Nalezeno 735 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1345Návrh usnesení Senátu Parlamentu České republiky k pomoci krajanské komunitě ve Venezuele
schválit
05.04.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1344236/11 - Zpráva o peticích doručených Senátu Parlamentu České republiky, jeho orgánům a funkcionářům, o jejich obsahu a způsobu vyřízení za období od 1. 1. do 31. 12. 2017, Výroční zpráva o podávání informací dle zákona č. 106/1999 Sb. a přehled ostatních podání a dotazů za rok 2017 a Výroční zpráva za rok 2017 pro mediální oblast
schválit
05.04.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1343251/11 - Informace komisí Senátu o činnosti za rok 2017
vzít na vědomí
05.04.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1342245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům

úpv vuzp SK pro Úst
05.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1341245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
05.04.2018Proti zamítnutoDetailZáznam
1340245/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Jiřího Dienstbiera a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh

otevření rozpravy
05.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1339239/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Jitky Seitlové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některý zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům

VUZP VHZD
05.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1338193/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
schválit
05.04.2018Proti zamítnutoDetailZáznam
1337193/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
1.pozměňovací návrh
05.04.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
1336193/11 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Iva Valenty, Lumíra Aschenbrennera, Michaela Canova, Zdeňky Hamousové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich, a zákon č. 251/2016 Sb., o některých přestupcích
zamítnout
05.04.2018Pro zamítnutoDetailZáznam
1335N 95/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
schválit

VEU
05.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1334N 95/11 - Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o transparentních a předvídatelných pracovních podmínkách v Evropské unii
schválit

Místopř.Kubera
05.04.2018Proti zamítnutoDetailZáznam
1333N 102/11 - Návrh nařízení Rady o zřízení Evropského společného podniku v oblasti vysoce výkonné výpočetní techniky
schválit
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1332K 105/11 - Balíček ke vzdělávání
schválit
04.04.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1331K 113/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Přesvědčivá perspektiva rozšíření pro západní Balkán a větší angažovanost Unie v tomto regionu
schválit
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1330222/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Japonska o vízech k pracovní dovolené, podepsaná v Tokiu dne 27. června 2017
dát souhlas k ratifikaci
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
132913. schůze Senátu
procedurální návrh

hlasování po 19. hodině
04.04.2018Pro přijatoDetail 
1328K 108/11 - Balíček k oběhovému hospodářství
schválit
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1327K 94/11 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě, Radě a Evropské centrální bance Evropský ministr hospodářství a financí
schválit
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam
1326224/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Republikou Kosovo o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu, která byla podepsána v Prištině dne 26. listopadu 2013
dát souhlas k ratifikaci
04.04.2018Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37 

[Obsah]