Nalezeno 1 hlasování.

SchůzeČ. hl.NázevDatumVýsledekDetailZáznam
1120N 66/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o potírání podvodů v oblasti bezhotovostních prostředků pro placení a jejich padělání a o nahrazení rámcového rozhodnutí Rady 2001/413/SVV
schválit
06.12.2017přijatoDetailZáznam

[Obsah]