Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
26Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 23. - 24. října 2014
vzít na vědomí
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
25366/ 9 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)
procedurální návrh
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
24366/ 9 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)
souhlas s účastí

Kancléř
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
23366/ 9 - Žádost prezidenta republiky o vyslovení souhlasu Senátu Parlamentu České republiky s jmenováním soudce Ústavního soudu (JUDr. David Uhlíř)
souhlas s účastí
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
222. schůze Senátu
změna pořadu
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
212. schůze Senátu
určení ověřovatelů
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
123Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
schválit
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
122Volba členů stálých delegací Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací za Senát
procedurální návrh
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
121Návrh na stanovení počtu senátorů ve stálých delegacích Parlamentu České republiky do meziparlamentních organizací
schválit
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
120Ustavení komisí Senátu
schválit
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
119Potvrzení volby předsedů výborů Senátu
schválit
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
118Ustavení výborů Senátu
schválit
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
117Zpráva Mandátového a imunitního výboru o výsledku zkoumání, zda byli jednotliví senátoři platně zvoleni
vzít na vědomí
21.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
1161. schůze Senátu
změna pořadu
21.11.2014Pro přijatoDetail 
115Schválení zasedacího pořádku
schválit
19.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
114Stanovení počtu členů výborů Senátu a komisí Senátu
stanoví
19.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
113Zřízení výborů Senátu a komisí Senátu
schválit
19.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
1121. schůze Senátu
určení ověřovatelů
19.11.2014Pro přijatoDetail 
111Návrh na schválení nominace ověřovatelů Senátu
schválit
19.11.2014Pro přijatoDetailZáznam
110Stanovení počtu ověřovatelů
stanoví
19.11.2014Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]