Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
39382/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
38382/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
37382/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

sen.Plaček
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
36382/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

vzsp
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
35382/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se zamítnutoDetailZáznam
34381/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů
schválit
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
333. schůze Senátu
schválení pořadu
10.12.2014Pro přijatoDetail 
323. schůze Senátu
změna pořadu
10.12.2014Pro přijatoDetail 
313. schůze Senátu
určení ověřovatelů
10.12.2014Pro přijatoDetail 
217Návrh na vyslovení souhlasu Senátu se zřízením podvýborů
vyslovit souhlas
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
216Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 155)
schválit
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
215331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

o 60 dnů
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
214Návrh na pověření dalšího senátora odůvodněním senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (sněmovní tisk č. 156) v Poslanecké sněmovně
schválit
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
213331/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Zdeňka Škromacha a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., zákon o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů
odročit

o 90 dnů
03.12.2014Nepřítomen(na) zamítnutoDetail 
212330/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
odročit

o 90 dnů
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetail 
211330/ 9 - Návrh senátního návrhu zákona senátora Františka Bublana a dalších senátorů, kterým se mění zákon č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví a náboženských společností a o změně některých zákonů (zákon o církvích a náboženských společnostech), ve znění pozdějších předpisů
zamítnout
03.12.2014Nepřítomen(na) zamítnutoDetail 
210385/ 9 - Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací
schválit

doprovodné usnesení
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
29385/ 9 - Vládní návrh na vyslovení předchozího souhlasu s návrhem nařízení Evropského parlamentu a Rady o statutu evropské nadace (FE), kterým se zavádí v oblasti práva Evropské unie jednotná nadnárodní právní forma nadace, jež bude existovat paralelně vedle národních nadací
schválit

předch.souhlas
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
28332/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Srbskou republikou o výměně a vzájemné ochraně utajovaných informací podepsaná v Bělehradu dne 13. května 2013
dát souhlas k ratifikaci
03.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
272. schůze Senátu
procedurální návrh
03.12.2014Nepřítomen(na) zamítnutoDetail 

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]