Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2627268/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Protokol o změně Dohody o zřízení a činnosti Mezinárodní banky hospodářské spolupráce ze dne 22. října 1963 (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990) a Statutu Mezinárodní banky hospodářské spolupráce (včetně změn provedených na základě Protokolu ze dne 18. prosince 1970, Protokolu ze dne 23. listopadu 1977 a Protokolu ze dne 18. prosince 1990), podepsaný dne 25. listopadu 2014 ve Varšavě
dát souhlas k ratifikaci
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
2626252/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Belize o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Mexiku dne 12. února 2016
dát souhlas k ratifikaci
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
2625296/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o spotřebitelském úvěru
schválit
14.07.2016Proti přijatoDetailZáznam
2624295/10 - Návrh zákona o spotřebitelském úvěru
schválit
14.07.2016Proti přijatoDetailZáznam
2623294/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím celního zákona
schválit
14.07.2016Proti přijatoDetailZáznam
2622293/10 - Návrh celního zákona
schválit
14.07.2016Proti přijatoDetailZáznam
2621292/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb., o dani z nabytí nemovitých věcí
schválit
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2620291/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2619291/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2618291/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti peněžního oběhu a devizového hospodářství a kterým se zrušuje zákon č. 219/1995 Sb., devizový zákon, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

VHZD
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2617289/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím atomového zákona
schválit
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
2616288/10 - Návrh atomového zákona
doprovodné usnesení
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2615288/10 - Návrh atomového zákona
schválit
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2614287/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2613301/10 - Návrh senátního návrhu ústavního zákona Výboru pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost, kterým se mění ústavní zákon č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, ve znění ústavního zákona č. 300/2000 Sb.
zamítnout
14.07.2016Proti přijatoDetailZáznam
261226. schůze Senátu
procedurální návrh

po 19.hod
14.07.2016Pro přijatoDetail 
2611251/10 - Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v zahraničních operacích v letech 2017 a 2018 s výhledem na rok 2019
vyslovit souhlas
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
2610290/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
269302/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.07.2016Pro přijatoDetailZáznam
268300/10 - Informace vlády ČR o výsledcích jednání Evropské rady, která se konala ve dnech 28. - 29. června 2016
schválit

usnesení
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]