Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
6. schůze Senátu v 11. funkčním období

vládní návrh zákona

 • 76 - Zákon o pojistném na veřejné zdravotní pojištění
 • 78 - Zákon o pohonných hmotách
 • 81 - Zákon o nemocenském pojištění
 • 82 - Zákon o obalech
 • 84 - Zákon o zahraniční službě

poslanecký návrh zákona či návrh poslanců

 • 79 - Zákon o registru smluv
 • 80 - Zákon o zadávání veřejných zakázek
 • 83 - Zákon o pozemních komunikacích
 • 85 - Zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

senátní návrh zákona

 • 10 - Občanský soudní řád - senátní návrh

mezinárodní smlouva

 • 38 - Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou a EU
 • 43 - Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 44 - Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu
 • 46 - Úmluva RE proti obchodování s lidskými orgány
 • 337 - Pařížská dohoda

jiný

 • 14 - Petice za Klíček
 • 69 - Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků - 2016
 • 72 - Návrh na člena ÚSTR
 • 74 - Závěry ze zasedání ER 9. a 10. 3. 2017
 • 86 - Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, ER, EP a EK
 • 88 - Návrh na vyslovení předchozího souhlasu - Víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva

senátní návrh schválený v PS

 • 77 - Zákon o státní službě
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
10

Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 26/2000 Sb., o veřejných dražbách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů

10/1 UPV 10/3 UPV 10/2 VUZP Jitka Seitlová (senátorka)Jiří Čunek (senátor)Petr Šilar (senátor)Alena Šromová (senátorka)Zdeněk Brož (senátor)František Bradáč (senátor)Petr Vícha (senátor)Jan Horník (senátor)Zbyněk Linhart (senátor)Ivo Valenta (senátor)Miloš Vystrčil (senátor)Jiří Vosecký (senátor)Patrik Kunčar (senátor)Lumír Kantor (senátor)
  zpravodaj pro 1. čtení - Jiří BurianJiří Burian (UPV) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.161  - schvaluje senátní návrh zákona
  Podán: Lhůta pro výbory: rozsudek, vlastnický podíl, nemovitost, dluh
  14

  Petice za zachování svépomocné rodičovské ubytovny spravované neziskovými organizacemi Nadačním fondem Klíček a Sdružením Klíček ve Fakultní nemocnici v Motole

  14/1 VVVK Bronislava Urbánková
   Zuzana Baudyšová (VVVK) 6. schůze č.158  - schvaluje
   Podán:
   38

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Komplexní hospodářská a obchodní dohoda mezi Kanadou na jedné straně a Evropskou unií a jejími členskými státy na straně druhé

   38/1 VHZD 38/2 VEU 38/3 VZOB Jan Mládek(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) Jiří Dušek (VEU) Lubomír Franc (VZOB) 6. schůze č.151  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán: Lhůta pro výbory:
   43

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o prevenci terorismu (Varšava, 16. května 2005)

   43/1 UPV 43/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.147  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán:
   44

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě Rady Evropy o prevenci terorismu (Riga, 22. 10. 2015)

   44/1 UPV 44/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) František Bublan (VZOB) 6. schůze č.148  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán:
   46

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy proti obchodování s lidskými orgány (Santiago de Compostela, 25. 3. 2015)

   46/1 UPV 46/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) 6. schůze č.149  - dává souhlas k ratifikaci
   Podán:
   69

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2016

   69/1 VEU 69/2 UPV Jan Chvojka(ministr vlády ČR)
    Václav Hampl (VEU) Jiří Dienstbier (UPV) 6. schůze č.132  - bere na vědomí
    Podán:
    72

    Návrh kandidáta na člena Rady Ústavu pro studium totalitních režimů

    Miloš Zeman(prezident republiky)
     6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán:
     74

     Závěry ze zasedání Evropské rady, které se konalo ve dnech 9. a 10. března 2017

     74/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
      Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.138  - bere na vědomí
      Podán:
      76

