Tabulka návrhů zákonů, mezinár. smluv a dokumentů EU projednávaných Senátem
Neprojednané tisky na schůzi Senátu

vládní návrh zákona

 • 276 - Změna zákonů v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů

senátní návrh zákona

 • 239 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon)

mezinárodní smlouva

 • 201 - Odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě
 • 220 - Smlouva ČR Vietnam - boj proti trestné činnosti
 • 221 - Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci
 • 222 - Dohoda ČR Japonsko o vízech k pracovní dovolené
 • 224 - Smlouva ČR - Kosovo o zamezení dvojímu zdanění
 • 228 - Smlouva ČR Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti
 • 229 - Smlouva ČR - Vietnam o předávání odsouzených osob
 • 230 - Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně a bezpečnosti při sportovních akcích
 • 231 - Dohoda EU Austrálie
 • 235 - Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním
 • 237 - Změna Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech
 • 238 - Smlouva ČR Ghana o zamezení dvojímu zdanění
 • 240 - Dohoda ČR - Mongolsko o leteckých službách
 • 241 - Dohoda o partnerství mezi EU a ES pro atomovou energii a Arménií

jiný

 • 216 - Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území ČR v roce 2018
 • 219 - Účast AČR na vojenských cvičeních v roce 2018
 • 226 - Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"
 • 227 - Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání
 • 234 - Zpráva o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství ČR v EU za rok 2017
 • 236 - Zpráva o peticích za rok 2017
Senátní tisky
číslo senátního tisku + název čísla usnesení výborů Senátu navrhovatel resp. zástupce navrhovatele číslo sněmovního tisku + výbory + zpravodajové v Poslanecké sněmovně zpravodaj pro 1. čtení + výbory + zpravodajové v Senátu schůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání postoupeno + lhůta k projednání + publikováno + EuroVoc
201

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu návrh na odvolání výhrady České republiky podle článku 29 odst. 4 Úmluvy o počítačové kriminalitě

201/1 UPV 201/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Jaroslav Zeman (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: ratifikace dohody, počítačová kriminalita, mezinárodní úmluva
216

Rozhodnutí vlády o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států přes území České republiky v roce 2018

216/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, pozemní vojska, vojenské letectvo, vojenské cvičení, Česká republika
219

Účast ozbrojených sil České republiky na vojenských cvičeních mimo území České republiky a účast ozbrojených sil jiných států na vojenských cvičeních na území České republiky v roce 2018

219/1 VZOB Martin Stropnický(ministr obrany)Hassan Mezian (VZOB) Podán: vojenská spolupráce, NATO, armáda, profesionální armáda, vojska v zahraničí, vojenské cvičení
220

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Vietnamské socialistické republiky o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 7. června 2017 v Hanoji

220/1 UPV 220/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: veřejný pořádek, boj proti zločinnosti, trestná činnost, veřejná bezpečnost, Vietnam, policejní spolupráce, Česká republika
221

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Trestněprávní úmluvě o korupci (Štrasburk, 15. 5. 2003)

221/1 UPV 221/2 VZOB Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)Miroslav Antl (UPV) Zdeněk Brož (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: korupce, trestní právo, mezinárodní trestní právo, přibližování legislativy, trestná činnost, Česká republika
222

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017

222/1 VZOB Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: Japonsko, pracovní povolení, pracovník v zahraničí, dovolená, vízová politika, Česká republika
224

Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013

224/1 VHZD 224/2 VZOB Alena Schillerová(ministr financí)Ladislav Kos (VHZD) Tomáš Jirsa (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: dvojí zdanění, daňová úmluva, Kosovo, Česká republika
226

Petice "Ne ohrožení pitné vody pro 140 tisíc lidí"

 
  Podán:
  227

  Petice za kvalitní podmínky pro vzdělávání

  Petr BaierlFrantišek Dobšík
   Podán:
   228

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi vládou České republiky a vládou Republiky Kazachstán o spolupráci v boji proti trestné činnosti, podepsaná dne 23. listopadu 2017 v Astaně

