Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1022146/ 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 452/2001 Sb., o ochraně označení původu a zeměpisných označení a o změně zákona o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.07.2011přijatoDetailZáznam

[Obsah]