Nalezeno 818 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
1618299/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 311/2013 Sb., o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev a o změně některých zákonů
schválit
18.07.2018Zdržel(a) se přijatoDetail 
161716. schůze Senátu
procedurální návrh

po 19-21
18.07.2018Pro přijatoDetail 
1616304/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
18.07.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
1615255/11 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
vzít na vědomí
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
1614255/11 - Souhrnná zpráva o činnosti veřejného ochránce práv za rok 2017
souhlas s účastí
18.07.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1613254/11 - Výroční zpráva Nejvyššího kontrolního úřadu za rok 2017
vzít na vědomí
18.07.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1612266/11 - Zpráva o vývoji Evropské unie v roce 2017
vzít na vědomí
18.07.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
1611307/11 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2018
schválit
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
1610292/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.07.2018Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
169292/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
námitka
18.07.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
168292/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.07.2018Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
167298/11 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
166Změna zasedacího pořádku
Změna zasedacího pořádku
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
165Změny v orgánech Senátu
volí
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
164Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byl senátor Tomáš Goláň platně zvolen
vzít na vědomí
18.07.2018Pro přijatoDetailZáznam
16316. schůze Senátu
schválení pořadu
18.07.2018Pro přijatoDetail 
16216. schůze Senátu
změna pořadu

vyřadit 21 FP
18.07.2018Zdržel(a) se zamítnutoDetail 
16116. schůze Senátu
určení ověřovatelů
18.07.2018Pro přijatoDetail 
1530N 115/11 - Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se zřizuje Evropský orgán pro pracovní záležitosti
schválit
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam
1529235/11 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dodatkový protokol k Úmluvě o lidských právech a biomedicíně související s genetickým testováním pro zdravotní účely, který byl podepsán dne 24. října 2017 ve Štrasburku
dát souhlas k ratifikaci
17.05.2018Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41 

[Obsah]