Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

mezinárodní smlouva

 • 246 - Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech
 • 247 - Změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu
 • 249 - Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi ČR a Iránem
 • 264 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 271 - Fiskální pakt
 • 272 - Smlouva ČR - Bělorusko o důchodovém zabezpečení
 • 274 - Protokol k Dohodě mezi ČR a USA o vědeckotechnické spolupráci
 • 277 - Úmluva o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003
 • 281 - Dohoda o ukončení platnosti Dohody ČR Polsko z 16. 7. 1993
 • 282 - Dohoda ČR a Království Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách
 • 284 - Prot.o změně Úml.o mezinárodním civilním letectví

jiný

 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 242 - Petice dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová)
 • 252 - Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb
 • 254 - Výroční zpráva NKÚ za rok 2017
 • 255 - Zpráva o činnosti VOP 2017
 • 262 - Výroční zpráva ÚOOÚ za rok 2017
 • 265 - Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem
 • 266 - Zpráva o vývoji EU v roce 2017
 • 273 - 1. doplněk k účasti ozbroj. sil ČR na voj. cvič. v roce 2018
 • 275 - Petice dálnice D49 a D55
 • 276 - Rozpočtová strategie 2019-2021 a Konvergenční program 2018
 • 278 - Výroční zpráva ČTÚ za rok 2017
 • 279 - Výroční zpráva ÚOHS za rok 2017
 • 280 - Informace o nasazení sil MO v roce 2017
 • 283 - Petice Braňme média veřejné služby!
 • 285 - Národní program reforem ČR 2018
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
226

Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

 
  (VVVK) Jitka Seitlová (VUZP) Podán:
  227

  Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

  Petr BaierlFrantišek Dobšík
   (VVVK) Podán:
   242

   Petice na podporu přípravy a realizace dálnice D43 (Brno - Moravská Třebová) a Zásad územního rozvoje Jihomoravského kraje

   242/1 VVVK 242/2 VHZD 242/3 VUZP Jaromíra Vítková
    Zdeněk Papoušek (VVVK) Jiří Cieńciała (VHZD) Radko Martínek (VUZP) Podán:
    246

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem České republiky Meziamerická úmluva o vzájemné pomoci v trestních věcech (Nassau, 23. května 1992) a Opční protokol k Meziamerické úmluvě o vzájemné pomoci v trestních věcech (Managua, 11. června 1993)

    246/1 UPV 246/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Václav Láska (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: plavení dříví, školní docházka
    247

    Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny Přílohy I Mezinárodní úmluvy proti dopingu ve sportu

    247/1 VVVK 247/2 UPV 247/3 VVVKPS 247/4 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)Václav Homolka (VVVK) Václav Homolka (VVVKPS) Jaroslav Větrovský (UPV) Ladislav Václavec (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: průmyslová ekonomika, fakturace
    249

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o vzájemné podpoře a ochraně investic mezi vládou České republiky a vládou Íránské islámské republiky, podepsané dne 18. prosince 2017 v Teheránu

    249/1 VHZD 249/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)František Bradáč (VHZD) Hassan Mezian (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
    252

    Petice Za spravedlivou úhradu nákladů základních poštovních služeb

    252/2 VHZD Jindřiška Budweisrová
     Jaromír Jermář (VVVK) (VHZD) (VUZP) Podán:
     254

     Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017

     254/1 VHZD 254/2 UPV Miloslav Kala(prezident NKÚ)
      Jan Veleba (VHZD) Michael Canov (UPV) Podán:
      255

      Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017

      255/1 VVVK 255/2 UPV Anna Šabatová(Veřejný ochránce práv)Zuzana Baudyšová (VVVK) Emilie Třísková (UPV) Podán:
      262

      Výroční zpráva Úřadu pro ochranu osobních údajů za rok 2017

      262/1 UPV 262/2 VVVK 262/3 VHZD Ivana Janů(předseda Úřadu na ochranu osobních údajů)
       Michael Canov (UPV) Petr Holeček (VHZD) Jaromíra Vítková (VVVK) Podán:
       264

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

       264/1 UPV 264/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
       265

       Petice za ukončení genocidy praktikujících Falun Gong páchané čínským režimem

       Veronika SunBohumil BartošekJiří Pokorný
        (VVVK) (VZOB) Podán:
        266

        Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017

        266/1 VEU Andrej Babiš(předseda vlády)
         Václav Hampl (VEU) Podán:
         271

         Vládní návrh, kterým se předkládá Senátu Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s přístupem Smlouva o stabilitě, koordinaci a správě v hospodářské a měnové unii

         271/1 VHZD 271/2 VEU 271/3 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Petr Šilar (VHZD) Václav Hampl (VEU) (SKUCR) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
         272

