Senát
Osmé funkční období 2010-2012
Senátní tisk č. 138
(24 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je poslanec Pavol Lukša.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 258/0 - Novela z. o Státním zeměd. intervenčním fondu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  poslanec
   Byl předložen 11.02.2011.
   Zástupce navrhovatele: Lukša Pavol.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 258/0 dne 11.02.2011 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 11.02.2011.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 10.03.2011 stanovisko, které bylo jako tisk  258/ rozesláno poslancům 18.06.2018.
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 15.06.2011 na 19. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 21.06.2011 na 19. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 28.06.2011.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 09.08.2011.

Hlasování č. 298 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 28.6.2011.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 28.7.2011.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 28.6.2011.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Petr Šilar, který přijal k tomuto tisku dne 19.7.2011 usnesení č. 123, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 138/1.

Další výbory:

Senát zařadil tisk na svou 10. schůzi a projednal jej dne 20.7.2011.

Svým usnesením č. 259,v hlasování č. 10 projednal tento tisk s výsledkem jednání - nezabývat se.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 251/2011.

Témata EUROVOC: východní Afrika