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 592/1992 Sb., o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, ve znění pozdějších předpisů

      76/1 VZSP Miloslav Ludvík(ministr zdravotnictví)Peter Koliba (VZSP) 6. schůze č.157  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 145/2017 Sb.
      77

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů

      77/1 UPV 77/2 VZSP 77/3 VUZP Jiří Oberfalzer(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil(zástupce Senátu)Miroslav Nenutil (UPV) Božena Sekaninová (VZSP) Radko Martínek (VUZP) 6. schůze č.134  - schvaluje návrh zákona
      č.135  - doprovodné usnesení
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 144/2017 Sb.
      78

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2006 Sb., o pohonných hmotách a čerpacích stanicích pohonných hmot a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pohonných hmotách), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      78/1 VHZD Bohuslav Sobotka(ministr průmyslu a obchodu)Ladislav Kos (VHZD) 6. schůze č.150  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 152/2017 Sb.
      79

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění zákona č. 298/2016 Sb.

      79/1 UPV 79/2 VHZD 79/3 VUZP Marian Jurečka(poslanec)Jan Bartošek(poslanec)Petr Kudela(poslanec)Miroslav Nenutil (UPV) Jaromír Strnad (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) 6. schůze č.142  - pozměňovací návrhy
      Podán: Lhůta pro Senát: železo, formulář
      80

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

      80/1 VUZP 80/2 VHZD Jaroslav Faltýnek(zástupce skupiny poslanců)Zdeňka Hamousová (VUZP) Petr Holeček (VHZD) 6. schůze č.159  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 147/2017 Sb.
      81

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 187/2006 Sb., o nemocenském pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

      81/1 VZSP Michaela Marksová(ministr práce a sociálních věcí)Alena Dernerová (VZSP) 6. schůze č.131  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 148/2017 Sb.
      82

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

      82/1 VUZP Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jan Látka (VUZP) 6. schůze č.143  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 149/2017 Sb.
      83

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

      83/1 VHZD Jan Birke(poslanec)Jiří Cieńciała (VHZD) 6. schůze Senát nepřijal k tisku usnesení Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 151/2017 Sb.
      84

      Návrh zákona o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě)

      84/1 VZOB 84/2 UPV Lubomír Zaorálek(ministr zahraničních věcí)František Bublan (VZOB) Jaroslav Větrovský (UPV) 6. schůze č.136  - schvaluje návrh zákona
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 150/2017 Sb.
      85

      Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací), ve znění pozdějších předpisů

      85/1 VVVK 85/2 VZSP František Vácha(zástupce skupiny poslanců)Václav Homolka (VVVK) Jaroslav Malý (VZSP) 6. schůze č.160  - nezabývat se
      Podán: Lhůta pro Senát: Zákon publikován ve Sbírce zákonů pod číslem 146/2017 Sb.
      86

      Prohlášení vedoucích představitelů 27 členských států, Evropské rady, Evropského parlamentu a Evropské komise - Římské prohlášení (25. března 2017)

      86/1 VEU Bohuslav Sobotka(předseda vlády)
       Václav Hampl (VEU) 6. schůze č.139  - bere na vědomí
       Podán:
       88

       Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem rozhodnutí Rady, kterým se stanovuje víceletý rámec pro Agenturu Evropské unie pro základní práva na období 2018 - 2022

       88/1 VEU Jan Chvojka(ministr vlády ČR)Tomáš Grulich (VEU) 6. schůze č.133  - vyslovuje souhlas
       Podán:
       337

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Pařížská dohoda

       337/1 VUZP 337/3 VUZP 337/2 VZOB Richard Brabec(ministr životního prostředí)Jitka Seitlová (VUZP) Zdeněk Brož (VZOB) 6. schůze č.144  - dává souhlas k ratifikaci
       Podán: Lhůta pro výbory:
       Tisky EU
       Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
       N 001/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) 2016/1036 o ochraně před dumpingovým dovozem ze zemí, které nejsou členy Evropské unie, a nařízení (EU) 2016/1037 o ochraně před dovozem subvencovaných výrobků ze zemí, které nejsou členy Evropské unie