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Běloruskou republikou o důchodovém zabezpečení, podepsaná v Minsku dne 14. března 2018

         272/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)(VZSP) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
         273

         1. doplněk k účasti ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účasti ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

         273/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
         274

         Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol prodlužující a upravující Dohodu mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o vědeckotechnické spolupráci podepsaný v Praze dne 27. 4. 2018

         274/2 VZOB Robert Plaga(ministr školství, mládeže a tělovýchovy)(VVVK) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
         275

         Petice na podporu infrastrukturních projektů: - dálnice D49 Hulín - Fryšták - hranice ČR/SR - dálnice D55 Otrokovice St. Město - Břeclav

         Libor Lukáš
          (VVVK) (VHZD) (VUZP) Podán:
          276

          Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

          276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán:
          276

          Rozpočtová strategie sektoru veřejných institucí na léta 2019-2021 a Konvergenční program České republiky (2018)

          Andrej Babiš(předseda vlády)
           Podán:
           277

           Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Změny z roku 2016 k Úmluvě o práci na moři z roku 2006 a k informaci Změny z roku 2016 k přílohám úmluvy č. 185 o průkazech totožnosti námořníků (revidované) z roku 2003 spolu se stanoviskem vlády k nim

           277/2 VZOB Jaroslava Němcová(ministr práce a sociálních věcí)(VZSP) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
           278

           Výroční zpráva Českého telekomunikačního úřadu za rok 2017

           Jaromír Novák(předseda ČTÚ)
            (VHZD) (SKSP) Podán:
            279

            Výroční zpráva Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže za rok 2017

            Petr Rafaj(předseda ÚOHS)
             (VHZD) Podán:
             280

             Informace o nasazení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v roce 2017

             280/1 VZOB Karla Šlechtová(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán:
             281

             Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Polskou republikou o změně a ukončení platnosti Dohody mezi Českou republikou a Polskou republikou o podpoře a vzájemné ochraně investic, podepsané dne 16. července 1993 v Budapešti, která byla sjednána formou výměny nót

             Alena Schillerová(ministr financí)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
             282

             Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Královstvím Saúdské Arábie o leteckých dopravních službách

             Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
             283

             Petice Braňme média veřejné služby!

             Alena Švejnohová
              (VVVK) Podán:
              284

              Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně článku 50 písm. a) Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016, a Protokol o změně článku 56 Úmluvy o mezinárodním civilním letectví, podepsaný v Montrealu dne 6. října 2016

              Dan Ťok(ministr dopravy)(VHZD) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory:
              285

              Národní program reforem České republiky 2018

              Andrej Babiš(předseda vlády)
               Podán:
               Tisky EU
               Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
               N 116/11
               Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, který m se mění nařízení (ES) č. 810/2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex)

               (7173/18)
               COM (2018) 252

               Česká verze
               doručena dne 15.3.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Tomáš Grulich

               20.6.2018
               č. 233 N 116/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo zahraničních věcí 
               IPEX

               třetí zeměmigrační politika Společenstvívnější hranice Evropské uniecizí státní občanvízová politikaSchengenská dohoda
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Kateřina Kramešová
               N 117/11
               Návrh směrnice Rady, kterou se stanoví pravidla týkající se zdanění právnických osob v případě významné digitální přítomnosti

               (7419/18)
               COM (2018) 147

               Česká verze
               doručena dne 22.3.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Libor Michálek

               20.6.2018
               č. 225 N 117/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo financíVHZD
               • Usnesení přijato
               • 15.5.2018

                

               IPEX

               harmonizace danídaňová soustavadaň z příjmů právnických osobposkytování služebdigitální technologiezávod
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Dita Voleská
               N 118/11
               Návrh směrnice Rady o společném systému daně z digitálních služeb jako daně z příjmu z poskytování určitých digitálních služeb

               (7420/18)
               COM (2018) 148

               Česká verze
               doručena dne 22.3.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Libor Michálek

               20.6.2018
               č. 225 N 118/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo financíVHZD
               • Usnesení přijato
               • 15.5.2018

                

               IPEX

               daňová soustavaharmonizace danídigitální technologiedaň z příjmů právnických osobposkytování služeb
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Dita Voleská
               J 119/11
               Návrh doporučení Rady o přístupu pracovníků a osob samostatně výdělečně činných k sociální ochraně

               (7416/18)
               COM (2018) 132

               Česká verze
               doručena dne 22.3.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Šárka Jelínková

               20.6.2018
               č. 228 J 119/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo práce a sociálních věcíVZSP
               • Usnesení přijato
               • 10.5.2018

                

