Senát
Desáté funkční období 2014-2016
Senátní tisk č. 223
(474 kB)
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů
Náhled podkladového materiálu

Navrhovatelem je ministr financí Andrej Babiš.

Základní informace z Poslanecké sněmovny

Sněmovní tisk 612/0 - Novela z. o daních z příjmů

 • Poslanecká sněmovna
  • Autorem návrhu zákona je  vláda
   Byl předložen 23.09.2015.
   Zástupce navrhovatele: ministr financí.
   Návrh rozeslán poslancům jako tisk 612/0 dne 23.09.2015.
 • Organizační výbory
 • Poslanecká sněmovna
   • 2.Čtení
    Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 19.01.2016 na 39. schůzi.
    Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 19.01.2016 na 39. schůzi.
    • 3. Čtení proběhlo 02.03.2016 na 42. schůzi.
     Návrh zákona schválen.
 • Senát
  • Zákon doručen do Senátu 14.03.2016.
  • Zákon Senátem schválen 06.04.2016.
 • Prezident
  • Zákon byl doručen prezidentovi k podepsání 12.04.2016.

Hlasování č. 40 - závěrečné hlasování v Poslanecké sněmovně po III. čtení.

Informace o jednání v Senátu

Poslanecká sněmovna postoupila návrh zákona Senátu dne 14.3.2016.

Lhůta pro jednání v Senátu končí dnem 13.4.2016.

Organizační výbor přikázal senátní tisk dne 15.3.2016.

Garančním výborem je Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu, jehož zpravodajem je sen. Ing. Jan Hajda, který přijal k tomuto tisku dne 31.3.2016 usnesení č. 176, které bylo rozdáno jako senátní tisk č. 223/1.

Senát zařadil tisk na svou 21. schůzi a projednal jej dne 6.4.2016.

Svým usnesením č. 378,v hlasování č. 6 projednal tento tisk s výsledkem jednání - schvaluje návrh zákona.

Dne 7.4.2016 vrátil Senát tisk do Poslanecké sněmovny k dokončení legislativního procesu.

Vyšlo ve Sbírce zákonů pod číslem 125/2016.

Témata EUROVOC: daň z příjmůdaňová soustavadaňový poplatníkvybírání daní