Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 336
(340 kB)
Návrh senátního návrhu zákona senátorky Elišky Wagnerové, kterým se mění zákon č. 182/1993 Sb., o Ústavním soudu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je senátorka Eliška Wagnerová.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 30/0 - Novela z. o Ústavním soudu

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  Senát
   Byl předložen 12.12.2017.
   Zástupce navrhovatele: Wagnerová E. a další.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 30/0 dne 13.12.2017 a zaslán vládě k vyjádření stanoviska 12.12.2017.
 • Vláda
  • Vláda zaslala 12.01.2018 stanovisko, které bylo jako tisk  30/ rozesláno poslancům 18.06.2018.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 30.05.2018 na 13. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 30.05.2018 na 13. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 01.06.2018 na 13. schůzi.
     Návrh zákona schválen.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 27.9.2016.

Lhůta pro jednání ve výborech končí dnem 31.10.2017.

Senát přikázal senátní tisk dne 19.10.2016.

Zpravodajem pro 1. čtení byl určen sen. Mgr. Miloš Malý.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 7.12.2016 usnesení č. 8, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/1.

Garančním výborem je Ústavně-právní výbor, jehož zpravodajem je sen. Mgr. Miroslav Nenutil, který přijal k tomuto tisku dne 22.11.2017 usnesení č. 88, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 336/2.

Senát zařadil tisk na svou 28. schůzi a projednal jej dne 19.10.2016.

Svým usnesením č. 561,v hlasování č. 37 projednal tento tisk s výsledkem jednání - přikazuje.

Senát zařadil tisk na svou 5. schůzi a projednal jej dne 9.3.2017.

Svým usnesením č. 124,v hlasování č. 56 projednal tento tisk s výsledkem jednání - odročuje jednání.

Senát zařadil tisk na svou 11. schůzi a projednal jej dne 6.12.2017.

Svým usnesením č. 316,v hlasování č. 14 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje senátní návrh zákona.

Témata EUROVOC: disciplinární právosoudceústavní soud