               IPEX

               pracovní sílatrh práceosoba samostatně výdělečně činnáčlenský stát EUsociální zabezpečeníevropská sociální politika
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Jana Zatloukalová
               N 120/11
               Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o nekalých obchodních praktikách mezi podniky v potravinovém řetězci

               (7809/18)
               COM (2018) 173

               Česká verze
               doručena dne 13.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Petr Orel

               20.6.2018
               č. 229 N 120/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo zemědělstvíVHZD
               • Usnesení přijato
               • 12.6.2018

                

               IPEX

               dodávkapotravinářský průmyslobchodní filiálkaustanovení příčící se dobrým mravůmdodavatelochrana spotřebitelezemědělsko-potravinářský sektormalé a střední podnikyomezování soutěže
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Milan Petřík
               N 122/11
               Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a o zrušení směrnice 2009/22/ES

               (7877/18)
               COM (2018) 184

               Česká verze
               doručena dne 12.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Libor Michálek

               20.6.2018
               č. 230 N 122/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo spravedlnosti 
               IPEX

               odškodněnísoudní příkazochrana spotřebitelespotřebitelská politikajednotný trhporušení komunitárního právaspolečný zájem
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Jana Zatloukalová
               N 123/11
               Návrh směrnice Evropského parlament a Rady, kterou se mění směrnici Rady 93/13/EHS z 5. dubna 1993, směrnice evropského parlamentu a Rady 98/6/ES, směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/29/ES a směrnice Evropského parlamentu a Rady 2011/83/EU, pokud jde o lepší vymáhání a modernizaci právních předpisů EU na ochranu spotřebitele

               (7876/18)
               COM (2018) 185

               Česká verze
               doručena dne 12.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Šárka Jelínková

               20.6.2018
               č. 231 N 123/11/01
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo průmyslu a obchodu 
               IPEX

               informace pro spotřebitelezveřejňování censpotřebitelská politikajednotný trhtrestní sankcenekalá reklamaustanovení příčící se dobrým mravůmelektronický obchodsrovnávací reklamaochrana spotřebitele
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Jana Zatloukalová
               N 124/11
               Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o posílení zabezpečení průkazů totožnosti občanů Unie a povolení k pobytu vydávaných občanům Unie a jejich rodinným příslušníkům, kteří vykonávají své právo volného pohybu

               (8175/18)
               COM (2018) 212

               Česká verze
               doručena dne 20.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Jiří Dušek

               20.6.2018
               č. 232 N 124/11/03
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo vnitra 
               IPEX

               povolení k pobytusvoboda pohybuobčan Společenstvícizí státní občanvolný pohyb osobosobní údajeobčanství EUidentifikační průkazvnější hranice Evropské unie
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Kateřina Kramešová
               N 128/11
               Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o stanovení pravidel usnadňující používání finančních a dalších informací k prevenci, odhalování, vyšetřování či stíhání určitých trestních činů a o zrušení rozhodnutí Rady 2000/642/SVV

               (8411/18)
               COM (2018) 213

               Česká verze
               doručena dne 17.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Tomáš Grulich

               20.6.2018
               č. 222 N 128/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Finanční analytický úřad 
               IPEX

               justice a vnitřní věcipřeshraniční spoluprácefinanční transakceorganizovaný zločinterorismusboj proti zločinutrestní právobankovní dohledvýměna informacíhospodářský trestný čin
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Kateřina Kramešová
               K 127/11
               Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Sdělení o politice rozšíření EU pro rok 2018

               (8076/18)
               COM (2018) 450

               Česká verze
               doručena dne 19.4.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Václav Hampl

               20.6.2018
               č. 234 K 127/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Ministerstvo zahraničních věcí 
               IPEX

               SrbskodemokratizaceTureckoČerná Horaregionální spolupráceAlbánieBývalá jugoslávská republika Makedonierozšiřování Evropské unieBosna a HercegovinaKosovo
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Milan Petřík
               J 130/11
               Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2018 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2018

               (9194/18)
               COM (2018) 403

               Česká verze
               doručena dne 23.5.2018
               Historie tisku EU
               VEU
               Vladimír Plaček

               20.6.2018
               č. 221 J 130/11/02
               •   Usnesení přijato, doporučen na projednání plénem Senátu

                
               Úřad vlády 
               IPEX

               hospodářská reformarozpočtový schodekhospodářská politikaČeská republikaveřejná zakázkastabilizační programsprávní formalitydůchodové pojištěníreforma školstvípolitika zaměstnanosti
               Registr Rady EU

               Postup rozhodovacího procesu v evropských institucích

               The Legislative Observatory (Evropský parlament)

               Projednávání v PSP

               Dita Voleská