Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
2710308/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé volební zákony a další související zákony
1.pozměňovací návrh

ÚPV 16,18,19,36,37,54,72,74,75
24.08.2016Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
279307/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů
schválit
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
278306/10 - Návrh zákona o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce
schválit
24.08.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
277270/10 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Úmluva Mezinárodní organizace práce č. 154 o podpoře kolektivního vyjednávání, přijatá na 67. zasedání Mezinárodní konference práce v roce 1981
dát souhlas k ratifikaci
24.08.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
276319/10 - Návrh zákona o Úřadu pro přístup k dopravní infrastruktuře
schválit
24.08.2016Proti přijatoDetailZáznam
275318/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
274318/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
273318/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh
24.08.2016Pro přijatoDetailZáznam
27227. schůze Senátu
změna pořadu
24.08.2016Pro přijatoDetail 
27127. schůze Senátu
určení ověřovatelů
24.08.2016Pro přijatoDetail 
2637213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pověření
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2636213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2635213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

Libor Michálek
14.07.2016Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
2634213/10 - Návrh senátního návrhu zákona Elišky Wagnerové a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 22/2004 Sb., o místním referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 118/2010 Sb., o krajském referendu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

213/3
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2633189/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
pověření
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2632189/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN

zákon jako celek
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2631189/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátorky Miluše Horské, senátora Zbyňka Linharta a dalších, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů
schválit s PN
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2630297/10 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Papouška a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů
přikázat výborům
14.07.2016Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
2629299/10 - Návrh Senátu na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
schválit
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
2628K 81/10 - Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě a Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru o akčním plánu v oblasti DPH Směrem k jednotné oblasti DPH v EU - Čas přijmout rozhodnutí
schválit
14.07.2016Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]