Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
24. schůze Senátu v 8. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 371 - Zákon o volbě prezidenta republiky
 • 372 - Zákon o správních poplatcích
 • 373 - Zákon o důchodovém pojištění
 • 374 - Zákon o o sociálně-právní ochraně dětí
 • 375 - Občanský soudní řád
 • 376 - Zákon o výkonu ústavní výchovy
 • 377 - Stavební zákon
 • 383 - Zákon o elektronických komunikacích
 • 384 - Zákon o hospodaření energií

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 378 - Trestní zákoník
 • 381 - Zákon o státní sociální podpoře
 • 382 - Zákon o Státním fondu rozvoje bydlení

senátní návrh zákona

 • 337 - Zákon o silničním provozu
 • 347 - Zákon o pojišťovnictví - senátní návrh
 • 348 - Novela Ústavy - imunita - senátní návrh
 • 361 - Novela Ústavy - imunita II - senátní návrh
 • 385 - Senátní návrh - změna zákonů - karta soc. systémů

mezinárodní smlouva

 • 334 - Změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 335 - Dohoda a Protokol ČR Vietnam letecké služby

jiný

 • 317 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2011
 • 332 - Výroční zpráva ÚZSVM 2011
 • 346 - Petice "Za záchranu českého regionálního školství"
 • 365 - Předchozí souhlas - Evropa pro občany
 • 379 - Předchozí souhlas - Agentura EU pro základní práva
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
317

Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2011

317/1 UPV 317/2 SKOS 317/3 VVVK 317/4 VHZD Igor Němec(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
  Miroslav Antl (UPV) Jana Juřenčáková (SKOS) Karel Korytář (VHZD) Hana Doupovcová (VVVK) 24. schůze č.697  - bere na vědomí
  Podán:
  332

  Výroční zpráva Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových za rok 2011

  332/1 VHZD Miloslav Vaňek
   Petr Šilar (VHZD) 24. schůze č.699  - bere na vědomí
   Podán:
   334

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změna Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

   334/1 VVVK 334/2 UPV 334/3 VZOB Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Jozef Regec (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.689  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: průmyslová ekonomika, tělesná výchova, fakturace, sport, dopování, Česká republika, povzbuzující prostředek
   335

   Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Protokol mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsané v Praze dne 23. května 1997, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o leteckých službách, podepsaná v Praze dne 23. května 1997

   335/1 VHZD 335/2 VZOB Pavel Dobeš(ministr dopravy)Veronika Vrecionová (VHZD) Vladimír Dryml (VZOB) 24. schůze č.677  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory: mezinárodní dohoda, letecká doprava, Vietnam, Česká republika
   337

   Návrh senátního návrhu zákona senátorů Jiřího Oberfalzera a Tomáše Grulicha, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

   337/1 VHZD 337/2 VZSP Jiří Oberfalzer (senátor)Tomáš Grulich (senátor)
    Veronika Vrecionová (VHZD) Daniela Filipiová (VZSP) 24. schůze č.685  - schvaluje senátní návrh zákona
    Podán: Lhůta pro výbory:
    346

    Petice "Za záchranu českého regionálního školství"

    346/1 VVVK Karel Filip, Petr Halada, Pavel Mládek
     Marcel Chládek (VVVK) 24. schůze č.687  - schvaluje
     Podán:
     347

     Návrh senátního návrhu zákona, senátora Vítězslava Jonáše a dalších, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění zákona č. 409/2010 Sb., zákona č. 188/2011 Sb. a zákona č. 420/2011 Sb.

     347/1 VHZD 347/2 VUZP Vítězslav Jonáš (senátor)Jan Hajda (senátor)Petr Pakosta (senátor)Karel Šebek (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)
      Petr Šilar (VHZD) Ivo Bárek (VUZP) 24. schůze č.708  - schvaluje senátní návrh zákona
      Podán: Lhůta pro výbory:
      348

      Návrh senátního návrhu ústavního zákona, senátorky Soni Paukrtové, senátora Miroslava Antla a dalších, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

      348/1 UPV 348/2 SKUCR Soňa Paukrtová (senátorka)Miroslav Antl (senátor)Alena Gajdůšková (senátorka)Jiří Dienstbier (senátor)Petr Pithart (senátor)Jiřina Rippelová (senátorka)
       Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.693  - schvaluje senátní návrh zákona
       Podán: Lhůta pro výbory:
       361

