Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
16. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 288 - Zákon o ochraně ovzduší
 • 289 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění
 • 290 - Zákon o distribuci pojištění a zajištění - související zákony
 • 291 - Zákoník práce
 • 293 - Státní záruka ČR na zajištění zápůjčky ČNB pro MMF
 • 294 - Zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu
 • 296 - Zákon o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
 • 299 - Zákon o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
 • 300 - Zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění
 • 306 - Zákon o důchodovém pojištění

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 303 - Zákon o vysokých školách
 • 304 - Zákon urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury
 • 305 - Školský zákon

senátní návrh zákona

 • 225 - Zákon o nelékařských zdravotnických povoláních - senátní návrh
 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)
 • 245 - Zákon o volbách do PČR
 • 312 - Zákon o státním občanství České republiky

návrh zákona zastupitelstva VÚSC

 • 292 - Zákon o obcích
 • 298 - Správní řád

mezinárodní smlouva

 • 246 - Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 247 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 249 - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
 • 264 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 271 - Fiskální pakt
 • 272 - Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
 • 274 - Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci

jiný

 • 242 - Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
 • 254 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
 • 255 - Zpráva o činnosti VOP 2017
 • 266 - Zpráva o vývoji EU v roce 2017
 • 301 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
 • 307 - Závěry ze zasedání ER konané ve dnech 28. - 29. června

senátní návrh schválený v PS

 • 295 - Zákon o Ústavním soudu
 • 297 - Zákon o daních z příjmů
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
225

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a senátorky Aleny Dernerové, kterým se mění zákon č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních), ve znění pozdějších předpisů

225/1 VZSP Vladimír Plaček (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Alena ŠromováAlena Šromová (VZSP) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
  239

  Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

  239/1 VUZP 239/2 VHZD Jitka Seitlová (senátorka)Anna Hubáčková (senátorka)Šárka Jelínková (senátorka)Renata Chmelová (senátorka)František Bradáč (senátor)Zdeněk Papoušek (senátor)Jiří Carbol (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Petr Šilar (senátor)Jiří Šesták (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Jaromíra Vítková (senátorka)Petr Holeček (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Václav Chaloupek (senátor)Leopold Sulovský (senátor)Michael Canov (senátor)Ladislav Kos (senátor)Alena Dernerová (senátorka)Petr Orel (senátor)
   zpravodaj pro 1. čtení - Zdeněk NytraZdeněk Nytra (VUZP) Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
   242

   Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

   242/1 VVVK 242/2 VHZD 242/3 VUZP Jaromíra Vítková
    Zdeněk Papoušek (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.454  - žádá
    Podán:
    245

    Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů

    245/1 UPV 245/2 VUZP 245/3 SKUCR Jiří Dienstbier (senátor)Radko Martínek (senátor)Jiří Šesták (senátor)Miroslav Antl (senátor)Eliška Wagnerová (senátor)Michael Canov (senátor)Zdeněk Nytra (senátor)Luděk Jeništa (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Milan Štěch (senátor)Ivo Bárek (senátor)Petr Šilar (senátor)Petr Vícha (senátor)Zdeněk Berka (senátor)
     zpravodaj pro 1. čtení - Miroslav NenutilMiroslav Nenutil (UPV) Eliška Wagnerová (SKUCR) Miloš Vystrčil (VUZP) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
     246

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)

     246/1 UPV 246/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory: plavení dříví, školní docházka
     247

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

     247/1 VVVK 247/2 UPV 247/3 VVVKPS 247/4 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Václav Homolka (VVVKPS) Jaroslav Větrovský (UPV) Ladislav Václavec (VZOB) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory: průmyslová ekonomika, fakturace
     249

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu

     249/1 VHZD 249/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) 16. schůze č.449  - dává souhlas k ratifikaci
     Podán: Lhůta pro výbory:
     254

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

     254/1 VHZD 254/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
      Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) 16. schůze č.441  - bere na vědomí
      Podán:
      255

      Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

      255/1 VVVK 255/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)Zuzana Baudyšová (VVVK) Emilie Třísková (UPV) 16. schůze č.442  - bere na vědomí
      Podán:
      264

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

      264/1 UPV 264/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
      266

      Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017

      266/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.440  - bere na vědomí
       Podán:
       271

       Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

       271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Jan Hamáček(pověřený řízením ministerstva zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) 16. schůze č.452  - odročuje jednání
       Podán: Lhůta pro výbory:
       272

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018

       272/1 VZSP 272/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Alena Šromová (VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
       274

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018

       274-1 VVVK 274/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Zdeněk Berka (VVVK) Jaroslav Zeman (VZOB) 16. schůze Podán: Lhůta pro výbory:
       288

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů

       288/1 VUZP 288/2 VHZD Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Petr Šilar (VHZD) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
       289

