(Legenda k barevnému provedení písma)

Pořad 15. schůze Senátu v 10. funkčním období


 1. Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Úmluvy o účincích průmyslových havárií přesahujících hranice států přijaté v Ženevě dne 5. prosince 2014
  /senátní tisk č. 121/ (žádost o projednání jako 1. bod dopoledního jednání)
 2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 101/2001 Sb., o navracení nezákonně vyvezených kulturních statků, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 151/
 3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 148/
 4. Návrh senátního návrhu zákona senátora Libora Michálka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 161/
 5. Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky se jmenováním soudce Ústavního soudu (prof. JUDr. Josef Fiala, CSc.)
  /senátní tisk č. 141/ (poslední bod před polední pauzou)
 6. Energetický balíček
  /evropský senátní tisk č. N 029/10N 030/10K 031/10K 032/10/ (žádost o projednání jako 1. bod odpoledního jednání)
 7. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosu některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů
  /senátní tisk č. 149/ (žádost o projednání jako 2. bod odpoledního jednání)
 8. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/1990 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodu vlastnictví státu k některým věcem na jiné právnické nebo fyzické osoby, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony
  /senátní tisk č. 150/ (žádost o projednání jako 3. bod odpoledního jednání)
 9. Bezpečnostní rizika pro Českou republiku po teroristickém útoku v Paříži - informace vlády
 10. Petice vyzývající Senát Parlamentu České republiky k projednání podezření na akt velezrady prezidenta Zemana
  /senátní tisk č. 52/

Stenozáznamy:

Pořad schůze Senátu je schvalován plénem Senátu v úvodu jednání. Protože jednání Senátu probíhá často ve stejnou dobu jako jednání Poslanecké sněmovny, je v některých případech nezbytné upravit pořad schůze Senátu tak, aby nedocházelo k prostojům v jednání kvůli nepřítomnosti předkladatele.