       Návrh senátního návrhu ústavního zákona senátora Jaroslava Kubery a dalších, kterým se mění zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších ústavních zákonů

       361/1 UPV Jaroslav Kubera (senátor)Luděk Sefzig (senátor)Tomáš Jirsa (senátor)Veronika Vrecionová (senátorka)Vítězslav Jonáš (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Karel Šebek (senátor)Alena Palečková (senátorka)Přemysl Sobotka (senátor)Tomáš Kladívko (senátor)Richard Svoboda (senátor)Petr Bratský (senátor)
        Miroslav Nenutil (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.695  - zamítá senátní návrh zákona
        Podán: Lhůta pro výbory:
        365

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh nařízení Rady, kterým se na období 2014-2020 zavádí program "Evropa pro občany"

        365/1 VEU  Luděk Sefzig (VEU) 24. schůze č.691  - vyslovuje souhlas
        Podán: Rada Evropy, demokratizace, občanská práva, nadace, politická práva, občanství EU, Česká republika
        371

        Návrh zákona o volbě prezidenta republiky a o změně některých zákonů (zákon o volbě prezidenta republiky)

        371/1 UPV 371/2 SKUCR Jan KubiceJiří Dienstbier (UPV) Jiřina Rippelová (SKUCR) 24. schůze č.675  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 275/2012 Sb. ústava, prezidentské volby, všeobecné volební právo, hlava státu
        372

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

        372/1 VUZP Jan Kubice(ministr vnitra)Martin Tesařík (VUZP) 24. schůze č.676  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 274/2012 Sb. energie vln, dodání dokumentu, informace, reprodukování, ceník, zprostředkování dat
        373

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

        373/1 VZSP 373/2 VHZD 373/3 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Božena Sekaninová (VZSP) Jan Hajda (VHZD) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.704  - zamítá
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 314/2012 Sb. pobřežní mělčiny, inflace, politika úsporných opatření, důchodové pojištění
        374

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        374/1 VZSP 374/2 UPV Jaromír Drábek(ministr práce a sociálních věcí)Dagmar Terelmešová (VZSP) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.705  - zamítá
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 401/2012 Sb. adopce dítěte, právo na spravedlnost, sociální právo, hlídání dětí, práva dítěte, ochrana dítěte, příspěvek na péči
        375

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        375/1 UPV Pavel Blažek(ministr spravedlnosti)Jiřina Rippelová (UPV) 24. schůze č.678  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 396/2012 Sb. výkon rozhodnutí, soudní řízení, vztah mezi zákonodárnou a výkonnou mocí, pohledávka
        376

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        376/1 VVVK 376/2 UPV Petr Fiala(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Petr Bratský (VVVK) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.688  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 333/2012 Sb. dítě, výchovně vzdělávací zařízení, zvláštní dávky, rodinné přídavky, vyživovaná osoba, zvláštní výchovná péče, nápravně výchovný ústav pro mladistvé
        377

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

        377/1 VUZP 377/2 VHZD 377/3 UPV Kamil Jankovský(ministr pro místní rozvoj)Pavel Eybert (VUZP) Jaromír Strnad (VHZD) Soňa Paukrtová (UPV) 24. schůze č.673  - pozměňovací návrhy
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 350/2012 Sb. stavební politika, stavební právo, vlastnictví, územní plánování, služba ve veřejném zájmu
        378

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

        378/1 UPV Pavel Staněk(poslanec)Stanislav Polčák(poslanec)Jana Suchá(poslankyně)Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.682  - zamítá
        Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 390/2012 Sb. trestný čin, trestná činnost, podmínečné propuštění
        379

        Vládním návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení předchozího souhlasu podle § 109i písm. f) zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů, a § 119k písm. d) zákona č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů, návrh rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2013-2017

        379/1 VEU 379-3 VVVK 379/2 UPV Petr Nečas(předseda vlády)
         Luděk Sefzig (VEU) Miloš Janeček (VVVK) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.692  - vyslovuje souhlas
         Podán:
         381

         Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 141/2012 Sb., zákon č. 73/2011 Sb., o Úřadu práce České republiky a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů

         381/1 VZSP 381/2 UPV Milada Emmerová(zástupce skupiny poslanců)Radek Sušil (VZSP) Miroslav Nenutil (UPV) 24. schůze č.706  - pozměňovací návrhy
         Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 331/2012 Sb. adopce dítěte, dítě, rodinné přídavky, sociální zabezpečení, péče o postižené osoby, rodičovský příspěvek
         382

         Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů

         382/1 VUZP 382/2 UPV Zdeňka Horníková(zástupce skupiny poslanců)Eva Richtrová (VUZP) Miloš Malý (UPV) 24. schůze č.680  - schvaluje návrh zákona
         Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 276/2012 Sb. radioaktivní odpad, Mezinárodní měnový fond, finanční nástroje Společenství, veřejná investice, výstavba měst, městská infrastruktura
         383

         Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o elektronických komunikacích), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

         383/1 VHZD 383/2 VZOB 383/3 UPV Jan Kubice(ministr vnitra)Veronika Vrecionová (VHZD) Tomáš Kladívko (VZOB) Miroslav Antl (UPV) 24. schůze č.674  - schvaluje návrh zákona
         Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 273/2012 Sb. důvěrná informace, soukromé právo, policie, ochrana soukromí, ochrana komunikací, telekomunikační technika, tajná služba, elektronická správa dokumentů
         384

         Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění pozdějších předpisů

         384/1 VHZD 384/2 VUZP 384/3 UPV Martin Kuba(ministr průmyslu a obchodu)Jiří Bis (VHZD) Jan Horník (VUZP) Soňa Paukrtová (UPV) 24. schůze č.702  - schvaluje návrh zákona
         Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 318/2012 Sb. úspora energie, tepelná energie, využívání zdrojů, hospodaření se zdroji, izolace stavby, tepelná izolace, energetická politika, výkonnost energetiky
         385

         Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha, Boženy Sekaninové a dalších, kterým se mění zákony související se zavedením karty sociálních systémů

         385/1 VZSP 385/2 VHZD Zdeněk Škromach (senátor)Božena Sekaninová (senátorka)Zdeněk Besta (senátor)Petr Gawlas (senátor)Jaromír Strnad (senátor)Jan Hajda (senátor)Karel Korytář (senátor)Jan Žaloudík (senátor)Jiří Lajtoch (senátor)Miloš Malý (senátor)Miloš Janeček (senátor)Eva Richtrová (senátorka)
          Miluše Horská (VZSP) Josef Řihák (VHZD) 24. schůze č.707  - přikazuje
          Podán: Lhůta pro výbory:
          Tisky EU
          Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
          N 146/08
          Návrh nařízení Rady o statutu evropské nadace (FE)

          (6580/12)
          KOM (2012) 35

          Česká verze
          doručena dne 16.2.2012
          Historie tisku EU
          VEU
          Luděk Sefzig

          23.5.2012
          č. 276 N 146/08/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo spravedlnosti 24. schůze
          č. 681 - závěrečné usnesení přijato
          18.7.2012
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          činnost orgánujednotný trhsociální hospodářstvísubjektivita podle evropského právanadace
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Martin Hrabálek
          N 159/08
          Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o přístupu zboží a služeb třetích zemí na vnitřní trh Unie s veřejnými zakázkami a o postupech na podporu jednání o přístupu zboží a služeb Unie na trhy třetích zemí s veřejnými zakázkami

          (8257/12)
          KOM (2012) 124

          Česká verze
          doručena dne 28.3.2012
          Historie tisku EU
          VEU
          Josef Táborský

          27.6.2012
          č. 299 N 159/08/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo průmyslu a obchodu 24. schůze
          č. 703 - závěrečné usnesení přijato
          19.7.2012
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis

          reakce Komise (08.05.2013)
          IPEX

          třetí zemědohoda o dodávkáchjednotný trhpřístup na trhveřejná službadohoda o službáchzahraniční podnikpřidělení zakázkypůvodní výrobeksvoboda poskytovat službyposkytování služebomezování soutěžeoprávnění k výkonu služby
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Štěpán Černý
          K 163/08
          Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů o uzavření mezivládní dohody pro provozní činnosti Evropského programu monitorování Země (GMES) od roku 2014 do roku 2020 (Text s významem pro EHP)

          (10035/12)
          KOM (2012) 218

          Anglická verze
          doručena dne 16.5.2012
          Česká verze
          doručena dne 5.6.2012
          Historie tisku EU
          VEU
          Miroslav Krejča

          11.7.2012
          č. 304 K 163/08/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo životního prostředí 24. schůze
          č. 690 - závěrečné usnesení přijato
          19.7.2012
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis

          reakce Komise (16.08.2013)
          IPEX

          kosmický výzkumdružiceprogram Společenstvíčlenský stát EUmezinárodní dohoda
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Štěpán Černý