       Návrh zákona o distribuci pojištění a zajištění

       289/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
       290

       Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o distribuci pojištění a zajištění

       290/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) 16. schůze č.445  - nezabývat se
       Podán: Lhůta pro Senát:
       291

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

       291/1 VZSP Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Lumír Kantor (VZSP) 16. schůze č.458  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       292

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

       292/1 VUZP 292/2 VHZD Ivo Vondrák(zástupce Moravskoslezského kraje)Zdeněk Nytra (VUZP) Miloš Vystrčil (SKRV) Jiří Cieńciała (VHZD) 16. schůze č.438  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát: Latinskoamerické sdružení volného obchodu, zkrácení daně
       293

       Návrh zákona o poskytnutí státní záruky České republiky na zajištění zápůjčky České národní banky pro Mezinárodní měnový fond

       293/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 16. schůze č.446  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       294

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 374/2015 Sb., o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., a další související zákony

       294/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) 16. schůze č.447  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       295

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich

       295/1 UPV Eliška Wagnerová(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
       296

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2013 Sb., o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

       296/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Jan Kněžínek(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
       297

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

       297/1 VHZD Libor Michálek(zástupce Senátu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
       298

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů

       298/1 UPV 298/2 VUZP Martin Netolický(zástupce Pardubického kraje)Jiří Dienstbier (UPV) Radko Martínek (VUZP) 16. schůze č.437  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       299

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů

       299/1 VUZP 299/2 UPV Klára Dostálová(ministr pro místní rozvoj)Jiří Carbol (VUZP) Jiří Burian (UPV) 16. schůze č.444  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       300

       Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2006 Sb., o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, ve znění pozdějších předpisů

       300/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Leopold Sulovský (VHZD) 16. schůze č.448  - schvaluje návrh zákona
       Podán: Lhůta pro Senát:
       301

       Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání

       Jiří Šesták(zástupce výboru Senátu)Milan Štěch(zástupce výboru Senátu)
        16. schůze Podán:
        303

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, ve znění zákona č. 303/2017 Sb.

        303/1 VVVK Helena Válková(zástupce skupiny poslanců)Zdeněk Berka (VVVK) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
        304

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

        304/1 VHZD 304/2 UPV 304/3 VUZP Martin Kolovratník(zástupce skupiny poslanců)Jiří Cieńciała (VHZD) Jitka Seitlová (VUZP) Jaroslav Větrovský (UPV) 16. schůze č.443  - schvaluje návrh zákona
        Podán: Lhůta pro Senát:
        305

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů

        305-1 VVVK 305/2 VUZP Václav Klaus(zástupce skupiny poslanců)Jiří Růžička (VVVK) Zbyněk Linhart (VUZP) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
        306

        Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů

        306/1 VZSP Petr Krčál(ministr práce a sociálních věcí)Jiří Vosecký (VZSP) 16. schůze Podán: Lhůta pro Senát:
        307

        Závěry ze zasedání Evropské rady konané ve dnech 28. - 29. června

        307/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         Václav Hampl (VEU) 16. schůze č.439  - schvaluje
         Podán:
         312

         Návrh senátního návrhu zákona Stálé komise Senátu pro krajany žijící v zahraničí, kterým se mění zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky a o změně některých zákonů(zákon o státním občanství České republiky)

         Tomáš Grulich
          16. schůze Podán:
          Tisky EU
          Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
          N 116/11
          Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

          (7173/18)
          COM (2018) 252

          Česká verze
          doručena dne 15.3.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Tomáš Grulich

          20.6.2018
          č. 233 N 116/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo zahraničních věcí 16. schůze
          č. 456 - závěrečné usnesení přijato
          19.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          třetí zeměmigrační politika Společenstvívnější hranice Evropské uniecizí státní občanvízová politikaSchengenská dohoda
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Kateřina Kramešová
          N 117/11
          Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

          (7419/18)
          COM (2018) 147

          Česká verze
          doručena dne 22.3.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Libor Michálek

          20.6.2018
          č. 225 N 117/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo financíVHZD
          • Usnesení přijato
          • 15.5.2018

           
          16. schůze
          č. 450 - závěrečné usnesení přijato
          18.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          harmonizace danídaňová soustavadaň z příjmů právnických osobposkytování služebdigitální technologiezávod
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Dita Voleská
          N 118/11
          Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

          (7420/18)
          COM (2018) 148

          Česká verze
          doručena dne 22.3.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Libor Michálek

          20.6.2018
          č. 225 N 118/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo financíVHZD
          • Usnesení přijato
          • 15.5.2018

           
          16. schůze

          IPEX

          daňová soustavaharmonizace danídigitální technologiedaň z příjmů právnických osobposkytování služeb
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Dita Voleská
          J 119/11
          Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

          (7416/18)
          COM (2018) 132

          Česká verze
          doručena dne 22.3.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Šárka Jelínková

