Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1024147/ 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 166/1999 Sb., o veterinární péči a o změně některých souvisejících zákonů (veterinární zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh
20.07.2011přijatoDetailZáznam

[Obsah]