Nalezeno 909 hlasování.
1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

SchůzeČ. hl.NázevDatumSenátorVýsledekDetailZáznam
52717/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů
procedurální návrh

po 19hod
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52619/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
pověřuje
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52519/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
vrátit PS
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52419/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
4.pozměňovací návrh

Sen.Seitlová 2.
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
52319/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
3.pozměňovací návrh

Sen.Seitlová 1.
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
52219/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
2.pozměňovací návrh

Sen.EYBERT
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
52119/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
1.pozměňovací návrh

VUZP a VHZD
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
52019/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
51918/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 107/1999 Sb., o jednacím řádu Senátu, ve znění pozdějších předpisů
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
518K 147/ 9 - Výroční zprávy Komise za rok 2013 (Zpráva o vztazích EK s vnitrostátními parlamenty, Zpráva o subsidiaritě a proporcionalitě)
schválit
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
51722/10 - Informace vlády České republiky o výsledcích jednání Evropské rady konané ve dnech 18. - 19. prosince 2014
vzít na vědomí
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
5165. schůze Senátu
změna pořadu
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetail 
5155. schůze Senátu
změna pořadu

JŘS - po K147 a sen.tisk 19 před 17
14.01.2015Nepřítomen(na) zmatečné hlasováníDetail 
514Návrh usnesení Senátu k případu odebraných dětí Davida a Denise Michalákových norským úřadem pro ochranu dětí Barnevernet a umístění obou dětí do pěstounských rodin v Norském království
schválit

předseda Milan Štěch
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
51316/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
pověřuje
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
51216/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
vrátit PS
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
51116/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
4.pozměňovací návrh

Sen.Tesařík
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam
51016/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
3.pozměňovací návrh

Sen.Juránek
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
5916/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
2.pozměňovací návrh

VHZD bod 3
14.01.2015Nepřítomen(na) zamítnutoDetailZáznam
5816/10 - Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákonné opatření Senátu č. 341/2013 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 55/2012 Sb., kterým se mění zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů
1.pozměňovací návrh

VUZP 1-4
14.01.2015Nepřítomen(na) přijatoDetailZáznam

1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30  31  32  33  34  35  36  37  38  39  40  41  42  43  44  45  46 

[Obsah]