Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
267300/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2016
schválit

nový bod 4
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
266300/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2016
schválit

doplnit bod3
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
26526. schůze Senátu
schválení pořadu
14.07.2016Pro přijatoDetail 
26426. schůze Senátu
změna pořadu

sen.Horník
14.07.2016Pro přijatoDetail 
26326. schůze Senátu
změna pořadu

doplnění z OV 1.2.16.21
14.07.2016Pro přijatoDetail 
26226. schůze Senátu
určení ověřovatelů
14.07.2016Pro přijatoDetail 
26126. schůze Senátu
určení ověřovatelů
14.07.2016Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetail 
2529K 85/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů Akční plán EU pro "eGovernment" na období 2016 -2020 Urychlování digitální transformace veřejné správy
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2528N 83/10 - Balíček k inteligentním hranicím II
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2527K 78/10 - Sdělení Komise Ocelářství - Jak v Evropě uchránit udržitelná pracovní místa a růst
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2526N 87/10 - Návrh nař. EP a Rady, kterým se mění nař.(ES) č. 539/2001, kterým se stanoví seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci musí mít při překračování vně. hranic vízum, jakož i seznam třetích zemí, jejichž st. příslušníci jsou od této povinnosti osvobozeni
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2525286/10 - Informace vlády ČR o pozicích vlády a programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 28. - 29. června 2016
vzít na vědomí
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2524J 88/10 - Doporučení pro doporučení Rady k národnímu programu reforem České republiky na rok 2016 a stanovisko Rady ke konvergenčnímu programu České republiky z roku 2016
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2523283/10 - Národní program reforem České republiky 2016
vzít na vědomí
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2522274/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 582/1991 Sb., o organizaci a provádění sociálního zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2521273/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2520281/10 - Konvergenční program České republiky - aktualizace květen 2016
vzít na vědomí
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2519279/10 - Návrh zákona o některých přestupcích
schválit
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2518280/10 - Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
pověřuje
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2517280/10 - Návrh zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
vrátit PS
15.06.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]