Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1018142/ 8 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů
schválit
20.07.2011přijatoDetailZáznam

[Obsah]