Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
329Změny v orgánech Senátu
vzít na vědomí
10.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
328338/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o převádění a sdílení příspěvků do jednotného fondu pro řešení krizí, podepsaná v Bruselu dne 21. května 2014
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
327335/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Monackým knížectvím o výměně informací v daňových záležitostech, která byla podepsána v Monaku dne 31. července 2014
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
326380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
10.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
325380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
324380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

sen.Oberfalzer
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
323380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

sen.Oberfalzer
10.12.2014Pro zmatečné hlasováníDetailZáznam
322380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

sen.Vystrčil výbor
10.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
321380/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
10.12.2014Proti zamítnutoDetailZáznam
320379/ 9 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
319378/ 9 - Návrh zákona o výměně informací o finančních účtech se Spojenými státy americkými pro účely správy daní
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
318334/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zlepšení dodržování daňových předpisů v mezinárodním měřítku a s ohledem na právní předpisy Spojených států amerických o informacích a jejich oznamování obecně známé jako Foreign Account Tax Compliance Act, která byla podepsána v Praze v České republice dne 4. srpna 2014
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
317383/ 9 - Informace vlády České republiky o pozicích vlády a o programu jednání Evropské rady, která se koná ve dnech 18. - 19. prosince 2014
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
31612/10 - Žádost o souhlas Senátu s trestním stíháním senátora Milana Pešáka
vyslovit souhlas
10.12.2014Proti zamítnutoDetailZáznam
315Návrh na vyslovení souhlasu se zřízením podvýboru
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
314Návrh pravidel hospodaření senátorských klubů pro rok 2015
schválit
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
313340/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikacemi Změna Dohody mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsané v Hongkongu dne 22. února 2002, a Dohoda mezi vládou České republiky a vládou Hongkongu, zvláštní administrativní oblasti Čínské lidové republiky, o leteckých službách, podepsaná v Hongkongu dne 22. února 2002
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
312329/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Manilské změny Mezinárodní úmluvy o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978, z roku 2010 a Mezinárodní úmluva o normách výcviku, kvalifikace a strážní služby námořníků, 1978
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
311333/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
dát souhlas k ratifikaci
10.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
310333/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Dohoda o přidružení mezi Evropskou unií a Evropským společenstvím pro atomovou energii a jejich členskými státy na jedné straně a Ukrajinou na straně druhé
Dohoda o přidružení mezi státy EU a Ukrajinou
10.12.2014Zdržel(a) se zmatečné hlasováníDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]