       (14249/16)
       COM (2016) 721

       Česká verze
       doručena dne 10.11.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Libor Michálek

       28.2.2017
       č. 39 N 001/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 6. schůze
       č. 152 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       třetí zemědovoz Společenstvíprotisubvenční řízeníprotidumpingová legislativavyrovnávací dávkadumpingSvětová obchodní organizacepůvodní výrobek
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 005/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o rámcích pro preventivní restrukturalizaci, druhé šanci a opatřeních ke zvýšení účinnosti postupů restrukturalizace, insolvence a oddlužení a o změně směrnice 2012/30/EU

       (14875/16)
       COM (2016) 723

       Česká verze
       doručena dne 25.11.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jiří Dušek

       28.2.2017
       č. 40 N 005/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo spravedlnosti 6. schůze
       č. 145 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (02.03.2018)
       IPEX

       podnik v potížíchpodpora restrukturalizacesolventnostzrušení společnostipodpora podnikáníčlenský stát EUzákon o obchodních společnostechpřibližování legislativy
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková
       N 009/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti

       (15091/16)
       COM (2016) 761

       Česká verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 69 N 009/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

       VUZP
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 154 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       využití energieúspora energieinformace pro spotřebitelespotřeba energiečlenský stát EUvýkonnost energetiky
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 010/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov

       (15108/16)
       COM (2016) 765

       Česká verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 69 N 010/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

       VUZP
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 154 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       technologická změnastavbasnižování plynných emisíúspora energienovinkavybavenost stavebvýkonnost energetikyspotřeba energiezlepšování bydlení
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 011/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o správě energetické unie, kterým se mění směrnice 94/22/ES, směrnice 98/70/ES, směrnice 2009/31/ES, nařízení (ES) č. 663/2009, nařízení (ES) č. 715/2009, směrnice 2009/73/ES, směrnice Rady 2009/119/ES, směrnice 2010/31/EU, směrnice 2012/27/EU, směrnice 2013/30/EU a směrnice Rady (EU) 2015/652 a zrušuje nařízení (EU) č. 525/2013

       (15090/16)
       COM (2016) 759

       Česká verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 70 N 011/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

       VUZP
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 155 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       obnovitelná energievýkonnost energetikysnižování plynných emisískleníkový plynenergetický výzkumenergetická diverzifikacejednotný trh
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 012/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o podpoře využívání energie z obnovitelných zdrojů (přepracované znění)

       (15120/16)
       COM (2016) 767

       Anglická verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 70 N 012/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

       VUZP
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 155 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (02.03.2018)
       IPEX

       snižování plynných emisískleníkový plynspotřeba energieobnovitelná energieobnovitelné zdrojeznečišťování atmosféryúspora energieprogram Společenstvíspolupráce v oblasti životního prostředí
       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 013/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o rizikové připravenosti v odvětví elektřiny a zrušení směrnice 2005/89/ES

       (15151/16)
       COM (2016) 862

       Česká verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 71 N 013/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 156 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       elektrická energieenergetická krizerozvod elektřinypřibližování legislativybezpečnost dodávkyenergetická rozvodná síť
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 014/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vnitřním trhu s elektřinou (přepracované znění)

       (15135/16)
       COM (2016) 861

       Anglická verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 71 N 014/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 156 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       bezpečnost dodávkyenergetická politikaelektrická energieevropská spoluprácejednotný trhrozvod elektřinyobnovitelná energie
       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 015/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady kterým se zřizuje Agentura Evropské unie pro spolupráci energetických regulačních orgánů (přepracované znění)

       (15149/16)
       COM (2016) 863

       Česká verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       č. 71 N 015/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 156 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       činnost orgánu
       Registr Rady EU

       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 016/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o společných pravidlech pro vnitřní trh s elektřinou (přepracované znění)

