Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 286 - Prot. o odstranění nezákon. obch. s tabák. výrobky
 • 287 - Prot. o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova
 • 309 - Změna článku 124 Římského statutu
 • 310 - Změny článku 8 Římského statutu
 • 311 - Dohoda ČR - Lotyšsko o ochraně investic ukončení platnosti
 • 315 - Změny příloh Úml.o ochr.stěh.druhů volně žij.živočichů
 • 316 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicín
 • 317 - Dohoda ČR Kambodža o leteckých službách
 • 318 - Smlouva ČR - Korea dvojí zdanění

jiný

 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 273 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018
 • 275 - Petice dálnice D49 a D55
 • 276 - Rozpočtová strategie 2019-2021 a Konvergenční program 2018
 • 280 - Informace o nasazení sil MO v roce 2017
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
 • 285 - Národní program reforem ČR 2018
 • 302 - Výroční zpráva ÚSTR za rok 2017
 • 314 - Petice na podporu biotroniky
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
227

Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

227/1 VVVK Petr BaierlFrantišek Dobšík
  (VVVK) Podán:
  252

  Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

  252/2 VHZD Jindřiška Budweisrová
   Jaromír Jermář (VVVK) (VHZD) Jiří Carbol (VUZP) Podán:
   265

   Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

   Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
    (VVVK) (VZOB) Podán:
    273

    1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

    273/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
    275

    Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

    Libor Lukáš
     (VVVK) (VHZD) Zdeňka Hamousová (VUZP) Podán:
     276

     Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

     276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
     276

     Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2019-2021 a Konvergenční program České republiky (2018)

     Andrej Babiš(předseda vlády)
      Podán:
      280

      Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017

      280/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
      283

      Petice Braňme média veřejné služby!

      Alena Švejnohová
       (VVVK) Podán:
       285

       Národní program reforem České republiky 2018

       Andrej Babiš(předseda vlády)
        Podán:
        286

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Protokol o odstranění nezákonného obchodování s tabákovými výrobky Rámcové úmluvy Světové zdravotnické organizace o kontrole tabáku

        286/1 VHZD 286/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Jan Veleba (VHZD) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
        287

        Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o udržitelném zemědělství a rozvoji venkova k Rámcové úmluvě o ochraně a udržitelném rozvoji Karpat

        287/1 VHZD 287/2 VZOB Jiří Milek(ministr zemědělství)Karel Kratochvíle (VHZD) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Salvador
        302

        Výroční zpráva Ústavu pro studium totalitních režimů za rok 2017

        302/1 UPV Eduard Stehlík(předseda ÚSTR)
         Miroslav Nenutil (UPV) Jiří Oberfalzer (VVVK) Podán:
         309

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změna článku 124 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

         309/1 UPV 309/2 VZOB Jan Hamáček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: diktatura
         310

         Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přijetím změny článku 8 Římského statutu Mezinárodního trestního soudu

         310/1 UPV 310/2 VZOB Jan Hamáček(ministr zahraničních věcí)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: diktatura
         311

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o změně Dohody mezi vládou České republiky a vládou Lotyšské republiky o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 25. října 1994 v Rize, a o ukončení její platnosti, která byla sjednána formou výměny nót

         311/1 VHZD 311/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Petr Holeček (VHZD) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
         314

         Petice na podporu biotroniky

         Dobromila Přibilová
          Podán:
          315

          Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh I a II Úmluvy o ochraně stěhovavých druhů volně žijících živočichů přijaté v Manile dne 28. října 2017

          Richard Brabec(ministr životního prostředí)(VUZP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
          316

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s biomedicínským výzkumem, který byl podepsán dne 11. května 2018 ve Štrasburku

          Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)(VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
          317

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Kambodžského království o leteckých službách

          Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
          318

          Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Korejskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Soulu dne 12. ledna 2018

          Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
          Tisky EU
          Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
          Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky
          <<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> dcc76c226a822eba7de92542ab205182cf5f82c0