   228/1 UPV 228/2 VZOB Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Patrik Kunčar (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: boj proti zločinu, trestná činnost, právní pomoc, trestní stíhání, Kazachstán, Česká republika
   229

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Vietnamskou socialistickou republikou o předávání odsouzených osob (Hanoj, 7. 6. 2017)

   229/1 UPV Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)(UPV) (VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: soudní spolupráce, politika spolupráce, Vietnam, Česká republika
   230

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Rady Evropy o komplexním přístupu k ochraně, bezpečnosti a poskytování služeb při fotbalových zápasech a dalších sportovních akcích(3. července 2016, Saint - Denis)

   230/2 UPV Lubomír Metnar(ministr vnitra)(VZOB) (UPV) Podán: Lhůta pro výbory: Rada Evropy, ratifikace dohody, evropská konvence, sport, sportovní událost, chuligánství
   231

   Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rámcová dohoda mezi Evropskou unií a jejími členskými státy na jedné straně a Austrálií na straně druhé

   Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)(VZOB) Podán: Lhůta pro výbory: rámcová dohoda, dohoda o spolupráci, Evropská unie, Austrálie
   234

   Zpráva vlády o přejímání legislativních závazků vyplývajících z členství České republiky v Evropské unii za rok 2017

   Robert Pelikán(ministr spravedlnosti)
    Podán:
    235

    Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku

    Adam Vojtěch(ministr zdravotnictví)Podán: lidská práva, lékařství, Evropská úmluva o ochraně lidských práv, Česká republika
    236

    Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast

    Zdeněk Papoušek(zástupce výboru Senátu)
     Podán:
     237

     Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací změny příloh A a C Stockholmské úmluvy o perzistentních organických polutantech, přijaté v Ženevě dne 5. května 2017

     Richard Brabec(ministr životního prostředí)Podán: společenský rozvoj, opatření na kontrolu znečištění, škodliviny, znečišťování životního prostředí, znečišťování atmosféry, znečišťování překračující hranice, Česká republika
     238

     Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Ghanskou republikou o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmů a ze zisků ze zcizení majetku a Protokol k ní, které byly podepsány v Akkře dne 11. dubna 2017

     Alena Schillerová(ministr financí)Podán: dvojí zdanění, Ghana, daňová úmluva, Česká republika
     239

     Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů

     Jitka Seitlová Anna Hubáčková Šárka Jelínková Renata Chmelová František Bradáč Zdeněk Papoušek Jiří Carbol Patrik Kunčar Petr Šilar Jiří Šesták Zbyněk Linhart Jaromíra Vítková Petr Holeček Luděk Jeništa Jiří Vosecký Václav Chaloupek Leopold Sulovský Michael Canov Ladislav Kos Alena Dernerová Petr Orel
      Podán:
      240

      Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Mongolska o leteckých službách

      Dan Ťok(ministr dopravy)
       Podán:
       241

       Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o komplexním a posíleném partnerství mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Arménskou republikou na straně druhé, podepsaná v Bruselu dne 24. listopadu 2017

       Martin Stropnický(ministr zahraničních věcí)
        Podán:
        276

        Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv a o tvorbě právních předpisů vyhlašovaných ve Sbírce zákonů a mezinárodních smluv (zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv)

        276/1 UPV Milan Chovanec(ministr vnitra)Lubomír Metnar(ministr vnitra)Miroslav Antl (UPV) Podán: veřejná správa, ukládání a vyhledávání informací, úřední list, legislativní proces, publikace zákona, mezinárodní dohoda, elektronický dokument
        Tisky EU
        Přidělené číslo senátního tisku EU + název+ číslo Rady EU + číslo Komise + datum doručeníPověřený výbor + zpravodaj + usnesení pověřeného výboruGestor vlády + stanovisko pro Parlament + mandát vlády ČRDožádané orgány + zpravodajové výborů + usnesení o stanoviscíchSchůze Senátu + číslo usnesení Senátu + datum projednání + EurovocPodklady odborného aparátu a další informace + kontakt
        Pro vybraný výbor nebo komisi neexistují projednávané EU tisky