES) č. 881/2004

              (6012/13)
              COM (2013) 27

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 026/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 027/09
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o interoperabilitě železničního systému v Evropské unii (přepracované znění)

              (6013/13)
              COM (2013) 30

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 027/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 028/09
              Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o bezpečnosti železnic (přepracované znění)

              (6014/13)
              COM (2013) 31

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 028/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 029/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zrušuje nařízení Rady (EHS) č. 1192/69 o společných pravidlech normalizace účtů železničních podniků

              (6015/13)
              COM (2013) 26

              Česká verze
              doručena dne 6.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Jaroslav Zeman

              22.5.2013
              č. 112 N 029/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo dopravyVHZD
              • Usnesení přijato
              • 15.5.2013

               
              11. schůze
              č. 251 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (21.10.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Štěpán Černý
              N 032/09
              Návrh směrnice Rady, kterou se provádí posílená spolupráce v oblasti daně z finančních transakcí

              (6442/13)
              COM (2013) 71

              Česká verze
              doručena dne 15.2.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Dagmar Zvěřinová

              30.4.2013
              č. 105 N 032/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo financíVHZD
              • Usnesení přijato
              • 17.4.2013

               
              11. schůze
              č. 241 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (18.09.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dita Voleská
              N 039/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje systém vstupu/výstupu (EES) pro registraci údajů o vstupu a výstupu státních příslušníků třetích zemí překračujících vnější hranice členských států Evropské unie

              (6928/13)
              COM (2013) 95

              Česká verze
              doručena dne 1.3.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Tomáš Grulich

              22.5.2013
              č. 118 N 039/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo vnitra 11. schůze
              č. 249 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (14.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dominika Dražilová
              N 040/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje program registrovaných cestujících (RTP)

              (6930/13)
              COM (2013) 97

              Česká verze
              doručena dne 1.3.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Tomáš Grulich

              22.5.2013
              č. 118 N 040/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo vnitra 11. schůze
              č. 249 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (14.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dominika Dražilová
              N 041/09
              Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (ES) č. 562/2006, pokud jde o používání systému vstupu/výstupu (EES) a programu registrovaných cestujících (RTP)

              (6931/13)
              COM (2013) 96

              Česká verze
              doručena dne 1.3.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Tomáš Grulich

              22.5.2013
              N 041/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Ministerstvo vnitra 11. schůze
              č. 249 - závěrečné usnesení přijato
              21.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (14.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dominika Dražilová
              K 054/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Zavedení nástroje pro konvergenci a konkurenceschopnost

              (6849/13)
              COM (2013) 165

              Česká verze
              doručena dne 26.3.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Dagmar Zvěřinová

              22.5.2013
              č. 116 K 054/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Úřad vlády 11. schůze
              č. 231 - závěrečné usnesení přijato
              20.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (07.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dita Voleská
              K 055/09
              Sdělení Komise Evropskému parlamentu a Radě Směrem k prohloubené a skutečné hospodářské a měnové unii Koordinace ex ante týkající se plánů zásadních reforem hospodářské politiky

              (7945/13)
              COM (2013) 166

              Česká verze
              doručena dne 26.3.2013
              Historie tisku EU
              VEU
              Dagmar Zvěřinová

              22.5.2013
              č. 116 K 055/09/02
              •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

               
              Úřad vlády 11. schůze
              č. 231 - závěrečné usnesení přijato
              20.6.2013
              Všechna hlasování
              Stenografický zápis

              reakce Komise (07.11.2013)
              IPEX
              Registr Rady EU

              Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

              The Legislative Observatory (Evropský parlament)

              Projednávání v PSP

              Dita Voleská