Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
14. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 256 - Novela zákona o vývozu a dovozu zboží
 • 257 - Zákon o ČNB
 • 258 - Daňový řád
 • 259 - Zákon o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
 • 260 - Zákon o hornické činnosti

senátní návrh zákona

 • 208 - Zákon o sociálních službách - senátní návrh
 • 261 - Zákon o silničním provozu

mezinárodní smlouva

 • 231 - Dohoda EU Austrálie
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
208

Návrh senátního návrhu zákona senátora Vladimíra Plačka a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, a některé související zákony

208/1 VZSP 208/2 UPV Vladimír Plaček (senátor)Miluše Horská (senátorka)Šárka Jelínková (senátor)Lumír Kantor (senátor)Emilie Třísková (senátorka)Jiří Vosecký (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Božena SekaninováBožena Sekaninová (VZSP) Emilie Třísková (UPV) 14. schůze č.405  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: sociální dávky, sociální péče, sociální služby
  231

  Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

  231/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) 14. schůze č.403  - dává souhlas k ratifikaci
  Podán: Lhůta pro výbory:
  256

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 38/2008 Sb., o vývozu a dovozu zboží, které by mohlo být použito pro výkon trestu smrti, mučení nebo jiné kruté, nelidské či ponižující zacházení nebo trestání, a o poskytování technické pomoci s tímto zbožím související, a o změně zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů

  256/1 VHZD 256/2 UPV Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Lumír Aschenbrenner (VHZD) Eliška Wagnerová (UPV) 14. schůze č.397  - schvaluje návrh zákona
  90/2018
  Podán: Lhůta pro Senát:
  257

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 136/2011 Sb., o oběhu bankovek a mincí a o změně zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a kterým se zrušuje zákon č. 76/1976 Sb., o ražbě československých dukátů

  257/1 VHZD Alena Schillerová(ministr financí)Jaromír Strnad (VHZD) 14. schůze č.407  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 89/2018 Sb. pěstování obilovin, Frederiksberg
  258

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

  258/1 VHZD 258/2 UPV Alena Schillerová(ministr financí)Pavel Štohl (VHZD) Jiří Burian (UPV) 14. schůze č.408  - zamítá
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 95/2018 Sb.
  259

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

  259/1 VZSP Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)Milada Emmerová (VZSP) 14. schůze č.404  - pozměňovací návrhy
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 92/2018 Sb. politika zaměstnanosti, pojistné, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení
  260

  Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 61/1988 Sb., o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě, ve znění pozdějších předpisů

  260/1 VHZD 260/2 VUZP Tomáš Hüner(ministr průmyslu a obchodu)Leopold Sulovský (VHZD) Jan Horník (VUZP) 14. schůze č.399  - schvaluje návrh zákona
  Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 91/2018 Sb.
  261

  Návrh senátního návrhu zákona senátorů Ivo Valenty, Jana Horníka, Jiřího Voseckého a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů

  261/1 VHZD 261/2 VUZP Ivo Valenta (senátor)Jan Horník (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Jaroslav Zeman (senátor)Zdeňka Hamousová (senátorka)Jiří Cieńciała (senátor)Tomáš Grulich (senátor)Jiří Oberfalzer (senátor)Milada Emmerová (senátorka)Jan Látka (senátor)Miroslav Nenutil (senátor)Patrik Kunčar (senátor)
   František Bradáč (VHZD) Jaroslav Malý (VZSP) Jiří Carbol (VUZP) 14. schůze č.406  - přikazuje
   Podán: Lhůta pro výbory:
   Tisky EU
   Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
   N 084/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se stanoví výkonnostní emisní normy pro nové osobní automobily a nová lehká užitková vozidla, jako součást integrovaného přístupu Unie ke snižování emisí CO2 z lehkých vozidel, a kterým se mění nařízení (ES) č. 715/2007

   (14217/17)
   COM (2017) 676

   Česká verze
   doručena dne 10.11.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Petr Orel

   8.3.2018
   č. 175 N 084/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
   č. 400 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   automobilekologická normasnižování plynných emisíznečišťování motorovými vozidlyskleníkový plynmotorové vozidlospotřeba energieznečišťování atmosféryužitkové vozidloopatření na kontrolu znečištění
   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Milan Petřík
   N 088/11
   Pozměněný návrh nařízení Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 904/2010, pokud jde o opatření k posílení správní spolupráce v oblasti daně z přidané hodnoty

