Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
5716/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
56377/ 9 - Vládní návrh, kterým se předkládají Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu s ratifikací Akta Světové poštovní unie, podepsaná na 25. Kongresu Světové poštovní unie
dát souhlas k ratifikaci
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
555. schůze Senátu
schválení pořadu
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
545. schůze Senátu
změna pořadu

bod 11 jako 3.
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
535. schůze Senátu
změna pořadu

vypustit 13
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
525. schůze Senátu
změna pořadu

předseda vlády16.15
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
515. schůze Senátu
určení ověřovatelů
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
431Návrh na zpětvzetí senátního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů - sněmovní tisk 287
schválit
18.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
4307/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 239/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
42911/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.12.2014Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
428Informace vlády o změně rámcových pozic k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o zlepšení genderové vyváženosti mezi členy dozorčí rady/nevýkonnými členy správní rady společností kotovaných na burzách a o souvisejících opatřeních a k návrhu směrnice Rady, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s osobami bez ohledu na jejich náboženství nebo víru, zdravotní postižení, věk nebo sexuální orientaci
schválit
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
4272/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 236/1995 Sb., o platu a dalších náležitostech spojených s výkonem funkce představitelů státní moci a některých státních orgánů a soudců a poslanců Evropského parlamentu, ve znění pozdějších předpisů
nezabývat se
18.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
42610/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
42510/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
42410/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

ÚČINNOST
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
42310/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

VHZD
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam
4229/10 - Návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
schválit
18.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
4218/10 - Návrh zákona o působnosti orgánů Celní správy České republiky v souvislosti s vymáháním práv duševního vlastnictví
schválit
18.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
4206/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů
schválit
18.12.2014Zdržel(a) se přijatoDetailZáznam
4195/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
18.12.2014Pro přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]