          20.6.2018
          č. 228 J 119/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
          • Usnesení přijato
          • 10.5.2018

           
          16. schůze

          IPEX

          pracovní sílatrh práceosoba samostatně výdělečně činnáčlenský stát EUsociální zabezpečeníevropská sociální politika
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Jana Zatloukalová
          N 120/11
          Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

          (7809/18)
          COM (2018) 173

          Česká verze
          doručena dne 13.4.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Petr Orel

          20.6.2018
          č. 229 N 120/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo zemědělstvíVHZD
          • Usnesení přijato
          • 12.6.2018

           
          16. schůze

          IPEX

          dodávkapotravinářský průmyslobchodní filiálkaustanovení příčící se dobrým mravůmdodavatelochrana spotřebitelezemědělsko-potravinářský sektormalé a střední podnikyomezování soutěže
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Milan Petřík
          N 122/11
          Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES

          (7877/18)
          COM (2018) 184

          Česká verze
          doručena dne 12.4.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Libor Michálek

          20.6.2018
          č. 230 N 122/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo spravedlnosti 16. schůze

          IPEX

          odškodněnísoudní příkazochrana spotřebitelespotřebitelská politikajednotný trhporušení komunitárního právaspolečný zájem
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Jana Zatloukalová
          N 124/11
          Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu

          (8175/18)
          COM (2018) 212

          Česká verze
          doručena dne 20.4.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Jiří Dušek

          20.6.2018
          č. 232 N 124/11/03
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo vnitra 16. schůze
          č. 455 - závěrečné usnesení přijato
          19.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          povolení k pobytusvoboda pohybuobčan Společenstvícizí státní občanvolný pohyb osobosobní údajeobčanství EUidentifikační průkazvnější hranice Evropské unie
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Kateřina Kramešová
          N 128/11
          Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

          (8411/18)
          COM (2018) 213

          Česká verze
          doručena dne 17.4.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Tomáš Grulich

          20.6.2018
          č. 222 N 128/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Finanční analytický úřad 16. schůze
          č. 451 - závěrečné usnesení přijato
          18.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          justice a vnitřní věcipřeshraniční spoluprácefinanční transakceorganizovaný zločinterorismusboj proti zločinutrestní právobankovní dohledvýměna informacíhospodářský trestný čin
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Kateřina Kramešová
          K 127/11
          Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018

          (8076/18)
          COM (2018) 450

          Česká verze
          doručena dne 19.4.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Václav Hampl

          20.6.2018
          č. 234 K 127/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo zahraničních věcí 16. schůze
          č. 457 - závěrečné usnesení přijato
          19.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          SrbskodemokratizaceTureckoČerná Horaregionální spolupráceAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonierozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovo
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Milan Petřík
          J 130/11
          Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018

          (9194/18)
          COM (2018) 403

          Česká verze
          doručena dne 23.5.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Vladimír Plaček

          20.6.2018
          č. 221 J 130/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Úřad vlády 16. schůze
          č. 453 - závěrečné usnesení přijato
          18.7.2018
          Všechna hlasování
          Stenografický zápis


          IPEX

          hospodářská reformarozpočtový schodekhospodářská politikaČeská republikaveřejná zakázkastabilizační programsprávní formalitydůchodové pojištěníreforma školstvípolitika zaměstnanosti
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Dita Voleská
          N 132/11
          Návrh nař. EP a Rady o transparentnosti a udržitelnosti hodnocení rizika ze strany EU v potravinovém řetězci, kterým se mění nař. (ES) č. 178/2002 [o obecném potravinovém právu], směr. 2001/18/ES [o záměrném uvolňování GMO do životního prostředí] a další

          (8518/18)
          COM (2018) 179

          Česká verze
          doručena dne 3.5.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Petr Orel

          10.7.2018
          č. 239 N 132/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Ministerstvo zemědělstvíVHZD
          • Usnesení přijato
          • 27.6.2018

           
          16. schůze

          IPEX

          potravinová legislativatržní zvyklostiprůhlednost administrativypovolení k prodejibezpečnost potravinzdravotní inspekcepotravinářský průmyslEvropský úřad pro bezpečnost potravinochrana spotřebitele
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Milan Petřík
          N 141/11
          Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně osob oznamujících porušení práva Unie

          (8713/18)
          COM (2018) 218

          Česká verze
          doručena dne 8.5.2018
          Historie tisku EU
          VEU
          Libor Michálek

          10.7.2018
          č. 237 N 141/11/02
          •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

           
          Úřad vlády 16. schůze

          IPEX

          právo na informacezprostředkování datporušení komunitárního právakorupcepolitická morálkaveřejná morálka
          Registr Rady EU

          Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

          The Legislative Observatory (Evropský parlament)

          Projednávání v PSP

          Kateřina Kramešová