Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
211782/ 8 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Rozhodnutí Evropské rady, kterým se mění článek 136 Smlouvy o fungování Evropské unie, pokud jde o mechanismus stability pro členské státy, jejichž měnou je euro
dát souhlas k ratifikaci
25.04.2012přijatoDetailZáznam

[Obsah]