Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
653K 20/ 8 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Agenda pro nové dovednosti a pracovní místa: evropský příspěvek k plné zaměstnanosti
schválit
17.03.2011přijatoDetailZáznam

[Obsah]