       (15150/16)
       COM (2016) 864

       Anglická verze
       doručena dne 2.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Jaroslav Doubrava

       12.4.2017
       N 016/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchoduVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 156 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       cena energiečlenský stát EUobnovitelná energievýkonnost energetikyelektrická energiespotřebitelrozvod elektřinyjednotný trhbezpečnost dodávky
       Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

       The Legislative Observatory (Evropský parlament)

       Projednávání v PSP

       Lukáš Vacík
       N 022/11
       Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o boji proti praní peněz prostředky trestního práva

       (15782/16)
       COM (2016) 826

       Česká verze
       doručena dne 23.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       12.4.2017
       č. 63 N 022/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo spravedlnostiUPV
       • Usnesení přijato
       • 29.3.2017

        
       6. schůze
       č. 146 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (07.08.2017)
       IPEX

       policejní spolupráce EUfinanční transakcetrestní sankceterorismusmezinárodní trestní právoorganizovaný zločinboj proti zločinuevropská bezpečnostspolupráce v oblasti justicepraní špinavých peněz
       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková
       N 023/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o vzájemném uznávání příkazů k zajištění a konfiskaci

       (15816/16)
       COM (2016) 819

       Česká verze
       doručena dne 23.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Tomáš Grulich

       12.4.2017
       č. 63 N 023/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo spravedlnostiUPV
       • Usnesení přijato
       • 29.3.2017

        
       6. schůze
       č. 146 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (07.08.2017)
       IPEX

       trestný činprincip vzájemného uznávánížaloba v trestním řízenípropadnutí věcízabavení věcispolupráce v oblasti justiceboj proti zločinuorganizovaný zločin
       Projednávání v PSP

       Raimonda Lišková
       N 027/11
       Návrh směrnice Rady, kterou se mění Směrnice 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty, pokud jde o dočasné používání všeobecného mechanismu přenesení daňové povinnosti ve vztahu k dodání zboží a poskytnutí služeb nad určitou prahovou hodnotu

       (15817/16)
       COM (2016) 811

       Česká verze
       doručena dne 23.12.2016
       Historie tisku EU
       VEU
       Libor Michálek

       12.4.2017
       č. 68 N 027/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo financíVHZD
       • Usnesení přijato
       • 11.4.2017

        
       6. schůze
       č. 141 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (02.03.2018)
       IPEX

       harmonizace danípodvodzboží a službyobchod uvnitř Společenstvídaň z přidané hodnotydaňový trestný čindodávkaroznáškadaňová soustava
       Projednávání v PSP

       Dita Voleská
       N 029/11
       Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o respektování soukromého života a ochraně osobních údajů v elektronických komunikacích a o zrušení směrnice 2002/58/ES (nařízení o soukromí a elektronických komunikacích)

       (5358/17)
       COM (2017) 10

       Česká verze
       doručena dne 16.1.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Libor Michálek

       21.3.2017
       č. 48 N 029/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo průmyslu a obchodu 6. schůze
       č. 153 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis

       reakce Komise (07.08.2017)
       IPEX

       ochrana datpřenosová síťdatové právoochrana spotřebiteletransevropská síťosobní údajepřeshraniční tok datdůvěrná informaceregulace telekomunikacíochrana soukromí
       Projednávání v PSP

       Milan Petřík
       J 030/11
       Sdělení Komise Právo EU: lepší výsledky díky lepšímu uplatňování

       (5743/17)
       C (2016) 8600

       Česká verze
       doručena dne 30.1.2017
       Historie tisku EU
       VEU
       Václav Hampl

       12.4.2017
       č. 57 J 030/11/02
       •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

        
       Ministerstvo zahraničních věcí 6. schůze
       č. 137 - závěrečné usnesení přijato
       19.4.2017
       Všechna hlasování
       Stenografický zápis


       IPEX

       porušení komunitárního právakontrola Společenstvíimplementující opatření státulegislativní proces ESčlenský stát EU
       Projednávání v PSP

       Jan Grinc
       <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0