   (14893/17)
   COM (2017) 706

   Česká verze
   doručena dne 5.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Libor Michálek

   24.4.2018
   č. 203 N 088/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 3.4.2018

    
   14. schůze
   č. 410 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (13.07.2018)
   IPEX

   podvodharmonizace danívýměna informacídaňové právoobchod uvnitř Společenstvíevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotydaňové orgánydaňový trestný činsprávní spolupráce
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 092/11
   Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla pro posílení rozpočtové odpovědnosti a střednědobé rozpočtové orientace v členských státech

   (15660/17)
   COM (2017) 624

   Česká verze
   doručena dne 12.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Vladimír Plaček

   21.3.2018
   č. 183 N 092/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financí 14. schůze
   č. 412 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   Smlouva o spolupráci ESevropská daňová spoluprácedaň z přidané hodnotyEvropský hospodářský prostordaňový trestný činpodpis dohodysprávní spoluprácepodvodNorsko
   Registr Rady EU

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 093/11
   Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského měnového fondu

   (15664/17)
   COM (2017) 827

   Česká verze
   doručena dne 12.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Vladimír Plaček

   21.3.2018
   č. 184 N 093/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financí 14. schůze
   č. 413 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis


   IPEX

   eurozónačinnost orgánuEvropský měnový fondHospodářská a měnová unie
   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 098/11
   Návrh nařízení EP a Rady, kterým se stanoví pravidla a postupy pro dodržování a vymáhání harmonizačních právních předpisů Unie týkajících se výrobků a kterým se mění nařízení EP a Rady (EU) 305/2011, (EU) 528/2012, (EU) 2016/424, (EU) 2016/425, (EU) 2016/426 a (EU) 2017/1369 a směrnice EP a Rady 2004/42/EC, 2009/48/EC, 2010/35/EU, 2013/29/EU, 2013/53/EU, 2014/28/EU, 2014/29/EU, 2014/30/EU, 2014/31/EU, 2014/32/EU, 2014/33/EU, 2014/34/EU, 2014/35/EU, 2014/53/EU, 2014/68/EU a 2014/90/EU

   (15950/17)
   COM (2017) 795

   Česká verze
   doručena dne 21.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   21.3.2018
   č. 186 N 098/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
   č. 401 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   bezpečnost výrobkudohled nad trhemtržní zvyklostijednotný trhpovolení k prodejinorma kvalitypřibližování legislativykontrola dovozudovoz Společenstvíjakost výrobku
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 099/11
   Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání zboží uvedeného v souladu s právními předpisy na trh v jiném členském státě

   (15965/17)
   COM (2017) 796

   Česká verze
   doručena dne 21.12.2017
   Historie tisku EU
   VEU
   Jiří Dušek

   21.3.2018
   č. 187 N 099/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo průmyslu a obchodu 14. schůze
   č. 402 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (06.08.2018)
   IPEX

   povolení k prodejisprávní spolupráceprincip vzájemného uznávánívolný pohyb zbožíjednotný trhzboží a službyčlenský stát EUvýměna informacítechnický předpis
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 103/11
   Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o zvláštní režim pro malé podniky

   (5334/18)
   COM (2018) 21

   Česká verze
   doručena dne 19.1.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Libor Michálek

   24.4.2018
   č. 204 N 103/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 3.4.2018

    
   14. schůze
   č. 409 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (12.07.2018)
   IPEX

   daň z přidané hodnotyzjednodušení legislativydaňové právoobratliberalizace obchoduharmonizace danírůst podnikusprávní formalitymalý podnikosvobození od daní
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   N 104/11
   Návrh směrnice Rady, kterou se mění směrnice 2006/112/ES, pokud jde o sazby daně z přidané hodnoty

   (5335/18)
   COM (2018) 20

   Česká verze
   doručena dne 19.1.2018
   Historie tisku EU
   VEU
   Libor Michálek

   24.4.2018
   č. 204 N 104/11/02
   •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

    
   Ministerstvo financíVHZD
   • Usnesení přijato
   • 3.4.2018

    
   14. schůze
   č. 409 - závěrečné usnesení přijato
   25.4.2018
   Všechna hlasování
   Stenografický zápis

   reakce Komise (12.07.2018)
   IPEX

   harmonizace danídaňová úlevavybírání danísazba DPHposkytování služebčlenský stát EUzboží a služby
   Registr Rady EU

   Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

   The Legislative Observatory (Evropský parlament)

   Projednávání v PSP

   Dita Voleská
   <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0